Brobygge – dialog med livet


Under de senaste årtiondena har intresset för andliga frågor ökat markant i vårt samhälle. I långt fler rum än kyrkans pågår funderingarna och samtalen om tro och livsmening. Hur samtalar vi med varandra om livet, Gud och om andlighet?

I Brobygge söker vi tillsammans efter ingångar och verktyg till livsbejakande samtal som står i kontakt med tillvarons realiteter av såväl brustenhet och smärta som helhet och välbefinnande, helt enkelt det som har med vanliga människors livssituation att göra. Vi ser det som angeläget att ge rum för många olika erfarenheter och uttryckssätt då vi talar om livets olika perspektiv.

Brobygge utbildning vill vara en mötesplats …
… där vi får både tid och utrymme att dela vår längtan och våra livserfarenheter, möta aktuella utmaningar
samt
– vara en andlig växtplats
– fungera som mötesplats för dialog och kommunikation
– ge rum för fördjupning i existentiella och andliga frågor såväl som frågor om kroppen, vår insida, omvärlden och
– ge deltagarna inspiration och redskap till att skapa mötesplatser i sin hemmiljö

brobygge_rund1

Kurstillfällen 2018/2019 
19-21 oktober – Introduktion och 12 steg i kyrkan (lördag och söndag deltagande i konferens i Sollentuna)
23-25 november – Dialog med Gud
25-27 januari – Dialog med insidan
29-31 mars – Dialog med kroppen
24-26 maj – Dialog med omvärlden

Utbildningen innehåller:
15 kursdagar fördelade på 5 kurstillfällen.
Litteraturstudier hemma – litteraturseminarier när vi möts.
Fältstudier och intervjuer hemma – olika former av redovisningar när vi möts.
Basgrupper.
Föreläsningar.
Kreativa reflektioner, avslappning och vandringar.
Stillhetens rum.

Obs! För både din egen och gruppens skull är det av största vikt att du närvarar vid samtliga kurstillfällen och lektioner. Respekten för varandra och för grupprocessen är värdefull och nödvändig.

Plats
Brobygge ges på Bromma folkhögskola

Boende
Var och en ordnar själv sitt boende.

Kostnader
På folkhögskola är all undervisning kostnadsfri. Dock betalar du en materialavgift på 450:-. I den avgiften ingår t.ex. kopiering av undervisningsmaterial, material för skapande m.m. Var och en ordnar sin egen lunch. Avgift för gemensamt fika tillkommer. Kostnader för litteratur samt ev. rese- och boendekostnader tillkommer.

Litteratur
Max 1000-1300 sidor litteratur ingår under läsåret. Litteraturlista skickas ut i samband med besked om antagning.

Preliminär litteraturlista

Ansökan
Antagning sker löpande. Nya sökande kallas till intervju efter överenskommelse om tid. Telefonintervju kan vara möjlig i särskilda fall.

Infoblad för utskrift

Ytterligare information
Ta kontakt med Lena Bergström
070-306 28 02
lena.bergstrom@equmeniakyrkan.se

Knappen leder till till folkhögskolornas gemensamma system Schoolsoft. Du börjar med att registrera ett ansökningskonto på Mina sidor (om du inte redan har ett, då bör du se till att dina kontaktuppgifter är aktuella under fliken Min profil). När du fyllt i och skickat in ansökan får du en automatisk bekräftelse till din e-postadress. Vi kontaktar dig om det behövs en komplettering.