Musikutbildningarna


Musik-Bredd, Afroensemble, Församlingsmusiker, Klassisk musiker, Studio & Ljudtekniker.

På musiksidan erbjuder Bromma folkhögskola fem utbildningar av skilda karaktärer:

Musik-Bredd,  Klassisk musiker, Församlingsmusiker, Afroensemble och Studio & Ljudtekniker.
Blandningen av musikämnen och t ex samtalsgrupper och Kristen tro-lektioner syftar till att den studerande ska växa både som musiker och som människa. Musikundervisningen vill också ge inblick i en bredd av olika musikgenrer.

I vårt samhälle idag har det individuella stort utrymme. Vad gäller musik, handlar det om att vara bäst i en utslagningstävling och att stå på scen. Vår musikutbildning vill vara en motkraft till detta. Förutom god undervisning, så finns här öppenhet och generositet, omsorgen om medmänniskan är vad livet egentligen handlar om. Det är vägen till det meningsfulla i livet.

 

Kurstider läsåret 18/19:

20 augusti – 21 december 2018
7 januari – 7 juni 2019

ÖPPET HUS
Våra musikutbildningar har Öppet hus 20-22 februari kl 10-16.
Anmäl till skolan senast 19/2 vilken dag du kommer.

Sista ansökningsdag till musikutbildningarna är den 15 mars 2018.
Antagningsprover sker vecka 17 och måndag i vecka 18. (23-27/4 och 30/4)

Afroensemble

afro1Här får du möjlighet att utvecklas på ditt huvudinstrument i en ensemble. Utbildningen är upplagd i olika perioder. Under varje period behandlas en genre inom pop, rock, gospel, jazz etc. Du får enskild undervisning på ditt huvudinstrument. Det ges många tillfällen att spela på konserter, andakter och gudstjänster, både på skolan och i sammanhang utanför skolan. Att åka på turné en vecka ingår i kursen.

OBS! Vi tar även in blåsare till Afroensemble (förutom sång, piano, gitarr, bas och trummor).

Utbildningens olika delar:
• Enskild undervisning på huvudinstrument
• Ensemble – Block i olika genrer såsom rock, soul, country m.m.
• Ensemble – Improvisation
• Turné 1 vecka
• Ensemble metodik
• Gemensamma lektioner i piano/sång
• Körsång
• Musikteori – gehörslära, jazz/pop-harmonilära
• Kristen tro / Livsåskådning
• Samtalsgrupp
• Valbara kurser – t ex teater, dans, percussion, låtskrivning, musikhistoria, leda gospelkör, m.m.

Klippning: Melina Granberg Karageorgiou
Filmning: Evelina Hansson, Stina Lahrin

Musik – Bredd

Musik bredd passar dig oavsett vilken genre du spelar. Till skillnad från de andra musikutbildningarna som är mer specialiserade, får man här en bredare inriktning med inslag från flera olika stilar samt även en kurs i ledarskap. Detta är ett bra val t ex för dig som är aktiv i församlingens musikliv och vill bli bättre på det du gör. Andra som gått Musik-Bredd går sedan vidare och läser till musiklärare. Vill du jobba med musik och människor, ger detta dig en bra grund.

Utbildningens olika delar
Kursens olika ämnen:
• Enskild undervisning på huvudinstrument
• Enskild undervisning på bi-instrument
• Gemensamma lektioner i piano/sång
• Bruksensemble
• Bruksgitarr i grupp
• Körsång
• Musikteori – Gehörslära, harmonilära och musiklära
• Dirigering
• Kristen tro / Livsåskådning
• Ledarskap
• Samtalsgrupp
• Valbara kurser – t ex teater, dans, percussion, låtskrivning, musikhistoria, leda gospelkör, m.m.

Arbeta med musik i församlingen!

Denna utbildning ger kompetens för att arbeta med musik i församling. Du kan gå den som ett påbyggnadsår efter Musik-Bredd, eller söka utbildningen direkt om du har motsvarande kunskap. I kursen ingår praktik i församling och ungdomsarbete. Du medverkar också i skolans andakts- och gudstjänstliv. Du läser också tillsammans med den diakonala utbildningen.

Utbildningens olika delar
• Enskild undervisning på huvudinstrument
• Enskild undervisning på biinstrument
• Bruksensemble
• Körsång
• Dirigering
• Musikteori – Gehörslära, harmonilära och musiklära
• Bruksgitarr i grupp
• Orgel
• Metodik
• Gemensamma lektioner i piano/sång
• Kristen tro
• Extra bibelkurser
• Samtalsgrupp
• Valbara kurser – t ex teater, hammondorgel, bibelämnen, ungdomsledarskap, skapande, leda gospelkör, m.m.

Utvecklas på ditt huvudinstrument

klassisk1Den här utbildningen ger dig möjlighet att utvecklas på ditt huvudinstrument. Du får enskild undervisning på två instrument, samt lärarledd ensemble på ditt huvudinstrument. Kursen ger dig en bra förberedelse för högre musikutbildning. På skolan ges många tillfällen att musicera, både på konserter och i skolans andakts och gudstjänstliv. Musikinstitutet Betels klassiska musiker skapar också program för externa konserter i Stockholms närmiljö.

Utbildningens olika delar

• Enskild undervisning på huvudinstrument
• Enskild undervisning på biinstrument
• Ensemble
• Metodik
• Musikteori – Gehörslära, harmonilära och musiklära
• Körsång
• Dirigering
• Gemensamma lektioner i piano/sång
• Kristen tro / Livsåskådning
• Samtalsgrupp
• Valbara kurser – t ex teater, dans, percussion, låtskrivning, musikhistoria, leda gospelkör, m.m.

Grade – examen

Om du vill examineras i ett klassiskt instrument enligt Associated Board of Royal Schools of Music’s standard, s.k Grade-examen, ges det möjlighet till detta.
Musikinstitutet erbjuder möjlighet att förbereda examination på instrument, sång och musikteori. Prov görs genom Associatet Board of the Royal Schools of Music, som skickar representant från England till Stockholm för examination.

Ur en given repertoar väljs 3 stycken som redovisas, dessutom ingår prima vista, skalspel och gehör.

Ett skriftligt omdöme ges utifrån provet, samt poäng för varje moment och ett diplom.
Grade-examen kan göras på 8 nivåer, där 1 är grund och 8 är högskolestandard. Ytterligare 3 nivåer finns, men då på mer professionell basis.

STUDIO & LJUDTEKNIKER

studio6

Studiolinjen ger dig möjlighet att utveckla dina kunskaper inom ljudteknik i studio men även för liveframträdanden.
Du har studioteknik som huvudinstrument samt ett bi-instrument. Övriga kurser som musikteori/gehör, kör, livsåskådning, samt de obligatoriska ämnen som övriga musikelever har på skolan ingår i kursen. Gemensam Studio är masterclass-lektioner som pågår varje vecka.

Kursen innehåller:
Teknisk uppbyggnad av en studio
Inspelningsteknik (afro o klassiskt)
Mixningsteknik
Musikproducering/arrangering
Software synthar/samplers
PA-teknik

Att läsa musik på Bromma folkhögskola – Musikinstitutet Betel
Våra kurser vänder sig till dig som vill arbeta med musik, men de kan också vara en förberedelse för högre musikstudier vid musikhögskola eller en chans att utveckla ett musikaliskt intresse.

Våra kurser är ettåriga, med möjlighet att söka ett andra år.

I skolans kreativa och uppmuntrande miljö ges många tillfällen att medverka på konserter, andakter och gudstjänster. Den mångfald av olika musiker och den genrebredd som finns på skolan skapar också tillfällen att spela tillsammans i olika band, grupper och ensembler. På skolan får du också möjlighet att samarbeta med andra kreativa utbildningar som Teaterverkstan och Ateljé X.

Knappen leder till till folkhögskolornas gemensamma system Schoolsoft. Du börjar med att registrera ett ansökningskonto på Mina sidor (om du inte redan har ett). När du fyllt i och skickat in ansökan får du en automatisk bekräftelse till din e-postadress. Vi kontaktar dig om det behövs en komplettering.

> Läs mer om att ansöka