Korta kurser


Kurser med Equmeniakyrkan

Equmeniakyrkan och Bromma folkhögskola samverkar kring utbildningar och kurser för att ge möjlighet till fördjupning i andliga och existentiella frågor samt tillfälle till vidareutveckling som diakon, musiker, pastor och övriga tjänster inom Equmeniakyrkan.

Första åren i tjänst – Delkurs 1 >

Första åren i tjänst – Delkurs 2 >

Första åren i tjänst – Delkurs 3 >

Kompetensutvecklingsprogrammet (KUP) >

Mer om korta kurser >

Sidan uppdaterad