Fritidsledare får jobb – Ny undersökning!


27 mars 2017

Ny undersökning:

Nio av tio fritidsledare i Stockholms län har jobb efter examen Bland de som tog fritidsledarexamen i Stockholms län under 2016 hade nio av tio en relevant anställning sex månader senare. Det visar en ny undersökning gjord av samverkansorganisationen Fritidsledarskolorna.

Det är glädjande att kommuner och många andra aktörer ser vilket stort värde som finns i att erbjuda en meningsfull fritid för alla. Fritidsledare i hela Sverige arrangerar varje vecka allt från filmkvällar och fotbollsturneringar till viktiga fikaträffar för nyanlända, säger Daniel Backgård, kursföreståndare på Bromma Folkhögskola.

Varje år tar drygt 300 studerande examen från den tvååriga fritidsledarutbildningen, som ges på 21 folkhögskolor runt om i landet. Hela 90 procent av de som tog examen arbetar i verksamheter där kompetenser från fritidsledarutbildningen efterfrågas. Motsvarande siffra i Stockholms län är 93 procent.

Fritidsledare bidrar till mötesplatser och dialog i en tid när det finns ett stort behov av tillit och bra relationer mellan människor i hela samhället. Det är ett engagerande yrke där det finns goda möjligheter att göra verklig skillnad i människors vardag, säger Eva Gullstrand, ordförande för Fritidsledarskolorna.

De flesta fritidsledare jobbar i skolan eller i olika former av fritidsverksamhet för barn och ungdomar. Arbetet spänner över många verksamhetsområden, från öppna fritidsgårdar och föreningsliv till boenden för barn och unga. Många fritidsledare jobbar också med särskilda målgrupper, exempelvis personer med funktionsnedsättning, ungdomar i långtidsarbetslöshet och nyanlända.

För mer information, kontakta gärna
Daniel Backgård, kursföreståndare på Bromma Folkhögskola, 08-636 23 41, daniel.backgard@brommafolkhogskola.se
Lennart Hansson, kursföreståndare på Sigtuna Folkhögskola, 072-165 70 40, lennart.hansson@sigtunafolkhogskola.se
Martin Wikström, biträdande rektor på Skarpnäcks Folkhögskola, 072-735 18 48, wikstrom@skarpnacksfolkhogskola.se

Eva Gullstrand, ordförande för Fritidsledarskolorna, 076-546 44 17, eva.gullstrand@hvilan.se

Mikael Johansson, styrelseledamot i Fritidsledarskolorna, 070-578 12 16, mikael.d.johansson.gamleby@folkbildning.net

Om undersökningen
Undersökningen gjordes under våren 2017 av Fritidsledarskolorna. Alla 316 studenter som avslutat sin folkhögskoleutbildning till fritidsledare under 2016 tillfrågades. 287 personer svarade, vilket motsvarar en svarsfrekvens om 91 procent.

Hela rapporten ”Vart tog de vägen” finns på www.fritidsledare.se.