Mötesplats Bromma 27/1 (digitalt)

Hédi Fried sa: Vänj dig aldrig vid orättvisor

En mötesplats kan vara en plats där vi väntar in varandra för att vi är på väg åt olika håll. Det kan också vara en plats där människor möts över de gränser som skapats i samhället. Folkhögskolan drivs av övertygelsen att för att demokrati ska fungera så måste olika röster få höras, och alla få möjlighet att hitta sin röst. Tillsammans med dig vill vi skapa en mötesplats för samtal och kulturuttryck för hållbara människor i en hållbar värld. 

Fokus för kvällen ligger på en minneskonsert med inslag av konst, dikt och vittnesbörd om utsatthet.

För externa gäster kommer konserten att sändas digitalt den 27 januari kl 17.00. 
Här är länken till konserten!