Att forma ett levande arbete med barn och unga


Spårledare Ola Rikner
Medverkande: Carin Dernulf,  Joel Halldorf,  Linnea Lidskog,  Magnus Sternegård,  Sofia Camnerin,  Maria Zackariasson m fl

Plats: Campus Bromma

Kortfattad beskrivning: Barn och unga bör ha en självklar plats i kyrkan. I Equmeniakyrkan är arbetet med barn och unga anförtrott Equmenia men är en angelägenhet för hela församlingen och alla anställda. I detta spår kommer man att få se hur man kan forma ett levande arbete med barn och unga oavsett församlingens storlek eller antalet anställda. Det kommer att belysa vad som gör att unga vill vara med i kyrkan och vad som föder engagemang. Spåret kommer att rusta den som har arbete med barn och unga som fokus i sitt ledaruppdrag. Samtidigt kommer det att ge hjälp till den som arbetar med barn och unga som en del i sitt uppdrag att forma en kyrka för hela livet.

4-6 oktober 2017

Ledarskap i mötet med barn och unga.
Det avgörande för ett levande arbete med barn och unga är ledarna. Det är deras vilja att engagera sig som påverkar deltagarna. Det är ledarna som sätter prägel på verksamheten genom sin personlighet. Varje möte påverkas av hur man som ledare ser på sig själv, de man möter och vilket uppdrag man anser sig ha.

Denna delkurs har fokus på din roll som ledare. Vi kommer att se på vilken roll man som pastor, diakon eller ordförande har som ledare bland barn och unga. Vi kommer ta upp hur man kan arbeta så att andra ledare får växa och utvecklas i sina uppdrag. I denna del kommer vi att belysa några teologiska grundfrågor kring barn och unga, så att man som ledare får en teologisk grund för det arbete man står i.

Kurspass och medverkande:
Att leda sig själv – Magnus Sternegård, Ola Rikner, Equmenia
En kyrka för hela livet! Ett teologiskt perspektiv om att vara en kyrka för barn och unga – Sofia Camnerin, Equmeniakyrkan
Att leda tillsammans i ett tjänande ledarskap – Magnus Sternegård, Ola Rikner

25-26 januari 2018

Levande verksamhet för barn och unga
Vi vill nog alla vara med och göra något meningsfullt, så även barn och unga. En levande verksamhet skapar delaktighet som stärker deltagarnas engagemang och vilja att vara med.

I denna kursdel ser vi på vad unga tänker kring sitt engagemang i Equmenia. Vad som fått dem att vara med och vad man bör tänka på när man som till exempel pastor eller diakon har att forma en helhet för arbetet. Så att barn och unga får växa i tro och liv.

Kurspass och medverkande:
Vad föder engagemang hos unga? Maria Zackariasson, Södertörns högskola, Carin Dernulf, Equmenia
Att skapa helhet i verksamheten så engagemang föds. Magnus Sternegård och Ola Rikner.

25-27 april 2018

Levande tron och livets skörhet bland barn och unga

Att vara ledare innebär att man är med och påverkar. Samtidigt finns man i ett samhälle som påverkar den verksamhet man är ledare för. Därför bör man förstå något om det sammanhang man finns i. Man bör också veta vad man bör tänka på när man är situationer då man får vara nära unga människor tar viktiga beslut. Sådana beslut som har betydelse för tron och kan påverka hela livet. I ledaruppdraget kan man också få möta barn och unga vars liv inte är så enkelt. Då kan man få vara ett stöd som hjälper till så att livet utvecklar sig på ett bra sätt.

Under den sista kursdelen arbetar vi med frågor om hur det är att vara en kyrka för barn och unga, i en tid då vi är många som försöker möta denna grupp. Vi kommer även att se på vad som kan ge barn och unga hopp och tro. En del i kursen tar upp frågor kring barn och ungas psykiska ohälsa.

Kurspass och medverkande:
Att vara en kyrka för barn och unga i distraktionens tid –  Joel Halldorf, THS
Vägar till tro – Om hur barn och unga får en tro, bejakar sin tro och växer i tro – Linnea Lidskog, Equmenia, Klas Johansson, Equmeniakyrkan
Psykisk ohälsa bland barn och unga – Återkommer om medverkande
Sammanfattning – Ola Rikner och Magnus Sternegård

I spåret ingår några hemuppgifter som görs mellan kurstillfällena.

Litteratur:
Gemenskapen – Maria Zackariasson
Teologi för församlingsbruk – Sofia Camnerin m fl
Equmenias ledarbok – Magnus Sternegård, Ola Rikner