Fritidsledarutbildningen


Fritidsledarutbildningen på Bromma folkhögskola

Fritidsledarutbildningen är en tvåårig utbildning! Vi är en av 22 skolor som erbjuder fritidsledarutbildning.
Vår profil är: Utepedagogik, Friluftsliv samt Grupputveckling och Ledarskap.

Du vill:
Jobba med barn/ungdomar
– på fritidsgård,
– i skolan,
– inom omsorg
– i förening!

Du har:
– 3-årig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola och med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2.
– Lämplighet för utbildningen och yrket som är styrkt genom referenser från relevant erfarenhet för yrkesområdet.

Du får:
– Utgå ifrån dig själv och dina egna erfarenheter.
– En grupp klasskamrater att arbeta, utvecklas och lära tillsammans av och med.
– En blandning av teori och praktik.
– Handledning och ämneskunskap från flera olika lärare.
– Möjligheter att utmana och fördjupa dig själv och dina kunskaper, förmågor och färdigheter för utifrån dig bli den bästa fritidsledaren!
– En yrkesexamen som fritidsledare!

Se vår utbildningsplan för mer av utbildningens innehåll!
Utbildningsplan fritidsledarutbildningen
Alla delkurser

Utbildningen leder till jobb – se senaste undersökningen:
Fritidsledarutbildningen leder till jobb

För mer information, kontakta Daniel Backgård (kursföreståndare) telefon: 08-636 23 41