Identitet och uppdrag


– Att vara ledare i församling i en föränderlig värld
Huvudlärare Owe Kennerberg
Plats: Campus Bromma

Kortfattat beskrivning: Programmet ger verktyg och analysmodeller för att leda ett förändringsarbete i församlingen. Med utgångspunkt i sitt eget sammanhang jobbar man med fördjupad kunskap, identitet och analys för att skapa förutsättningar för förändringsarbete.

Uppgift till första kurstillfället.

  •      Be minst fyra personer svara på frågan vilken typ av ledare du är.

4-6 oktober 2017

Identitet

Vem är jag som pastor/diakon/ledare? Hur ser min kallelse ut i relation till det uppdrag jag har?  Vilka modeller för ledarskap fungerar i en församling och hur kan man hantera demokrati- och maktfrågor? En avgörande roll för hur man fungerar som ledare spelar min nivå av självkännedom och personliga mognad. Vi arbetar med frågan om vad som särskiljer och utmärker den som har ett ledaruppdrag i ett församlingssammanhang

Uppgift till kommande kurstillfälle.

  •      Intervjua själv tre personer om hur beslut fattas och vilka som är ledare. Vem är det som initierar nya förslag och vem förverkligar? Intervjua tre personer i en annan kursdeltagares församling.

25-26 januari 2018

Sammanhang

Hur ser mitt sammanhang ut, vem leder, hur fattas beslut, hur ser den formella strukturen ut? I vilken mån kan man säga att det finns en god demokratisk ordning i församlingen? Vi kartlägger de formella och informella ledningsstrukturerna, prövar analysmodeller och verktyg för förändringsarbete, och studerar ledarskap och församling ur ett bibliskt perspektiv.

Uppgift till kommande kurstillfälle.

  •      SWOT-analys med styrelsen och utkast till verksamhetsplan.

25-27 april 2018

Uppdrag

Hur kan jag konkretisera mitt uppdrag? Hur förankrar jag mitt uppdrag? Hur inspirerar jag? Utifrån den föregående analysen av identitet och sammanhang, arbetar vi nu med hur man formulerar, förankrar och förverkligar en vision i verksamhetsplaner, budget och gudstjänstliv.