Brobygge – dialog med livet


Brobygge – dialog med livet är ett forum för dialog och nätverkande kring tolvstegsandlighet, sinnesrogudstjänster, andlig vägledning och hållbart liv. Inom ramen för detta arbete erbjuds en utbildning i samarbete mellan Bromma folkhögskola och Equmeniakyrkan.

Brobygge Utbildning är en kurs som ger verktyg för livsnära samtal och bearbetning av existentiella frågor. Vi läser aktuell litteratur för egen fördjupning och utforskande av andras tankar. Vi lär oss genom erfarenhetsbaserad pedagogik där kreativitet, övningar och vandring kompletterar samtalen. Brobygge har sin utgångspunkt i kristen erfarenhet och tro men kursen ges med en öppenhet för att dela erfarenheter av Gud – sådan vi uppfattar Gud.

Målgrupp
Vi söker dig som vill göra skillnad, som kanske finns i en formell eller informell ledarroll, i stort eller litet sammanhang eller som lever med livsfrågorna på näthinnan och ofta hamnar i samtal med andra om livets insida, på fritid eller arbete.

Du behöver vara nyfiken på och villig att lära av andra, och beredd att dela med dig av din egen erfarenhet. Du har en önskan om personlig fördjupning och gärna också en önskan om att bidra till mötesplatser där livsfrågor och tro kan delas.

Deltagarna väljs ut för att få en dynamisk grupp där olika erfarenheter blandas.

Du får:

  • fördjupa din förståelse av din egen och andras andliga erfarenhet
  • samtala om livsnära frågor och samhällstrender i ett respektfullt sammanhang
  • redskap att skapa mötesplatser för livsnära samtal
  • kunskap om sinnesroarbete och tolvstegsandlighet

Kurstillfällen 2019/2020 
27-29 september
22-24 november
24-26 januari
27-29 mars
22-24 maj

Utbildningen innehåller:
15 kursdagar fördelade på 5 kurstillfällen.
Litteraturstudier hemma – litteraturseminarier när vi möts.
Fältstudier och intervjuer hemma – olika former av redovisningar när vi möts (max 1000-1300 sidor).
Hemuppgifter och redovisningar.
Basgrupper.
Föreläsningar.
Kreativa reflektioner och vandringar.
Stillhetens rum – tid för stillhet och eftertanke.

Obs! Det är viktigt att planera för att närvara vid samtliga kurstillfällen.

Plats
Brobygge ges på Bromma folkhögskola

Boende
Var och en ordnar själv sitt boende.

Kostnader
På folkhögskola är all undervisning kostnadsfri. Dock betalar du en materialavgift på 450:-. I den avgiften ingår t.ex. kopiering av undervisningsmaterial, material för skapande m.m. Var och en ordnar sin egen lunch. En mindre avgift för gemensamt fika tillkommer. Kostnader för litteratur samt ev. rese- och boendekostnader tillkommer.

Preliminär litteraturlista (fr. läsåret 18-19).

Kursledare och ytterligare information
Lena Bergström, verksamhetsledare för Brobygge, pastor och leg. fysioterapeut.
070-306 28 02
lena.bergstrom@equmeniakyrkan.se

Ann Westblom, lärare på Bromma folkhögskola där hon även undervisar på Ateljé X och Diakonal utbildning.

Knappen leder till till folkhögskolornas gemensamma system Schoolsoft. Du börjar med att registrera ett ansökningskonto på Mina sidor (om du inte redan har ett, då bör du se till att dina kontaktuppgifter är aktuella under fliken Min profil). När du fyllt i och skickat in ansökan får du en automatisk bekräftelse till din e-postadress. Vi kontaktar dig om det behövs en komplettering.