Att studera hos oss


Bromma folkhögskola är till för dig som vill:

– få behörighet till högskola.
– skaffa dig en yrkesutbildning eller
– ge dig själv tid och utrymme inom några kreativa intresseområden.

Hur ansöker jag?

Genom att fylla i ett formulär via vår hemsida. Från och med januari 2018 kommer ansökan att göras i folkhögskolornas administrativa system Schoolsoft. Du börjar med att registrera ett eget konto. Glöm inte att bifoga ett personligt brev, betyg/intyg och ett aktuellt personbevis för studier.

CSN Studiestöd

Är du under 20 år får du studiehjälp och ev. inackorderingstillägg, om du bor på skolan.  Är du 20 år och äldre kan du söka studiemedel som består av ett bidrag och ett lån. För vissa eftergymnasiala yrkesutbildningar finns dock ingen nedre åldersgräns för ansökan om studiemedel.

Studiemedel söker du hos www.csn.se

Studentboende

Bromma folkhögskola har ca 45 rum + en liten enrumslägenhet som vi hyr ut till våra studerande. Boendet finns på Campus Bromma Åkeshovsvägen 29 eller i studentboendet Tempus, invid Åkeshovs tunnelbana, 10 minuters promenad från skolan.

Studieekonomi

På folkhögskola är all undervisning kostnadsfri. Däremot får du själv bekosta kurslitteratur och eventuella studieresor.

Studenträtt - Ordningsstadga

Värdegrund, huvudman
Bromma folkhögskola vilar på kristen värdegrund och ser alla människors lika värde oavsett social och etnisk tillhörighet, trosbekännelse, kön, funktionsnivå, sexuell orientering eller ålder. Bromma folkhögskola vill vara en mötesplats för människor och idéer.

Bromma folkhögskola har ca 180 elever på de långa kurserna med ett internat för drygt 40 personer. Skolan är till största delen tillgänglig för rullstolsburna.

Huvudman är Equmeniakyrkan och Equmenia.

Vår plan för Likabehandling

Studentboende

Bromma folkhögskola har ca 45 rum + en liten enrumslägenhet som vi hyr ut till våra studerande.
Boendet finns på Åkeshovsvägen 29 i Bromma (se karta) eller i studentboendet Tempus, invid Åkeshovs tunnelbana (se karta), 10 minuters promenad från skolan.

I källaren finns både övningsrum, tvättstuga, gym och bastu. På internatet finns gemenskapsutrymmen, TV-rum och två elevkök.

Vårt studentboende är drogfritt och djurfritt.

Du hyr rummet som regel 10 månader från den 15 augusti till den 15 juni. Möjlighet att också hyra rummet över sommaren kan finnas för de som läser fler än ett år.

Hyran betalas i förskott varje månad. Det betyder att i slutet av augusti betalar du för 1,5 månader. Sista hyran betalas i slutet av maj.

Hyran för ett rum ligger runt 3 200 kr.

För våra studerande som läser  halvfart på Diakonal utbildning eller Brobygge, som ges på distans, gäller några speciella hyresregler, kontakta oss för mer information.

Har du frågor kontakta:
Inger Östh, 08-636 23 20
Kajsa-Lena Nordquist 08-636 23 21
eller info@brommafolkhogskola.se

För studerande som inte går på Bromma folkhögskola:
I de fall det uppstår lediga rum en termin hyr vi ut rum i första hand till:

1. Studerande på Teologiska Högskolan Stockholm.
2. Studerande tillhörande någon församling i Equmeniakyrkan.
3. Före detta studerande från Lidingö folkhögskola eller andra studerande.

Studieekonomi

På folkhögskola är all undervisning kostnadsfri. Däremot får du själv bekosta kurslitteratur och eventuella studieresor.

Bekräftelseavgift
En bekräftelseavgift på 500 kr betalas in i samband med att du antar din plats. Avgiften räknas av vid debitering av materialkostnaden i november. Den återbetalas dock ej vid återbud innan skolstart.

Materialavgift
En stor del av undervisningsmaterialet i kurserna produceras av skolans lärare och studerande i form av kompendier och elevarbeten. För att täcka kostnader för detta och för material och utrustning relaterad till respektive utbildning tar skolan ut en materialavgift som delas upp på två betalningar under hösten (sept och nov) och två på våren (febr och april).

I avgiften ingår bland annat kopiering, material för skapande, material för utepedagogik, en del studiebesök och försäkring samt tillgång till datorer med internetuppkoppling

Allmän linje 1 100 kr / termin
Diakonal utbildning halvfart 700 kr / termin
Fritidsledarutbildningen  1 400 kr / termin
Musikutbildningarna 1 400 kr / termin
Ateljé X 2 200 kr / termin
Teaterverkstan 1 200 kr / termin
Brobygge halvfart 900 kr / termin
Seniorkursen 600 kr / termin

Måltidsabonnemang

På Campus Bromma har skolan en egen restaurang. En central del i folkhögskolans idé är att studera och vara tillsammans och där är måltiden viktig. I vår restaurang serverar vår kock och vår kökspersonal näringsrik och hållbar kost. Vi är övertygade att bra mat ger bättre studier. Restaurangen är också den plats där hela skolan möts. Här finns chansen att träffa studerande på de andra utbildningarna.

För alla som läser en heltidsutbildning i Bromma gäller följande:
Du betalar ca 400 kr per vecka. Avgiften är obligatorisk. I den ingår förmiddagsfika med smörgåsar, lunch och eftermiddagsfika med frukt eller kaka. Naturligtvis kan du som behöver det få specialkost, vegetarisk eller veganmat. För allergier eller liknande krävs läkarintyg.

Diakonutbildningen som läser två dagar i veckan på skolan betalar 170 kr per vecka.
Lov och praktikveckor betalas inget för maten. Du får en faktura ungefär en gång per månad.

Brobygge betalar 80 kr per dag.

Kostnader för litteratur, studieresor eller andra arrangemang varierar mellan kurserna. Kursföreståndaren ger mer information om detta.

CSN
Studiemedel söker du hos www.csn.se

Studenträtt - Ordningsstadga

Studeranderättsligt dokument för Bromma folkhögskola

Allmänt om Bromma folkhögskola och folkbildning

Värdegrund, huvudman
Bromma folkhögskola vilar på kristen värdegrund och ser alla människors lika värde oavsett social och etnisk tillhörighet, trosbekännelse, kön, funktionsnivå, sexuell orientering eller ålder. Bromma folkhögskola vill vara en mötesplats för människor och idéer.

Bromma folkhögskola har ca 180 elever på de långa kurserna med ett internat för drygt 40 personer. Skolan är till största delen tillgänglig för rullstolsburna. Huvudman är Equmeniakyrkan och Equmenia.

Syfte med statens bidrag till folkbildningen
Staten ger bidrag till folkbildningen för att vi ska stärka och utveckla demokratin, hjälpa dig att kunna påverka din livssituation, utjämna utbildningsklyftor, höja utbildningsnivån i samhället och bredda intresset för kultur.

Lunch- och fika-abonnemang
En viktigt del av folkhögskolans idé är att studera och vara tillsammans. I detta är måltiden en viktig del. Du som går på skolan i Bromma är med i ett obligatoriskt matabonnemang. Du serveras i vår egen restaurang. Vår mat lagas av vår egen kock och ger dig möjlighet till en god och näringsrik kost som du står dig på under hela skoldagen.

Förmiddagsfika
Gemensam fika för hela skolan på tisdagar kl 10.00 – 10.30
Lunch                        
Eftermiddagsfika      

Frånvaro

Sjukanmälan

Närvaron är viktig vid folkhögskolestudier. Om du är frånvarande mer än 20 % av lektionstiden, påverkar det självklart ditt studieresultat och även din möjlighet till studiestöd från CSN.

Sjukanmälan / vård av barn
Om du är hemma p g a sjukdom eller vård av barn, ska du gå in på hemsidan och klicka på Frånvaroanmälan alternativt ringa 08-636 23 20 (telefonsvarare) och meddela frånvaron första sjukdagen före klockan 9.00. Tala in namn, linje/klass och datum. Blir du sjuk under skoldagen, vänder du dig till skoladministrationen med din sjukanmälan.

Läkarintyg för sjukdom / vård av barn
Om du är sjuk mer än en skolvecka, d v s fem skoldagar, ska du lämna in ett läkarintygintyg till skoladministratören.
Detsamma gäller om du är frånvarande mer än fem skoldagar för att vårda sjukt barn. Gör du inte det, kan din rätt till studiestöd påverkas.

Har du upprepad korttidsfrånvaro så har Bromma folkhögskola möjlighet att begära in ett läkarintyg från dig för att få frånvaroorsaken bekräftad.

Kostnadsavdrag för mat vid sjukdom
Är du är sjuk har du möjlighet att få avdag på matabonnemanget under din sjukdomstid. För att få avdrag måste du dels anmäla sjukdom första sjukdagen, senast klockan 09.00, via länken på hemsidan. Därefter måste du fylla i en blankett och lämna in till administrationen. Din frånvaro dras av på nästkommande faktura.

Kom i tid!
Naturligtvis kommer du i tid till alla lektioner/samlingar. Kommer du för sent räknas det som frånvaro.

Skoldemokrati, kommittéer och råd

Studeranderåd
Till studeranderådet utser varje klass en representant. Rådet väljer sedan ordförande, kassör och sekreterare samt en adjungerad representant till skolans styrelse. Studeranderådet är en viktig del av skolans demokratiska arbete och du som väljs till klass-/linjerepresentant får särskild styrelseutbildning som ordnas av skolstyrelsen. Studeranderådet väljer också olika kommittéer.

Studeranderätt
Skolans beslut fattas i de allra flesta fall av rektor. Ibland fattas beslut av lärare, men lärares beslut kan alltid överklagas till rektor.
I det fall en studerande upplever att rektor fattar felaktiga beslut har den studerande alltid rätt att överklaga rektors beslut till skolans styrelse som är skolans högsta beslutande instans. Skolstyrelsens ordförande, vars kontaktuppgifter finns på hemsidan, är skolstyrelsens kontaktperson för överklagan. Skolstyrelsens ordförande tar då frågan vidare till skolans styrelse.

 

Drogpolicy
Drogpolicyn omfattar samtliga studerande och all personal på Bromma folkhögskola. Målsättningen är att skapa bästa studie-, arbets- och livsmiljö samt förebygga alkohol- och drogmissbruk.

Definition
Drogpolicyn omfattar bruk av alkohol, narkotika och icke förskrivet läkemedel som påverkar centrala nervsystemet. Du som använder förskrivet läkemedel ska göra det enligt ordination och förvara det på säkert sätt.

Drogpolicy innebär att:
Du får inte hantera, förvara, sälja, bruka alkohol, narkotika och andra droger inom skolans område och på studerandeboendet.
Du får inte komma påverkad till arbete / lektioner. Policyn gäller även vid studiebesök, resor och andra arrangemang där skolan är ansvarig.

Handlingsplan
Bromma folkhögskola polisanmäler misstänkt brottslighet som langning och narkotikainnehav. Finns misstanke om att någon hanterar eller är påverkad av droger i skolans lokaler eller under studieresor kontaktar skolledningen polisen.

Om drogpolicyn inte följs, vidtas följande åtgärder i tre steg:
1. Samtal med berörda personer och rektor.
2. Skriftlig varning överlämnas till den studerande av rektor och undertecknas av både den studerande och rektor. I de fall den studerande bor på internatet, sägs hen upp från sitt rum efter beslut av skolledningen.
3. Vid ytterligare avsteg från drogpolicyn kan den studerande stängas av från vidare studier efter beslut av rektor i samråd med kursföreståndare.

Studerandestöd

Pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning
Bromma folkhögskola kan ge pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning eller vid bristande kunskaper i svenska. För att diskutera vilket stöd du behöver, ska du kontakta kursföreståndaren för den linje du blivit antagen till.

Disciplinära åtgärder

Frånvaro
Hög frånvaro påverkar naturligtvis i första hand studieresultatet.

För dig som studerar på Allmän kurs gäller att frånvaro högre än 20 % innebär att du inte kan få ett omdöme. Men all frånvaro ger konsekvenser för omdömet. Om du är borta mer än 20 % av studietiden i en enskild behörighetskurs har du svårt att få godkänt resultat på den kursen.

För dig som studerar på en eftergymnasial utbildning, Fritidsledarutbildningen och Diakonala utbildningen innebär hög frånvaro att Bromma folkhögskola inte utfärdar fullständigt kursintyg.

För Fritidsledarutbildningen gäller även:
För den studerande som inte fullföljer utbildningen i sin helhet under de två läsåren, ges inom en tvåårsperiod möjlighet till kompletterande examination. Endast begränsad handledning ges. I annat fall görs utbildningen om i sin helhet.

För att få gå vidare till årskurs 2 krävs att minst 75 % av uppgifterna i årskurs 1 är slutförda innan tredje terminen startar. Lärarkollegiet kan bevilja undantag i särskilda fall. Begäran om detta lämnas in skriftligt.

Vid mycket hög frånvaro gäller för alla Bromma folkhögskolas linjer att du inte får ett kursintyg utan ett intyg med information om att du varit inskriven som studerande på Bromma folkhögskola.

För studerande på samtliga linjer gäller att kursföreståndaren vid behov skriver ett avtal med den studerande om att förbättra både närvaro och studieresultat under en tidsbestämd period. Om närvaro och studieresultat inte förbättras enligt avtalet, kan den studerande avskiljas från skolan. Detta beslutat fattas av rektor.

Varning, avstängning, avskiljande
Ibland inträffar det tyvärr saker som gör att vi tvingas vidta åtgärder som vi helst skulle vilja slippa. Det kan ha samband med skolans alkohol- och drogpolicy (se ovan), det kan röra stöld, hot och/eller handlingar som
leder till fysisk skada på annan person eller på skolans egendom, det kan röra sig om rasistiska, sexistiska eller andra diskriminerande eller kränkande handlingar, i ord eller i gärning, brott mot hyreskontrakt för internatboende eller frånvaro i så hög omfattning att den studerande inte kan anses vara studerande.
Vid brott mot någon av dessa regler, kan den studerande:

  • varnas,
  • stängas av eller
  • avskiljas från studierna.

Ovanstående beslut fattas av rektor i samråd med berörd personal. Beslutet kan överklagas till skolstyrelsens ordförande.

Regler för internatboende

När du flyttar in på skolans internat, undertecknar du ett hyreskontrakt med villkor för att hyra rum på Bromma folkhögskolas internat. Bryter du mot kontraktet, upphör din hyresrätt att gälla.

Utvärdering

Bromma folkhögskola deltar i ett nationellt utvärderingsprojekt tillsammans med drygt 80 andra folkhögskolor. Utvärderingen görs två gånger per år, en gång på hösten och en på våren, och genomförs digitalt. Därutöver gör varje linje egna utvärderingar, både muntligt och skriftligt. Det är respektive kursföreståndares uppgift att återkoppla utvärderingen till studerande på linjen.

Även kök, internat och administration ingår i utvärderingsarbetet och där ansvarar respektive arbetsledare för att utvärderingsresultatet bearbetas.

Arkiv- och sekretessregler

Ansökningshandlingar
Dina ansökningshandlingar förvaras inlåsta och endast behörig personal har tillgång till dem. Handlingarna sparas två år efter att du avslutat studierna och förs sedan till destruktion. Bromma folkhögskola lämnar inte ut personbunden information till utomstående förutom de uppgifter som krävs för att rapportera skolans verksamhet till myndigheter vi är rapporteringsskyldiga inför, dvs CSN, SCB, Folkbildningsrådet samt efter särskilt beslut av rektor.

Skyddad identitet
Du som har skyddad identitet ansvarar själv för att informera Bromma folkhögskola om detta, liksom att ta ansvar för att inte medverka vid fotografering etc. I Bromma folkhögskolas registerprogram noteras identitetsskyddet, och person- och adressuppgifter lämnas därmed inte ut vare sig internt eller externt. Det är den studerandes skyldighet att till ansvarig lärare och skolans administration lämna kontaktinformation, t ex mobilnr, e-postadress. Har du skyddade identitet eller adress, sker rapportering till CSN enligt CSN:s anvisningar för personer med skyddad identitet.

Intyg
Bromma folkhögskola har i sitt arkiv kopior av utfärdade kursintyg och behörighetsintyg. Du kan efter din skolgång beställa nya intyg mot en avgift.

Om en kurs upphör eller ställs in
Om det finns risk för att en kurs inte kan genomföras, informeras den sökande om det vid antagningen.

Gemensamma samlingar / aktiviteter

Andrum
Fyradagar per vecka har vi ”Andrum” i kapellet eller i annan lokal, tisdag, onsdag, torsdag och fredag. Samlingarna börjar 10.00 och pågår ca 15 minuter. Du väljer naturligtvis själv om du vill delta i dessa samlingar. Vid samlingarna ges möjlighet att dela med sig av vad som ytterst angår oss människor. En dag i veckan inbjuds till nattvard i kapellet. Till den samlingen är var och en som vill komma inbjuden.

Storforum
Någon gång per år har vi forumsamlingar som riktar sig till alla på Bromma folkhögskola. Det kan vara ett författarbesök, en konsert, ett samtalsforum, etc.

Idrottsdag
Skolans fritidsledarutbildning arrangerar en idrottsdag under höstterminen och en under vårterminen för hela skolan.

Julfest
De senaste åren har studerandekåren stått för stor del av programmet vid julfesten som också bjuder på julgröt, skinksmörgås m m.

Kvällsaktiviteter
Under läsåret arrangeras också några kvällsaktiviteter, kulturkvällar, vinterbal och musikcaféer. Dessa aktiviteter är frivilliga. Du har då möjlighet att bjuda dit dina kompisar eller familj.
Brommastock är en musik- och kulturhappening en söndag i slutet av vårterminen.

Tillträde till skolans lokaler

Låsning / passerkort

Ytterdörrarna och en del innerdörrar är utrustade med ett inpasseringssystem. Du måste ha en nyckelbricka för att komma in och den får du kvittera ut i början av läsåret. Kostnaden för nyckelbrickan ingår i materialavgiften, men om du förlorar din nyckelbricka får du själv betala en ny (70 kr). Du ska omedelbart anmäla till skolans reception om du tappar din bricka så att den kan spärras. Det är inte tillåtet att ta med sig obehöriga in i skolans lokaler. Via det datasystem som hör till nyckelbrickorna kan man alltid se vems bricka som använts och när. Det är inte tillåtet att ställa upp dörrar genom att lägga något ”hinder” emellan. Fönster som du öppnat måste du stänga när du lämnar lokalen.

Datorer
Du har som studerande på Bromma folkhögskola tillgång till internet. Bromma folkhögskola har gemensamma datorer till de studerandes förfogande som du kan låna av administrationen. I många ämnen används datorerna i undervisningen, för specialarbeten och andra uppgifter. Lektioner och skolarbete ger alltid företräde till studerandedatorerna. Vi använder oss företrädesvis av Google for Education och Chromebooks i vår undervisning.

Avtal
I samband med inloggningen ska du underteckna ett avtal om IT-användning. Bryter du det avtalet, kan du bli avstängd från skolans nätverk.

Ledighet

Enstaka lektion
Behöver du vara ledig enstaka lektion, ber du din lärare om ledigt för den timmen.

Ledighet 1 – 2 dagar
För att få ledigt 1 – 2 dagar ansöker du skriftligt, ”ledighetslappar” finns i skoladministrationen. Lämna ansökan till klassföreståndaren/kursföreståndaren för beslut.

Ledighet i tre dagar eller fler samt i samband med lov
Ansökan om ledigt för tre dagar eller mer, eller ledighet i samband med lov, ska lämnas till rektor minst fyra veckor före önskad ledighet, annars kan ansökan avslås. Du ska fylla i ledighetsansökan som du hämtar hos skoladministratören. Beslut fattas av rektor och kursföreståndaren tillsammans. Oavsett längd på din ledighet, är du själv ansvarig för att hämta in förlorad undervisning och få det material och de uppgifter som delats ut under din frånvaro. Observera att all ledighet ger frånvarotid.

Skäl för ledighet
Skäl för ledighet kan vara t ex läkarbesök/tandläkarbesök på hemorten, nära anhörigs sjukdom, olycksfall, dödsfall, begravning. Du får inte ledigt för att arbeta; studierna på Bromma folkhögskola är i sig ett heltidsjobb och vill du arbeta extra, får du göra det på ej schemalagd tid. Ledighet för semesterresor beviljas sparsamt.

Informationsvägar
Det är alltid svårt att garantera att alla nås av den information som sänds ut. Du måste själv vara aktiv och ta till dig information när den ges och där den finns. Är du frånvarande, är det ditt eget ansvar att ta reda på information som kan ha getts under din frånvaro.

På Bromma folkhögskola får du information i huvudsak genom:

● klassföreståndaren / kursföreståndaren,
● informationsskärmarna
● anslagstavlorna
● skolans hemsida, www.brommafolkhogskola.se,
● e-post till den e-postadress du får tilldelad av skolan.

Vid akuta ärenden använder vi SMS till det mobilnummer du anmält till skolan.

Ta för vana att varje dag se efter om ny information anslagits. Det kan röra idrottsdagar, forumaktiviteter, studiebesök m m.

Om du byter kontaktuppgifter ska du meddela din nya adress till receptionen.

Parkering
Du som åker bil till skolan kontaktar vid skolstarten vaktmästaren för att få en plats anvisad. Tänk på att gästparkering är till för just – gäster!

Mobiltelefoner
Under lektionstid skall mobiltelefoner vara avstängda eller på ljudlöst för att inte störa pågående lektion.

Säkerhet

Brand
Ta alltid reda på utrymningsvägar och uppsamlingsplatser. Det är din skyldighet att ta reda på vart du ska ta vägen i en sådan nödsituation.

Bevakning
Om du inte följer de anvisningar du får tillsammans med ditt passerkort och utlöser ett larm som innebär att vaktbolaget rycker ut, får du betala den kostnad det medför skolan. Under kontorstid ska du omedelbart meddela receptionen att du har utlöst ett larm så att vi kan återkalla det.

CSN-frågor

Mecenat
CSN-kortet är sedan hösten 2011 ersatt av Mecenatkortet. Information om kortet får du på Mecenats hemsida, www.mecenat.se

För dig som har studiemedel – Rapport om studieresultat
Efter varje termin skickar Bromma folkhögskola information till CSN om hur dina studier har gått. För att få rätt till fortsatta studiemedel, ska du ha ”bedrivit studier i normal takt”. Har du inte gjort det, meddelar vi CSN detta, oavsett orsaken till att studierna inte fungerat. Därför är det så viktigt att du, när du är sjuk, anmäler detta till både Bromma folkhögskola och Försäkringskassan. Har du en längre sjukperiod, kan CSN via Försäkringskassan se att det är orsaken till att du inte lyckats med studierna. Finns det andra orsaker till att du inte fullgjort dina studier, har du möjlighet att återkvalificera dig för studiemedel genom att nästa termin – utan studiemedel – studera enligt plan i det antal veckor Bromma folkhögskola meddelar att du restar med.

Ej studieaktiv
Om Bromma folkhögskola gör bedömningen att du inte följer dina studier enligt de krav som skolan ställer, rapporterar vi till CSN att du inte är studieaktiv. Linjeledningen ska föra en dialog med dig om dina studier innan beslutet fattas och Bromma folkhögskola meddelar alltid med brev att CSN informerats om att den studerande inte är studieaktiv. När du återgår till studier, får CSN rapport om det.

Övrigt
Du har själv ansvar för att CSN har riktiga uppgifter om dina studier och du ska själv anmäla eventuella förändringar (ändrad inkomst, studieuppehåll, sjukdom, studieavbrott) till CSN.

Mer information
får du av CSN, antingen via CSN:s webbsida, www.csn.se, eller hos CSN:s kundtjänst, 0771-27 60 00.