Brobygge – dialog med livet


Erfarenhetsutbyte och reflektion, omprövning och fördjupning

brobygge_rund1

 

Kurstillfällen 2017 / 2018:
22-24 september – Dialog med kroppen
24-26 november – Dialog med insidan
26-28 januari – Dialog med omvärlden
16-18 mars – Dialog med Gud
25-27 maj – Dialogen i mitt liv – Sammanfattning och avslutning

Brobygge utbildning vill vara en mötesplats …
där vi får både tid och utrymme att dela vår längtan och våra livserfarenheter, men också möta aktuella utmaningar.

Kursens upplägg:
Utbildningen är en distansutbildning som motsvarar ca halvfart, med fyra gemensamma kurstillfällen. Föreläsningar tillsammans med litteratur, fältstudier, samtal i grupp och kreativa reflektioner utgör viktiga beståndsdelar i Brobygge. Föreläsare, handledare och resurspersoner med olika kompetenser medverkar vid varje kurstillfälle.

Utbildningen innehåller:
16 kursdagar/termin fördelat på 4 kurstillfällen.
Litteraturstudier hemma – litteraturseminarier när vi möts.
Fältstudier och intervjuer hemma – olika former av redovisningar när vi möts.
Basgrupper.
Föreläsningar.
Kreativa reflektioner, avslappning och vandringar.
Stillhetens rum.

Ladda ner en folder i PDF format

Kursledare
Noomi Tönnäng
Noomi är pastor i Equmeniakyrkan samt lärare på Bromma folkhögskola med ansvar för Brobygge utbildning. Noomi har lång erfarenhet av socialt arbete, utbildning, handledning och själavård. Hon har också under många år deltagat i Brommadialogens arrangemang och genomgått Brobygge-utbildningen.

Plats
Brobygge finns på
Bromma folkhögskola
Åkeshovsvägen 29
168 39 Bromma
Telefon: 08-636 23 00.

Boende
Var och en ordnar själv sitt boende.

Kostnader
På folkhögskola är all undervisning kostnadsfri. Dock betalar du en materialavgift på 900: -. I den avgiften ingår t.ex. kopiering av undervisningsmaterial, material för skapande m.m. Avgift för lunch och fika tillkommer. Studerande äter på skolan under vardagar. Under helgerna tar vi med egen mat. Kostnader för litteratur samt ev. rese- och boendekostnader tillkommer.

Litteratur
Max 1000-1200 sidor litteratur ingår per termin. Litteraturlista skickas ut i samband med besked om antagande.

Ansökan

Antagning sker löpande. Nya sökande kallas till intervju efter överenskommelse om tid. Telefonintervju kan vara möjlig i särskilda fall.
Ladda ner ansökningshandlingar på www.brobygge.se. Du kan också beställa direkt från Noomi Tönnäng,

OBS! För både din egen och gruppens skull är det av största vikt att du närvarar vid samtliga kurstillfällen och lektioner. Respekten för varandra och för grupprocessen är värdefull och nödvändig.

Ytterligare information:Noomi
Ta kontakt med Noomi Tönnäng,
Telefon: 08-58 00 31 44, sms: 076-505 31 44,
noomi.tonnang@equmeniakyrkan.se

 

 

Läs mer: Brommadialogen | Kursinnehåll