Korta kurser


Arbetsområden

En folkhögskola som samlats i Bromma med historia från Lidingö, Kungsholmen och Bromma

Utepedagogerna, Bibliodrama och X-pedagogik är pedagogiska verktyg som Bromma folkhögskola arbetat med under lång tid.

Kurser med Equmeniakyrkan

Equmeniakyrkan och Bromma folkhögskolor samverkar kring utbildningar och kurser för att ge en möjlighet att fördjupa sig som diakon, musiker, pastor och i övriga tjänster inom Equmeniakyrkan.

En kurs för Dig eller Din organisation?

Utepedagogerna, Bibliodrama och X-pedagogik är pedagogiska verktyg som Bromma folkhögskola arbetat med under lång tid.

Pedagogisk grundtanke

I det pedagogiska arbetet utmanas vi att söka oss fram med flera olika metoder. Det finns behov av ett lärande där kroppens alla sinnen brukas. Där upplevelser och erfarenheter får bilda utgångspunkt för kunskap, insikt, förståelse och utveckling.

Arbetsområden

Välkända är Utepedagogerna som genom äventyr och utmaning arbetar med processer och utveckling i grupper. Utepedagogerna skräddarsyr den kurs du vill ha som passar din organisation, ditt företag eller din arbetsgrupp.
Bibliodrama är ett pedagogiskt verktyg som arbetar med Färg & Form – Kropp & Rörelse – Ljud & rytm – Roller – Tankar & Känslor – Tolkningens drama i mig och oss.
Tillsammans med Teologiska högskolan Stockholm och Studieförbundet Bilda har Bromma folkhögskola utarbetat ett program för fortbildning av diakoner, pastorer och övriga anställda i kyrkor och samfund. Kurserna är också öppna för andra intresserade.
Bromma folkhögskola har lång erfarenhet av att skräddarsy olika utbildningar på uppdrag och har långsiktiga uppdrag av stat och kommun. Vi arbetar med arbetslagsutveckling inom vård, skola och omsorg samt inom den ideella fritidssektorn. Tillsammans med våra samarbetspartners inbjuds till seminarier inom ramen för våra arbetsområden.

Pedagogisk grundtanke

I det pedagogiska arbetet utmanas vi att söka oss fram med flera olika metoder. Det finns behov av ett
lärande där kroppens alla sinnen brukas. Där upplevelser och erfarenheter får bilda utgångspunkt för kunskap, insikt, förståelse och utveckling.X – står för:experience
– erfarenhet och upplevelse som utgångspunkt för reflektion och analys.
existentiell
– de grundläggande livsfrågorna som drivkraft för lärande.
experimentell
– prövandet, risktagandet, nyskapandet och gränsöverskridandet som vägar i sökandet efter kunskap och sanning.
expressiv
– behovet av att autentiskt få uttrycka och gestalta sitt eget liv och sin egen kunskap med många språk.X-pedagogik är en metod som vill möta behovet av teoretisk kunskap och metodisk tillämpning av ett lärande som tar sin utgångspunkt i erfarenheter och upplevelser.

En kurs för dig eller din organisation?

Vill du att vi formar en kurs för Dig eller din organisation?
Vi kan skräddarsy en kurs där vi arbetar i en pedagogisk verkstad med gestaltande genom färg, form, drama, lek och spel.
Vi hämtar metodisk tillämpning från de erfarenhets- och upplevelsebaserade traditionerna: livsverkstan, bibliodrama, forumspel och utepedagogik (adventure based counseling). En kontinuerlig reflektion och bearbetning av pedagogrollen sker under kursen utifrån de existentiella, experimentella och expressiva perspektiven. 

Kurser i samarbete mellan Equmeniakyrkan och Bromma folkhögskola.

Equmeniakyrkan och Bromma folkhögskolor samverkar kring utbildningar och kurser

Sök under respektive rubrik

Välkommen till den första av tre delar i kompetensutvecklingsprogrammet ”Första åren i tjänst”
på Campus Bromma den 7-9 november 2017.

Att mogna som ledare (Delkurs 1)

Kursen börjar tisdagen den 7 november med gudstjänst kl 11.00 och avslutas torsdagen den 9 november kl 15.00 med eftermiddagskaffe/the. Platsen är Campus Bromma THS/Bromma folkhögskola), Åkeshovsvägen 29 Bromma.

 Vi räknar med alla samtliga av er deltar i detta kursprogram.  Equmeniakyrkan står för kurskostnaden och mat under själva kurspassen . Sändande församling står för din resa och uppehälle/kostnader i samband med övernattning. Vi har reserverat hotellrum på Flyghotellet för er som ev. önskar bo där. Adressen är Kvarnbacksvägen 135. Hotellet ligger på andra sidan av Drottningholmsvägen från Brommaplans tunnelbanestation och torg. Telefonnummer till bokningen är 08-26 26 20.

 Ni betalar var och en på plats. Spara kvitton m.m. så ni får ut kostnaden av er församling. Ange vid bokningen att ni vill boka ett av de rum som är bokade för Equmeniakyrkans räkning med referens Elisabeth Lindgren.

Det går att boka rum som reserverats fram till 7 oktober. Därefter kommer jag att avboka de rum som ej gått åt. Equmeniakyrkan står inte för rumskostnaden.

Vi behöver din anmälan senast  den 6 oktober 2016.

Steg 1 Att mogna som ledare

Tisdag       Att mogna som ledare  kursvärd Owe Kennerberg

11.00             Gudstjänst i kapellet  Predikan Olle Alkholm
Olle Alkholm och Owe Kennerberg

12.00             Lunch

13.00-17.30  Vem är jag som ledare? Owe Kennerberg och Anna-Karin Klingsbo

Kvällen fri för andakt, samtal och förbön m.m.
Kapellet är bokat men ingen talare. Ingen kvällsmat serveras.

Onsdag     Att läsa sin samtid i kris

kursvärd fm Torbjörn Bådagård Kursvärd em Joel Halldorf

 09.00-13.45  Morgonbön Torbjörn Bådagård
Storytelling, coaching/Active Listening och reflekterande team
Torbjörn Bådagård

Erfarenhetsberättelser i mindre grupper inklusive förmiddagskaffe/the kl. 9.45
Tänk igenom några erfarenheter som handlar om dig och att vara ledare i
församlingen eller på den plats där du arbetar – och som du vill dela med andra i en mindre grupp. Av det som du delat; Finns det kunskap som du saknat från din grundutbildning som Equmeniakyrkan, THS och Bromma folkhögskola behöver känna till.

12.15             Lunch

14.00-17.15  När kyrkan läser sin samtid – vad sätter det oss i för rörelse
Joel Halldorf                       inklusive eftermiddagskaffe/the kl. 14.30

Kvällen fri för Stockholmsäventyr. Ingen kvällsmat serveras 

Torsdag   Makt och ledarskap               kursvärd Ola Rikner

08.30             Morgonbön     Ola Rikner
Makt och ledarskap i den lokala församlingen   P-O Sveder Renklint och Linda Alexandersson, Equmeniakyrkan Arvika

9.45               förmiddagskaffe/the

10.15             Makt och ledarskap fortsättning…

12.30             Lunch

13.30             Makt och ledarskap fortsättning

Introduktion av delkurs 2. Ola Rikner

”Check out” – kort utvärdering, bön och sändning
15.00             Kursen avslutas med eftermiddagskaffe/the

Processarbete med uppgift skickas ut efter kursen och följs upp i delkurs 2

 

Välkommen till den andra delen av fortbildningsprogrammet ”Första åren i tjänst”
på Teologiska högskolan Stockholm den 17-19 april 2018

Kursen börjar tisdagen den 17 april med drop-in lunch kl. 12.00.
Kursen avslutas torsdagen den 19 april med eftermiddagskaffe kl 14.30.
Platsen är Campus Bromma (THS / Bromma folkhögskola), Åkeshovsvägen 29 i Bromma. Preliminärt program kommer längre fram

Equmeniakyrkan står för själva kurskostnaden och mat under själva kursen. Sändande församling står för din resa och uppehälle/kostnader i samband med övernattning.
Om du behöver boende kan vi rekommendera Flyghotellet http://flyghotellet.se/ för er som behöver boende.
Adressen är Kvarnbacksvägen 135. (Hotellet ligger på andra sidan av Drottningholmsvägen från Brommaplans tunnelbanestation och torg. )
Telefonnummer till bokningen är 08-26 26 20.

Ni betalar var och en på plats. Spara kvitton m.m. så ni får ut kostnaden av er församling. Se till att boka i tid så att det finns rum tillgängliga.

Välkommen till den tredje delen av fortbildningsprogrammet ”Första åren i tjänst”
på Teologiska högskolan Stockholm den 7-8 november – 2017

Kursen börjar tisdagen den 7 november med gudstjänst kl 11.00 och avslutas torsdagen den 9 november kl 15.00 med eftermiddagskaffe/the. Platsen är Campus Bromma THS/Bromma folkhögskola), Åkeshovsvägen 29 Bromma. Preliminärt program, se nedan.

Equmeniakyrkan står för själva kurskostnaden och mat under själva kursen. Sändande församling står för din resa och uppehälle/kostnader i samband med övernattning.
Om du behöver boende kan vi rekommendera Flyghotellet http://flyghotellet.se/ för er som behöver boende.
Adressen är Kvarnbacksvägen 135. (Hotellet ligger på andra sidan av Drottningholmsvägen från Brommaplans tunnelbanestation och torg. )
Telefonnummer till bokningen är 08-26 26 20.

Ni betalar var och en på plats. Spara kvitton m.m. så ni får ut kostnaden av er församling. Se till att boka i tid så att det finns rum tillgängliga.

Vi behöver din anmälan senast den 6 oktober

Första åren i tjänst – Delkurs 3

Tid: 7-8  november 2017
Plats: Bromma folkhögskola/THS
Kursvärd – se respektive dag 

Tisdag       Att leda andra                                    kursvärd Sune Fahlgren

11.00             Gudstjänst i kapellet    Predikan Olle Alkholm

Välkommen och introduktion till kursmodulerna (1 o 3)

Olle Alkholm och Owe Kennerberg

12.00             Lunch
13.00-17.30  Leda andra, inkl. eftermiddagskaffe 14.45
Olle Hillariusson, Karolina Berneheim, Sune Fahlgren

Att vara ledare över tid. Hur leder jag en församling?
Berättelsen om vardagen i församlingen och om att leda andra.
17.30-19.30 The/kaffe och smörgås. Uppföljning av processuppgift Olle Hilariusson

Onsdag     Att leda andra att leda                    kursvärd Ola Rikner

08.30             Morgonbön Ola Rikner
Att leda andra att leda. Carin Dernulf och Ola Rikner

09.45             Förmiddagskaffe/the kl.

12.30             Lunch

13.30             Fortsättning att leda andra att leda

14.40             ”Check out” – kort utvärdering, bön och sändning

15.00             Steg 3 avslutas med eftermiddagskaffe 

Kursen ges av Bromma folkhögskola i samverkan med Teologiska Högskolan och Equmeniakyrkan

Välkommen till regionala
fördjupningskurser i kyrkohandboken

Start hösten 2016. Kursen avslutas våren 2017

 

Regionala fördjupningskurser

Varmt välkommen till en allmän fördjuningskurs i kyrkohandboken. Denna kurs vänder sig till dig som är medarbetare i Equmeniakyrkan eller t ex vice församlingsföreståndare i en lokal församling.

Kursen kommer att ges på sju platser i landet och den är framarbetad i samverkan mellan Bromma folkhögskola, handbokskommittén och Equmeniakyrkan. Kursens omfattning och innehåll presenteras här nedan.

Ladda ner kursfoldern här!

Ytterligare möjlighet till fördjupning

För dig som vill ha ytterligare fördjupning finns ytterligare två 7,5 poängskurser vid Teologiska högskolan.

I höst erbjuds ”Gudstjänstens texter och traditioner”. Den kursen kan också läsas för dig som inte har allmän högskolebehörighet.

Under våren 2017 erbjuds ”Gudstjänstens kroppslighet”.

Kurserna söks via www.antagning.se
Om du inte har allmän högskolebehörighet anmäler du dig direkt till Elisabeth Lindgren;
E-post:elisabeth.lindgren@equmeniakyrkan.se

Generell information om de regionala kurserna

Syfte

Efter genomgången kurs ska du som deltagare ha fått möjlighet att reflektera över församlingens gudstjänstliv samt fått tillfälle att pröva handboken i praktiken utifrån nyvunna kunskaper om gudstjänstskonst och gudstjänstteologi. Det innebär samtidigt att du också ger feedback till handbokskommitténs arbete.

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till medarbetare inom Equmeniakyrkan samt t ex vice församlingsföreståndare med flera.

 

Kurslitteratur

Söndag. Gudstjänst i en ny tid. Red. Joel Halldorf. Libris förlag 2015

Motstånd och förvandling. Gudstjänst på självförverkligandets marknad. Red. Åke Jonsson. Marcus förlag 2015

Kyrkohandboken

Gudstjänstplattformen

 

Kursomfång

Kursomfånget rör fem dagar – varav tre och halv dagar är inläsning. Du ska delta i totalt två regionalt placerade fysiska träffar under hösten 2016 och våren 2017. Kursen ges i samtliga regioner.

Kurstillfälle 1 sker följande dagar i följande regioner

 • Region Nord – 7 oktober, Luleå, Missionskyrkan. Sista anmälningsdag 27 september
 • Region Syd – 11 oktober, Hässleholm, Missionskyrkan. Sista anmälningsdag 3 oktober
 • Region Stockholm – 12 oktober, Stockholm, Bromma folkhögskola. Sista anmälningsdag 4 oktober
 • Region Svealand – 18 oktober, Karlskoga, Karlskoga folkhögskola. Sista anmälningsdag 10 oktober
 • Region Öst – 19 oktober, Jönköping, Södra Vätterbygdens folkhögskola. Sista anmälningsdag 11 oktober
 • Region Mitt – 20 oktober, Gävle, Betlehemskyrkan. Sista anmälningsdag 12 oktober
 • Region Väst – 21 oktober, Göteborg, Överås. Sista anmälningsdag 13 oktober

Datum för kurstillfälle 2 (halvdag) fastläggs för närvarande. Följande datum är redan bestämda.

 • Region Stockholm – 14 februari. Bromma folkhögskola.
 • Region Nord – 22 februari. Plats ej klart.
 • Region Öst – 14 mars. Södra Vätterbygdens folkhögskola.
 • Region Väst – 15 mars. Överås i Göteborg.
 • Region Syd – 1 mars.
 • Region Svealand – 9 mars. Karlskoga folkhögskola.
 • Region Mitt – 16 mars. Plats ej klart.

 

Anmälan

Du anmäler dig med formuläret nedan . Välj region så kommer aktuell tid och plats. Sista anmälningsdatum finns också angivet i samband med anmälan. När du anmält dig kommer du att få program och ytterligare information i ett mail. Det programmet sänds tidigast ut i början av höstterminen.

Kostnad
Kursen är kostnadsfri. Din sändande församling står för resa och litteratur.

Kursupplägg

Innan kursens början
I höst kommer alla anmälda att få ett brev där det tydligt står hur vi arbetar under hela kursen. Innan vi möts till det första kursdagen kan det vara bra att ha påbörjat läsningen av aktuell kurslitteratur samt att du har bekantat dig med den gudstjänstplattform som Equmeniakyrkan håller på att ta fram.
Kurstillfälle 1
Ramtiderna för kursdag 1 är kl. 9.30-16.00. Då deltar, förutom du själv, kollegor från olika lokala församlingar, regionala kyrkoledare och representanter från handbokskommittén. Torbjörn Bådagård från Bromma folkhögskola är processledare vid respektive kurstillfälle. Vi kommer bl. a att arbeta i grupper utifrån den nya handboken.

Mellan kurstillfälle 1 och 2
Läs angiven kurslitteratur om du inte redan har läst den till första kursdagen. Du ska också ha prövat några praktiska moment ur nya handboken. Gör detta gärna lokalt i din församling eller gå samman med nära grannförsamlingar. Reflektera över resultatet, lärdomar och insikter.

Du ska därutöver skriva en kortare essä som presenteras under kursdag 2. Hur har den nya handboken utmanat dig och din församling utifrån aspekterna teologiskt/kommunikativt/mångfald av uttryck?
Att skriva en essä är att skriva försökande – prövande – undersökande istället för att argumentera och fastslå. Så kan man också beskriva handbokens upplägg ur ett perspektiv.

Vi kommer naturligtvis att prata mer om vad som menas med essä under den första kursdagen. Essän ska handla om hur vi tänker när vi formar gudstjänstens språk snarare än exakt vilka ord som yttras eller vilka handlingar som utförs.

Essäerna kommer att skickas till handbokskommittén som en slags respons till dem.

Kursdag 2
Under halvdagen sker presentation av essäerna och samtal om erfarenheter av processen.

Avslutning/examination

Kursens examinationsform är en skriftlig reflektion i form av en kortare essä. Du som lämnar in din essä kommer att få ett kursintyg på genomgången kurs.
Frågor:
Hör av dig via mail till  Elisabeth Lindgren, samordnare Bildning och kompetensutveckling
E-post: Elisabeth.lindgren@equmeniakyrkan.se

2016 års kompetensfördjupning

Som en del av 2016 års kompetensutveckling erbjuder Equmeniakyrkan i samverkan med Bromma folkhögskola och projektet Cusanus (www.cusanus.se) sju regionala fördjupningsdagar kring frågan.

Naturvetenskap och kristen tro

– hur hänger det ihop?

 

Välkommen till en seminariedag!

Seminariedagen vill fördjupa kunskapen om relationen mellan naturvetenskap och kristen tro utifrån följande frågor:

• Hur kan vi tillsammans utforska spänningen mellan naturvetenskap och kristen tro.?

• Hur tänker vi kring t.ex. konfirmationsundervisning och predikan?

• Hur lägger vi upp samtal i församlingen och föreningen för hur evangeliet relateras till såväl vardagslivet som den intellektuella tanken?

Seminariet ges:
Region Öst – Södra Vätterbygdens folkhögskola, Mångatan 10, Jönköping. Datum meddelas senare.
Region Väst – Betlehemskyrkan, Vasagatan 26 Göteborg den 9 november kl. 9.00-16.00
Region Svealand – Karlskoga folkhögskola, Rektor lindholms väg 23, Karlskoga den 8 november kl. 9.30-16.00
Region Mitt – 30 augusti. Missionskyrkan Söderhamn kl. 10.00-16.00
Region Stockholm – Bromma folkhögskola, Åkeshovsvägen 29, Bromma den 15 september kl. 9.00-16.00
Region Syd – 15 okt. Plats ännu ej fastställd.

Anmälan
Du anmäler dig med formuläret nedan genom att välja tid och plats för den region du arbetar i. Om du händelsevis inte kan just den dagen är du naturligtvis välkommen att anmäla till fördjupningsdag i någon av de andra regionerna.

 

Syftet med fördjupningsdagen

Syftet med dagen är att fördjupa kunskapen om relationen mellan naturvetenskap och kristen tro utifrån bland annat följande frågor:

 • Hur kan vi tillsammans utforska spänningen mellan naturvetenskap och kristen tro?
 • Hur tänker och undervisar vi i dessa frågor rörande t ex konfirmationsundervisning och predikan?
 • Hur lägger vi upp samtal i församlingen och föreningen för hur evangeliet relateras till såväl vardagslivet som den intellektuella tanken?

 

Generellt upplägg
Varje region har sitt eget program med lite olika start- och sluttider men innehållet är ungefär likartat. Dagen inleds med en andakt och huvudrubrikerna för dagen är bland annat:

 • Kan man tro på naturvetenskapen? Evolution och kristen tro.
 • Vilken roll spelar naturvetenskapen för kyrkan?
 • Hur predikar vi kring naturvetenskap och kristen tro?
 • Hur tar vi upp tro och naturvetenskap i konfirmationsundervisningen?

 

Medverkande
Sara Blom, teknologie doktor och präst i Svenska Kyrkan är huvudföreläsare. Respektive regional kyrkoledare medverkar dessutom tillsammans med regionspersonal. Tillsammans fördjupas samtalet i workshops och konkret arbete.
Kostnad
Kostnaden för dagen är endast 150 kr vilket ger dig lunch och två fikan. Detta betalas på plats. Projektet finansieras i övrigt av John Templeton Foundation.

 

Fastställda program som pdf-filer
Program Cusanus Region Öst
Program Cusanus Region Väst
Program Cusanus Region Svealand
Program Cusanus Region Stockholm
Program Cusanus Region Mitt

Kompetensutvecklingsprogrammet KUP

Nu finns tiderna för nästa omgång för KUP

3-5 oktober 2018
31 jan – 1 februari 2019
27-29 mars 2019

Här på hemsidan kommer information om de nya spåren att läggas fram så snart det är framtaget.

Först startar nu den första omgången och allt eftersom den startar kommer kursledarna att justera informationstexterna. De texter som finns länkar till nedan är innevarande kurser och de kan ge dig en viss vägledning men är alltså inte de exakta beskrivningarna för 2018-19.

Det går inte heller nu att anmäla sig ännu till 2018-19, det kommer att bli möjligt när de nya beskrivande texterna är klara.

OBS nedan information om innevarande kursomgång

Obs ännu inte möjligt att anmäla sig för 2018-19

Anmälan

Anmälan till Kompetensutveckling KUP