Kompetensutveckling


Kompetensutvecklingsprogrammet KUP

En möjlighet att fördjupa sig som diakon, missionsarbetare, musiker, pastor och i övriga tjänster inom Equmeniakyrkan.

Ett kurspaket framtaget av Equmenia och Equmeniakyrkan i samverkan med Bromma folkhögskola och Teologiska högskolan Stockholm.

KUP  består av sex olika spår/kurser som återkommer varje läsår. Varje kurs möts vid tre tillfällen:

4-6 oktober 2017
25-26 januari 2018
25-27 april 2018

Kurserna och den mat som serveras under kurstid är gratis. Resa och boende svarar deltagarna/församlingarna för.

Sista anmälningsdag den 1 september 2017

Anmälan

Anmälan till Kompetensutveckling KUP