Undervisning, predikan och kommunikation


Spårledare: Magnus Sternegård, Linda Alexandersson, Huvudlärare: Björn Asserhed
Plats: Campus Bromma

Kortfattat beskrivning: Hur blir församlingen en plats för lärande?  Vilken undervisning behövs i församlingen? Hur forma en helhet av predikan, undervisning och församlingens externa kommunikation?

4-6 oktober 2017

Fokus: Kyrkan som pedagogiskt plats

Hur kan vi stimulera lärandet i församlingen?
Som förberedelse har alla kartlagt sin egen församling utifrån lärande, predikan och kommunikation.
Kyrkan för hela livet

25-26 januari 2018

Fokus: Jag som predikant

Vi jobbar med oss själva som predikanter och kommunikatörer. Hur kan jag utvecklas som predikat? Vad är det som händer när jag predikar? Hur skapas en helhet mellan gudstjänst och predikan?

25-27 april 2018:

Fokus: Kyrkans kommunikation:

Vad säger vi?
Vad vill vi?
Hur ska vi säga det?