Platser kvar, sök nu!


Ansökan är fortfarande öppen till dessa utbildningar:

 • Allmän kurs,
 • Spira,
 • Ateljé X,
 • Bibelskola Tillsammans,
 • Fritidsledarutbildning,
 • Teaterverkstan,
 • Musikutbildning: Församlingsmusiker,
 • Musikutbildning: Klassisk musiker,
 • Musikutbildning: Studio – tekniker/producent

De här kurserna är fulltecknade:

 • Diakonal utbildning,
 • Bromma Senior,
 • Yogalärarutbildning,
 • Musikutbildning: Afroensemble,
 • Musikutbildning: Musik – Bredd

Uppdaterat 2018-07-05