Mer om korta kurser


En kurs för din organisation?

Vi kan skräddarsy en kortkurs så att den passar behoven hos din organisation.

Pedagogisk grundtanke

I det pedagogiska arbetet utmanas vi att söka oss fram med flera olika metoder. Det finns behov av ett lärande där kroppens alla sinnen brukas. 

Arbetsområden

Utepedagogerna, Bibliodrama och X-pedagogik är pedagogiska verktyg som Bromma folkhögskola arbetat med under lång tid.

En kurs för dig eller din organisation?

Vi kan skräddarsy en kurs där vi arbetar i en pedagogisk verkstad med gestaltande genom färg, form, drama, lek och spel.

Vi hämtar metodisk tillämpning från de erfarenhets- och upplevelsebaserade traditionerna: livsverkstan, bibliodrama, forumspel och utepedagogik (adventure based counseling). En kontinuerlig reflektion och bearbetning av pedagogrollen sker under kursen utifrån de existentiella, experimentella och expressiva perspektiven.

Pedagogisk grundtanke

I det pedagogiska arbetet utmanas vi att söka oss fram med flera olika metoder. Det finns behov av ett lärande där kroppens alla sinnen brukas. Där upplevelser och erfarenheter får bilda utgångspunkt för kunskap, insikt, förståelse och utveckling. X – står för:
experience
– erfarenhet och upplevelse som utgångspunkt för reflektion och analys.
existentiell
– de grundläggande livsfrågorna som drivkraft för lärande.
experimentell
– prövandet, risktagandet, nyskapandet och gränsöverskridandet som vägar i sökandet efter kunskap och sanning.
expressiv
– behovet av att autentiskt få uttrycka och gestalta sitt eget liv och sin egen kunskap med många språk. X-pedagogik är en metod som vill möta behovet av teoretisk kunskap och metodisk tillämpning av ett lärande som tar sin utgångspunkt i erfarenheter och upplevelser.

Arbetsområden

Välkända är Utepedagogerna som genom äventyr och utmaning arbetar med processer och utveckling i grupper. Utepedagogerna skräddarsyr den kurs du vill ha som passar din organisation, ditt företag eller din arbetsgrupp.

Bibliodrama är ett pedagogiskt verktyg som arbetar med Färg & Form – Kropp & Rörelse – Ljud & rytm – Roller – Tankar & Känslor – Tolkningens drama i mig och oss.

Tillsammans med Teologiska högskolan Stockholm och Studieförbundet Bilda har Bromma folkhögskola utarbetat ett program för fortbildning av diakoner, pastorer och övriga anställda i kyrkor och samfund. Kurserna är också öppna för andra intresserade.

Bromma folkhögskola har lång erfarenhet av att skräddarsy olika utbildningar på uppdrag och har långsiktiga uppdrag av stat och kommun. Vi arbetar med arbetslagsutveckling inom vård, skola och omsorg samt inom den ideella fritidssektorn. Tillsammans med våra samarbetspartners inbjuds till seminarier inom ramen för våra arbetsområden.

Sidan uppdaterad 22 november 2019