Församlingar på nya sätt


Spårledare: Lena Huld,  Huvudlärare: Sune Fahlgren
Medverkande:
Oktober: Jan Eckerdal, Tin Mörk
Januari: Tomas Sjödin, Joakim Hagerius, Robert Eriksson
April: Lena Huld, Jonas Ideström, Peter Svanberg

Plats: Göteborg

Kortfattad beskrivning :Den missionella kyrkan i en efterkristen tid. I spåret församlingar på nya sätt tar vi vår utgångspunkten i vår egen församling. Vi inleder med att fråga oss vart är min församling på väg. Sedan studerar vi de utmaningar som vår tid ger oss. Vi gör en grundlig analys av samtiden. Vi lär känna begrepp som storstadsteologi och kyrkligt entreprenörskap. Vi bekantar oss med rörelsen “Nya sätt att vara kyrka” och “Messy Church” Vid det andra tillfället gör vi fältstudier i en rad olika kyrkor i Göteborgsområdet.  Vi lär oss också om hur man jobbar med omstart och nystart av församlingar inom Equmeniakyrkan.

4-6 oktober 2017:

Som förberedelse har vi läst boken: “Kyrka i Mission”Alla har läst boken i förväg. Vi har också jobbat med vårt eget sammanhang. Förberedelsen består i att vi samlat tre personer, varav en från församlingens styrelse, och samtalat om ”vart är vi på väg som församling” och ”var befinner vi oss nu” (ett samtal om konkreta målbilder för en missionell kyrka på en konkret plats). Vi lyssnar till föredrag med Jan Eckerdal om ”Kreativa sätt att vara kyrka i efterkristen tid” och följer upp med det samtal och seminarie. Föredrag med samtal. Sune Fahlgren om ”Entreprenören som teologiskt reflekterande praktiker”

25-26 januari 2018

Som förberedelse har vi läst artiklarna och läser hemsidorna om de kyrkor vi besöker: Smyrna, Saron/Betlehemskyrkan, Bergsjön och Brunsbo. Två timmars fältstudier em/kväll/fm. Därefter bearbetningsseminarier och workshops.

25-27 april 2018:

Vi är alla tre dagarna på Styrsö. Möte med nyckelpersoner i samhället och i kyrkan. Presentation av Equmeniakyrkans program för nya församlingar. Vi summerar vad vi lärt oss och vad vi tar med oss hem.

Litteratur:
oktober: Jan Eckerdal. Kyrka i mission. (Verbum 2017)
januari: Artiklar om storstadsevangelisation
april: Lucy Morre. Mezzy Church. Nya ideer för att bygga en gemenskap med Kristus i centrum (Argument 2016)