Tro och Vetenskap


2016 års kompetensfördjupning

Som en del av 2016 års kompetensutveckling erbjuder Equmeniakyrkan i samverkan med Bromma folkhögskola och projektet Cusanus (www.cusanus.se) sju regionala fördjupningsdagar kring frågan.

Naturvetenskap och kristen tro

– hur hänger det ihop?

 

Välkommen till en seminariedag!

Seminariedagen vill fördjupa kunskapen om relationen mellan naturvetenskap och kristen tro utifrån följande frågor:

• Hur kan vi tillsammans utforska spänningen mellan naturvetenskap och kristen tro.?

• Hur tänker vi kring t.ex. konfirmationsundervisning och predikan?

• Hur lägger vi upp samtal i församlingen och föreningen för hur evangeliet relateras till såväl vardagslivet som den intellektuella tanken?

Seminariet ges:
Region Öst – Södra Vätterbygdens folkhögskola, Mångatan 10, Jönköping. Datum meddelas senare.
Region Väst – Betlehemskyrkan, Vasagatan 26 Göteborg den 9 november kl. 9.00-16.00
Region Svealand – Karlskoga folkhögskola, Rektor lindholms väg 23, Karlskoga den 8 november kl. 9.30-16.00
Region Mitt – 30 augusti. Missionskyrkan Söderhamn kl. 10.00-16.00
Region Stockholm – Bromma folkhögskola, Åkeshovsvägen 29, Bromma den 15 september kl. 9.00-16.00
Region Syd – 15 okt. Plats ännu ej fastställd.

Anmälan
Du anmäler dig med formuläret nedan genom att välja tid och plats för den region du arbetar i. Om du händelsevis inte kan just den dagen är du naturligtvis välkommen att anmäla till fördjupningsdag i någon av de andra regionerna.

 

Syftet med fördjupningsdagen

Syftet med dagen är att fördjupa kunskapen om relationen mellan naturvetenskap och kristen tro utifrån bland annat följande frågor:

  • Hur kan vi tillsammans utforska spänningen mellan naturvetenskap och kristen tro?
  • Hur tänker och undervisar vi i dessa frågor rörande t ex konfirmationsundervisning och predikan?
  • Hur lägger vi upp samtal i församlingen och föreningen för hur evangeliet relateras till såväl vardagslivet som den intellektuella tanken?

 

Generellt upplägg
Varje region har sitt eget program med lite olika start- och sluttider men innehållet är ungefär likartat. Dagen inleds med en andakt och huvudrubrikerna för dagen är bland annat:

  • Kan man tro på naturvetenskapen? Evolution och kristen tro.
  • Vilken roll spelar naturvetenskapen för kyrkan?
  • Hur predikar vi kring naturvetenskap och kristen tro?
  • Hur tar vi upp tro och naturvetenskap i konfirmationsundervisningen?

 

Medverkande
Sara Blom, teknologie doktor och präst i Svenska Kyrkan är huvudföreläsare. Respektive regional kyrkoledare medverkar dessutom tillsammans med regionspersonal. Tillsammans fördjupas samtalet i workshops och konkret arbete.
Kostnad
Kostnaden för dagen är endast 150 kr vilket ger dig lunch och två fikan. Detta betalas på plats. Projektet finansieras i övrigt av John Templeton Foundation.

 

Fastställda program som pdf-filer
Program Cusanus Region Öst
Program Cusanus Region Väst
Program Cusanus Region Svealand
Program Cusanus Region Stockholm
Program Cusanus Region Mitt