Digital Bibelskola Tillsammans


Studieform: Digital kurs
Längd:
Kortkurs, 6 tillfällen
Kurstid:
29 september – 18 november 2020
Ansök senast: 29 september
Kostnader: Materialavgift 200:-
Kontakt Eskilstuna: BG Backman,  bg@elimkyrkan.com
Kontakt Insjön: Göran Svensson,  goran.frikyrkan@gmail.com

Ges digitalt i samarbete med Elimkyrkan i Eskilstuna

Bibelskola Tillsammans omformas till en digital utbildning och fortsätter att ta sin utgångspunkt i den lokala församlingens resurser och utmaningar. Den genomgående röda tråden är fortfarande ”Tillsammans”. Det är tillsammans vi förstår och kan ge uttryck för vad kristen tro är. Du kommer att möta lärare med stor erfarenhet av bibel, församling och kristet engagemang i vårt samhälle.

Kursen är 6 tillfällen under hösten 2020, kl 10.00-15.00. Dessa innefattar föreläsningar i storgrupp och samtal/dialog i smågrupper.

Utbildningen ges digitalt som ett samarbete mellan Elimkyrkan i EskilstunaInsjöns frikyrkoförsamling och Bromma folkhögskola. Kursen har ett tydligt ekumeniskt perspektiv där vi lär av varandra från olika kyrkor i vårt land och internationellt.

SEPTEMBER

TIS 29/9  Att följa Jesus. Joel Backman
ONS 30/9  Lärjungaskap tillsammans – församlingen. Klas Eriksson

OKTOBER

TIS 13/10  Bibelintroduktion. Ann Westblom
ONS 14/10  Själavård till vardags. Esbjörn Hagberg

NOVEMBER

TIS 17/11  Bibeln, de stora orden. Joel Backman
ONS 18/11  Jag och min bibel. Anna Westblom

Digitala studier
Kursen sker via G Suite (Classroom, Meet, Chat) så du behöver tillgång till dator/padda och internetuppkoppling.

Sista anmälningsdag är 29 september 2020

Kontakt
Eskilstuna: bg@elimkyrkan.com
Insjön: goran.frikyrkan@gmail.com

Sidan uppdaterad 9 oktober 2020