Demokrati och delaktighet inom EU


Längd: 9 timmar fördelade på 2 tillfällen
Kurstid: 6 och 21 november 2019 kl. 15-19.30
Ansök senast: 16 oktober 2019
Kostnader: Ingen kurskostnad
Studiestödsnivå (CSN): Ej studiestödsberättigad
Kontakt: Kajsa-Lena Nordquist, 08-636 23 21, kajsa-lena.nordquist@brommafolkhogskola.se

Demokrati-delaktighet_640x640

Vill du veta mer om hur EU fungerar?

Kursen är för dig som möter ungdomar mellan 13 och 25 i din yrkesroll eller som ideell ledare.

Syftet är att ge dig mer kunskap om och förståelsen för hur EU fungerar, hur beslut fattas på EU-nivå, hur EU påverkar vardagen, och när och hur organisationer och personer kan påverka besluten. Dessutom får du med dig icke-formella metoder för att öppna samtal, skapa dialog och engagemang.

Kursen genomförs under två eftermiddagar och inkluderar dessutom digitalt material som du kan använda i dina grupper.

Delar av innehåll i tillfälle 1

 • Vad beslutar EU om?
 • Aktivt medborgarskap
 • Utepedagogiska övningar kring gruppdynamik, motivation och värdegrund som följs upp av handledare
 • Introduktion av utbildningsverktyget och hur det kan användas.
 • Diskussion kring en EU-fråga som engagerar

Delar av innehåll i tillfälle 2

 • Diskussion kring en EU-fråga som engagerar
 • Hur kan jag påverka?
 • Interkulturell kommunikation
 • Formulera ett budskap
 • Utepedagogiska övningar kring kommunikation, demokrati och medbestämmande som följs upp av handledare
 • Grundstruktur i EU och länkar till mer information
 • EU:s program

Sidan uppdaterad