KUP


Kompetensutvecklingsprogrammet KUP

Tider för 2019-2020

2–4 oktober 2019
30–31 januari 2020
22–24 april 2020

KUP är Equmeniakyrkans stora satsning på anställda  församlingar. För tredje året i rad kan ledare och medarbetare öka sin kompetens för att bli ännu skickligare på att utföra sitt uppdrag. Utbildningen ges av Equmeniakyrkan och Equmenia, tillsammans med Bromma folkhögskola och Teologiska Högskolan.

Utbildningen är uppdelad i sex spår med olika inriktning. Den är kostnadsfri för ledare och medarbetare inom Equmeniakyrkan och Equmenia. Resa och eventuell logi bekostas av församlingen/föreningen eller deltagaren.

Spår 1: Predikan och Kommunikation

Spår 2: När omvärlden är nära – om att vara glokal församling (inställd)

Spår 3: Församlingar på nya sätt – Församlingsutveckling (inställd)

Spår 4: Själavård och andlig vägledning

Spår 5: Identitet och uppdrag – Att vara ledare i församling i en föränderlig värld

Spår 6: Allt står på spel – hur ger vi plats för nästa generation i våra församlingar?

Sista anmälningsdag 1 september 2019.

Läs mer på Equmeniakyrkans hemsida: equmeniakyrkan.se/kup/
Om du har frågor om spåren kontakta:
Elisabeth Lindgren elisabeth.lindgren@equmeniakyrkan.se
Gustaf Björkman, gustaf.bjorkman@equmeniakyrkan.se

Knappen nedan leder till till folkhögskolornas gemensamma system Schoolsoft. Du börjar med att registrera ett konto på Mina sidor (om du inte redan har ett, då bör du se till att dina kontaktuppgifter är aktuella under fliken Min profil). När du fyllt i och skickat in anmälan får du en automatisk bekräftelse till din e-postadress. Vi kontaktar dig om det behövs en komplettering.

Sidan uppdaterad