Bibelskolan Tillsammans


Bibelskolan Tillsammans,  sökbar från 5 februari 2018, är en helt ny bibelskola som tar sin utgångspunkt i den lokala församlingens resurser och utmaningar. Du kommer att möta lärare med stor erfarenhet av bibel, församling och kristet engagemang i vårt samhälle.

Kursen är på halvfart med två dagars gemensamma studier. Utöver det kommer du att få tillfälle till egen fördjupning som utmanar dig som kristen och lärjunge. Utbildningen drivs av Elimkyrkan i Eskilstuna med ett tydligt ekumeniskt perspektiv där vi lär av varandra från olika kyrkor i vårt land och internationellt. Utbildningen ges i Eskilstuna.

Vi har följande ämnesområden:

Bibel – tro och liv

Du kommer att lära dig om bibel dess bakgrund, innehåll och budskap. Vi kommer utifrån bibeln samtala om den kristna trons grunder och om hur den kristna tron utmanar våra liv idag.

Församling – gemenskap som växer

Du kommer att utmanas i dina tankar om vad en församling är. Tro är inte bara till för dig själv, i församlingen finns en motkraft till den individualistiska livsstilen i vår tid. Församlingen är inte en sluten gemenskap, den måste hela tiden söka sig utanför sig själv.

Lärjungaskap och ledarskap

Du kommer genom studier och praktik, i bön och gemenskap att fördjupas i ditt lärjungaskap. Vi studerar ledarskap i syfte att för du ska kunna finna din egen ledarstil där dina gåvor kommer i funktion.

Tro och samhälle 

Du kommer att få reflektera över hur den kristna tron kommer till uttryck i vårt samhälle och i mötet med människor i olika livssituationer. Du kommer också att få tillfälle till att praktisera det vi samtalar om.

Vi förväntar oss att du lever med i en kristen gemenskap, att du regelbundet besöker andakter och gudstjänster, kanske är du också ledare i någon grupp. På vår bibelskola kommer du under terminen att få hjälp att reflektera över vad detta betyder för dig

Kursen är CSN-berättigad