Atelje X


Ett år för dig som

– behöver inspiration och bredda ditt konstnärliga kunnande
– längtar efter arbetstid i en ateljé som förberedelse för fortsatta studier
– vill experimentera och fördjupa ditt eget skapande.

Sök nu till vårterminen 2018!

Skolan erbjuder dig

– grundläggande teknik och materialkunskap samt handledning av våra pedagoger och konstnärer
– en egen ateljéplats som du har tillgång till under skoltid, även kvällar och helger
– en folkhögskola med ett myller av konstnärligt skapande inom musik, teater, konst och friluftsliv.

Under året arbetar du med flera utställningar

– en gemensam utställning på skolan vid advent
– möjlighet att göra en individuell vårutställning utanför skolan
– en gemensam avslutande utställning på Brommastock (skolans egna sommarfestival)

Inför dessa för vi samtal kring retorik, urvalsprocesser, presentationsteknik och hängning.

Förverkliga ditt skapandeprojekt

Huvuddelen av vårterminen består av självständiga arbetsperioder på tre till fem veckor.  Dessa arbetsperioder varvas med temaveckor. Här får du tid att utveckla ditt skapandeprojekt. Du får handledning i hur man utvecklar och genomför  skapandeprojekt. Vi arbetar också med skapandeprocessen och begrepp som kreativitet, idéutveckling och motstånd. Du arbetar självständigt och tillsammans med handledare och andra deltagare. Du kommer huvudsakligen att arbeta praktiskt, men även teoretiskt.

Kursinnehåll

På folkhögskolan är det egna lärandet i fokus och möjligheten att ta del av allt som miljön erbjuder ger kursen dess särart. Lusten att utforska, öva och leka är viktiga delar av det konstnärliga skapandet. Under året kommer vi att fördjupa tankar omkring skapandeprocessen; om kreativitet, idéutveckling och motstånd.
Kursen ger dig grundläggande kunskaper inom teckning, måleri, skulptur och textil. I kursen ingår också livsåskådning, kroki, studiebesök, orientering i konsthistoria och samtidskonst. Ämnena läses i perioder/block.

Måleri och teckning

Vi arbetar med olika material som berör det konstnärliga arbetet, som blyerts, kol, akvarell och akrylfärg. I undervisningen utgår vi från modell, stilleben och andra fria, men bestämda uppgifter. Samtal förs om hur ditt arbete utvecklas.

I studierna ingår också kroki, orientering i konsthistoria och samtidskonst med besök i  gallerier och på muséer.

Skulptur

Vi arbetar bl.a med gips, skrot, lera och trä. Genom gjuttekniker tränas hantverket och genom återbruk av material reflekterar vi kring hållbarhet likaväl som formgivning och funktion.

Textil

I textil arbetar vi med tryck, broderi och tovning. Ämnet bygger på ett fritt skapande utifrån tema eller egna idéer med hjälp av olika material och tekniker med syfte att hitta fram till ett eget formspråk. Lust och lek är vägledande.

Temaveckor

Under året får du även arbeta i tema kring Sagor, Myter och Berättande, Inre och Yttre rum, kring återvinning och skapande i skrot.

Du kommer också få pröva på bokbinderi och graffiti. Under våren kommer vi också att göra en självfinansierad studieresa.

Efter avslutad utbildning får du ett kursintyg där kursens olika delmoment redovisas.

Kurstider läsåret 17/18

16 augusti – 19 december 2017
8 januari – 8 juni 2018

 

Ansökan inför våren 2018
– SÖK NU!

Välkommen med en ansökan till vårterminen på Ateljé X!

Under våren får du lära dig bokbinderi, konsthistoria och grunderna i teckning, måleri och tygtryck. Det ingår också två längre perioder med tid för egna konstnärliga projekt med handledning. Vi kommer också att göra en studieresa till Louisiana och Köpenhamn.

Urval till intervjuer görs på grundval av din ansökan och ett självporträtt i valfri teknik och ett verk som du själv väljer (skulptur eller målning eller textil). Foton av verket går bra.

Sista ansökningsdag är 10 december 2017.