Kompetensutveckling


Kompetensutvecklingsprogrammet KUP

En möjlighet att fördjupa sig som diakon, missionsarbetare, musiker, pastor och i övriga tjänster inom Equmeniakyrkan.

Från och med hösten 2017 finns kompetensutvecklingsprogrammet som en unik möjlighet att fördjupa sig som diakon, missionsarbetare, musiker, pastor eller medarbetare i övriga tjänster inom Equmeniakyrkan.

KUP består av sex olika spår/kurser som återkommer varje läsår. Varje spår presenteras närmare i upplägg och fokus liksom vilka föreläsare som deltar.   och Varje kurs möts vid tre tillfällen och platsen anges i den fördjupade informationen om kursen. Under det kommande året är följande datum fastställda.

4-6 oktober 2017
25-26 januari 2018
25-27 april 2018

Kurserna och den mat som serveras under kurstid är utan kostnad. Resa och boende svarar deltagarna/församlingarna för.

Du kan gå de sex olika spåren i vilken ordning du vill. Datum för kurserna 2018/2019 kommer senare i höst.

Kurspaketet är framtaget av Equmenia och Equmeniakyrkan i samverkan med Bromma folkhögskola och Teologiska högskolan Stockholm.

Kurserna och den mat som serveras under kurstid är gratis. Resa och boende svarar deltagarna/församlingarna för.

Sista anmälningsdag den 1 september 2017

Anmälan

Anmälan till Kompetensutveckling KUP