Once in a lifetime – ny kyrkohandbok


Välkommen till regionala
fördjupningskurser i kyrkohandboken

Start hösten 2016. Kursen avslutas våren 2017

 

Regionala fördjupningskurser

Varmt välkommen till en allmän fördjuningskurs i kyrkohandboken. Denna kurs vänder sig till dig som är medarbetare i Equmeniakyrkan eller t ex vice församlingsföreståndare i en lokal församling.

Kursen kommer att ges på sju platser i landet och den är framarbetad i samverkan mellan Bromma folkhögskola, handbokskommittén och Equmeniakyrkan. Kursens omfattning och innehåll presenteras här nedan.

Ladda ner kursfoldern här!

Ytterligare möjlighet till fördjupning

För dig som vill ha ytterligare fördjupning finns ytterligare två 7,5 poängskurser vid Teologiska högskolan.

I höst erbjuds ”Gudstjänstens texter och traditioner”. Den kursen kan också läsas för dig som inte har allmän högskolebehörighet.

Under våren 2017 erbjuds ”Gudstjänstens kroppslighet”.

Kurserna söks via www.antagning.se
Om du inte har allmän högskolebehörighet anmäler du dig direkt till Elisabeth Lindgren;
E-post:elisabeth.lindgren@equmeniakyrkan.se

Generell information om de regionala kurserna

Syfte

Efter genomgången kurs ska du som deltagare ha fått möjlighet att reflektera över församlingens gudstjänstliv samt fått tillfälle att pröva handboken i praktiken utifrån nyvunna kunskaper om gudstjänstskonst och gudstjänstteologi. Det innebär samtidigt att du också ger feedback till handbokskommitténs arbete.

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till medarbetare inom Equmeniakyrkan samt t ex vice församlingsföreståndare med flera.

 

Kurslitteratur

Söndag. Gudstjänst i en ny tid. Red. Joel Halldorf. Libris förlag 2015

Motstånd och förvandling. Gudstjänst på självförverkligandets marknad. Red. Åke Jonsson. Marcus förlag 2015

Kyrkohandboken

Gudstjänstplattformen

 

Kursomfång

Kursomfånget rör fem dagar – varav tre och halv dagar är inläsning. Du ska delta i totalt två regionalt placerade fysiska träffar under hösten 2016 och våren 2017. Kursen ges i samtliga regioner.

Kurstillfälle 1 sker följande dagar i följande regioner

 • Region Nord – 7 oktober, Luleå, Missionskyrkan. Sista anmälningsdag 27 september
 • Region Syd – 11 oktober, Hässleholm, Missionskyrkan. Sista anmälningsdag 3 oktober
 • Region Stockholm – 12 oktober, Stockholm, Bromma folkhögskola. Sista anmälningsdag 4 oktober
 • Region Svealand – 18 oktober, Karlskoga, Karlskoga folkhögskola. Sista anmälningsdag 10 oktober
 • Region Öst – 19 oktober, Jönköping, Södra Vätterbygdens folkhögskola. Sista anmälningsdag 11 oktober
 • Region Mitt – 20 oktober, Gävle, Betlehemskyrkan. Sista anmälningsdag 12 oktober
 • Region Väst – 21 oktober, Göteborg, Överås. Sista anmälningsdag 13 oktober

Datum för kurstillfälle 2 (halvdag) fastläggs för närvarande. Följande datum är redan bestämda.

 • Region Stockholm – 14 februari. Bromma folkhögskola.
 • Region Nord – 22 februari. Plats ej klart.
 • Region Öst – 14 mars. Södra Vätterbygdens folkhögskola.
 • Region Väst – 15 mars. Överås i Göteborg.
 • Region Syd – 1 mars.
 • Region Svealand – 9 mars. Karlskoga folkhögskola.
 • Region Mitt – 16 mars. Plats ej klart.

 

Anmälan

Du anmäler dig med formuläret nedan . Välj region så kommer aktuell tid och plats. Sista anmälningsdatum finns också angivet i samband med anmälan. När du anmält dig kommer du att få program och ytterligare information i ett mail. Det programmet sänds tidigast ut i början av höstterminen.

Kostnad
Kursen är kostnadsfri. Din sändande församling står för resa och litteratur.

Kursupplägg

Innan kursens början
I höst kommer alla anmälda att få ett brev där det tydligt står hur vi arbetar under hela kursen. Innan vi möts till det första kursdagen kan det vara bra att ha påbörjat läsningen av aktuell kurslitteratur samt att du har bekantat dig med den gudstjänstplattform som Equmeniakyrkan håller på att ta fram.
Kurstillfälle 1
Ramtiderna för kursdag 1 är kl. 9.30-16.00. Då deltar, förutom du själv, kollegor från olika lokala församlingar, regionala kyrkoledare och representanter från handbokskommittén. Torbjörn Bådagård från Bromma folkhögskola är processledare vid respektive kurstillfälle. Vi kommer bl. a att arbeta i grupper utifrån den nya handboken.

Mellan kurstillfälle 1 och 2
Läs angiven kurslitteratur om du inte redan har läst den till första kursdagen. Du ska också ha prövat några praktiska moment ur nya handboken. Gör detta gärna lokalt i din församling eller gå samman med nära grannförsamlingar. Reflektera över resultatet, lärdomar och insikter.

Du ska därutöver skriva en kortare essä som presenteras under kursdag 2. Hur har den nya handboken utmanat dig och din församling utifrån aspekterna teologiskt/kommunikativt/mångfald av uttryck?
Att skriva en essä är att skriva försökande – prövande – undersökande istället för att argumentera och fastslå. Så kan man också beskriva handbokens upplägg ur ett perspektiv.

Vi kommer naturligtvis att prata mer om vad som menas med essä under den första kursdagen. Essän ska handla om hur vi tänker när vi formar gudstjänstens språk snarare än exakt vilka ord som yttras eller vilka handlingar som utförs.

Essäerna kommer att skickas till handbokskommittén som en slags respons till dem.

Kursdag 2
Under halvdagen sker presentation av essäerna och samtal om erfarenheter av processen.

Avslutning/examination

Kursens examinationsform är en skriftlig reflektion i form av en kortare essä. Du som lämnar in din essä kommer att få ett kursintyg på genomgången kurs.
Frågor:
Hör av dig via mail till  Elisabeth Lindgren, samordnare Bildning och kompetensutveckling
E-post: Elisabeth.lindgren@equmeniakyrkan.se