Seniorkurs


Man är aldrig för gammal för att lära nytt, nåt mer, eller på ett annat sätt.

Har du nått en ålder då du kan titulera dig som senior!?

Då kan vi erbjuda dig en spännande kurs med en mix av…

Miljö och Natur
Historia och Samhällskunskap
Kultur och Livsåskådning
IT och sociala medier
Skapande och Skrivande
Rörelse
Sång och Teater

En ettårig kurs som bedrivs två dagar i veckan, då du och din grupp träffas i en folkhögskolemiljö som ger möjlighet till spännande möten över generationer.

Läs deltagaren ”Kicki” Cunelius beskrivning av kursen 2016 här. (utdrag ur verksamhetsberättelsen)

Kurstid:
20 augusti – 21 december 2018
7 januari – 7 juni 2019

Dag och tid: onsdag och fredag kl 10-15 (med avbrott för fika och lunch som är obligatoriskt för alla på folkhögskolan)

Kursen är kostnadsfri förutom materialkostnad 500:- och självkostnader för fika- och lunchabonnemang 80:-/dag.

Ansökan senast 15 maj 2018. Ansök här, ladda ner ansökningsblankett eller ring 08-636 23 00 så skickar vi ett informationsblad.