Diakoni och Omvärld


Spårledare: Olle Hilariusson , Huvudlärare: Göran Sahlberg
Plats Södra Vätterbygdens folkhögskola

Kortfattad beskrivning: Diakoni är en del av kyrkan  Programmet vill ge kompetens i att utforma en diakoni för vår tid. Ge redskap för teologisk reflektion, omvärldsanalys, samverkan med aktörer i samhället och studera goda exempel på diakonalt arbete i Sverige. 

4-6 oktober 2017

En diakonal kyrka – en medlande kyrka

Kyrkan kan ta en ny plats i samhället och vara en resurs i civila samhället som medlare i familjekonflikter och i samband med brott. Denna delkurs kommer att ge exempel på vilket sätt kyrkan kan ta en ny roll, vilka redskap som är brukbara och vilka kontaktvägar som behöver öppnas. Det handlar om förhållningssätt och metoder. Kursen tar en utgångspunkt i en teologisk reflexion om en kyrka som medlare.

Uppgifter mellan kurstillfällena.

  • Att undersöka vilka möjligheter och utmaningar det finns för min församling att vara en medlande kyrka
  • Att genomföra en Exposure – att utsätta sig för utsatthet för att bearbeta sitt förhållningssätt till människor vi möter

25-26 januari 2018

En diakonal kyrka – en öppen kyrka

Equmeniakyrkan har under 2016 och 2017 utmanas av att migrationen till vårt land ställt nya frågor till kyrkans. På vilket sätt kan kyrkan vara en resurs för integration och inkludering. Kursen kommer att ge exempel och verktyg för att arbeta lokalt i de utmaningar som mångfaldssverige ställer. I kursen medverkar flera personer som har stor praktisk erfarenhet inom området.

Uppgifter mellan kurstillfällena.

  • Att undersöka vilka utmaningar i närsamhället som ställs på min församling avseende frågor om integration och inkludering
  • Att undersöka på vilket sätt min församling kan vara del av ett levande nätverk i civilsamhället som värnar om alla människors lika rätt

25-27 april 2018

En diakonal kyrka – en profetisk kyrka

En undersökning om på vilka sätt kyrkan kan – också lokalt – vara en röst för de globala målen, teologiskt och praktiskt. Kursen kommer att vara både praktiskt metodinriktad och ideologiskt och teologiskt reflekterande. Utmaningen efter kursen är att varje deltagare på något sätt gör kyrkans röst hörd i sitt lokalsamhälle.