Diakonal utbildning


Diakonal utbildning på Bromma folkhögskola

Kursen är en tvåårig utbildning på deltid. Kursen innebär studier två dagar per vecka (måndag-tisdag) i Bromma. Utöver dessa två schemalagda dagarnas studier tillkommer självstudier, projekt och en församlingsstudie som kan bedrivas på annan ort. Kursen är registrerad och CSN-berättigad till 75%.

Du vill

– Utbilda dig till diakon inom Equmeniakyrkan
eller
– Fördjupa dina kunskaper för att arbeta vidare i ditt yrke
(t ex sjuksköterska, lärare, fritidsledare, musiker, dramapedagog etc.)

Du har

– En grundläggande socialt eller pedagogiskt inriktad utbildning eller en utbildning inom något vårdyrke.
    (I antagning till kursen tar vi också hänsyn till lång yrkeserfarenhet, ideellt socialt arbete och kyrkligt engagemang.)

Du får

– Utgå ifrån dig själv och dina egna erfarenheter.
– En grupp klasskamrater att arbeta, utvecklas och lära tillsammans av och med.
– En blandning av teori och praktik.
– Handledning och ämneskunskap från flera olika lärare.
– Möjligheter att utmana och fördjupa dig själv inom diakonalt förhållningssätt och arbete!
Ladda ner en beskrivning av Diakonal utbildning

Du kan även kontakta kursföreståndare Olle Hilariusson på telefon 08-636 23 52

 

Kurstider läsåret 17/18
16 augusti – 19 december 2017
8 januari – 8 juni 2018


Bli ordinerad diakon i Equmeniakyrkan
.
Vill du bli diakon i Equmeniakyrkan är det en fördel för dig om du tidigt ansöker om att bli diakonkandidat. Blir du antagen diakonkandidat får du del av det särskilda kandidatprogrammet under din utbildningstid. Denna blankett kan beställas hos Equmeniakyrkan, Antagningsnämnden, Box 14038, 167 14 Bromma. Du kan också kontakta diakonihandläggare Marie Lindholm på Equmeniakyrkan tfn 08-580 031 83.

Läs mer: blipastor.nu/diakon