Bibelskola Tillsammans

Fördjupning och samtal

Längd: 1 termin (2 block på 7 veckor)
Studietakt: 50%
Kurstid: 22 augusti – 9 december 2022
Ansök senast: 15 augusti 2022
Kostnader: Materialavgift 1000:-
Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)
Kontakt Bromma folkhögskola: Ann Westblom, ann.westblom@brommafolkhogskola.se
Kontakt Eskilstuna: BG Backman, bg@elimkyrkan.com
Kontakt Insjön: Göran Svensson, goran.frikyrkan@gmail.com

Ges i samarbete med församlingar i Eskilstuna och Insjön

Bibelskola Tillsammans är en bibelskola på deltid som ger dig en stadig grund för kristen tro. Du får en introduktion i bibeln och får tillsammans med ledare och kurskamrater växa i tro och kunskap. Den genomgående röda tråden är ”tillsammans”. Det är så vi förstår och kan ge uttryck för vad kristen tro är.

Bibelskola Tillsammans tar sin utgångspunkt i den lokala församlingens resurser och utmaningar. Kursen ges i två block, två dagar i veckan under hösten 2022, kl 10.00–15.00. Du kan läsa ett av blocken eller båda. Lektionerna innefattar föreläsningar och samtal/dialog i smågrupper. Du kommer att möta lärare med stor erfarenhet av bibel, församling och kristet engagemang i vårt samhälle.

Bibelskola Tillsammans görs som ett samarbete mellan Elimkyrkan i Eskilstuna , Insjöns frikyrkoförsamling och Bromma folkhögskola. Kursen har ett tydligt ekumeniskt perspektiv där vi lär av varandra från olika kyrkor i vårt land och internationellt.

BLOCK 1 (vecka 34-40)

Bibel – tro och liv
Du kommer att lära dig om bibeln – dess bakgrund, innehåll och budskap. Vi kommer utifrån bibeln samtala om den kristna trons grunder, läsförståelse och tolkningar och om hur den kristna tron utmanar våra liv idag. Förstår du vad du läser?

Församling – gemenskap som växer
Du kommer att utmanas i dina tankar om vad en församling är. Tro är inte bara till för dig själv, i församlingen finns en motkraft till den individualistiska livsstilen i vår tid. ”Allt som har liv växer och utvecklas”. Vad händer med en församling som inte växer?

BLOCK 2 (vecka 41-49)

Lärjungaskap och ledarskap
Du kommer genom studier och samtal, i bön och gemenskap att fördjupas i ditt lärjungaskap där dagar viks åt själavårdsfrågor. Vi söker även finna hur bibeln ser på ledarskap. Att följa och leda hör ihop. Vad är dina gåvor och din ledarstil?

Tro och samhälle
Du kommer att få reflektera över hur den kristna tron kommer till uttryck i vårt samhälle och i mötet med människor i olika livssituationer, i  evangelisation och diakoni. Hur kan kyrkan vara en kyrka för andra?

Litteratur

Förutom bibeln används några studieböcker som speglar de block vi läser och ger tillfälle till fördjupning, reflektion, samtal och utmaning. Vi kommer  att få möta flera av författarna, som kan ge oss levande introduktioner, och många erfarna lärare och församlingsbyggare.

Vem söker?

Vi förväntar oss att du lever med i en kristen gemenskap, att du regelbundet besöker andakter och gudstjänster, kanske är du också ledare i någon grupp. Berätta i ditt personliga brev varför du vill delta i Bibelskola Tillsammans – berätta om din församlingserfarenhet (är du medlem i en församling, i så fall vilken? Vad är en församling för dig?)

På vår bibelskola kommer du under terminen att få hjälp att reflektera över vad detta betyder för dig.

Ansökan senast 15 augusti

Knappen leder till folkhögskolornas gemensamma system Schoolsoft. Om det är första gången du ansöker till en folkhögskola så får du först registrera ett konto på Mina sidor i Schoolsoft.

När du fyllt i och skickat in ansökan får du en automatisk bekräftelse till din e-postadress. Vi kontaktar dig om det behövs en komplettering.

Om du tidigare gjort ansökan i Schoolsoft (och alltså redan har ett konto) så måste du kolla att dina kontaktuppgifter är aktuella, det gör du under fliken Min profil när du loggat in. Det gäller även om du ansökt till annan folkhögskola.

Följande handling ska bifogas när du ansöker. Enklast är att skicka den digitalt i ansökningsformuläret.

  • Personligt brev där du berättar varför du vill delta i Bibelskola Tillsammans – berätta om din församlingserfarenhet (Är du medlem i en församling – i så fall vilken? Vad är en församling för dig?)

Kursen genomförs endast om vi får tillräckligt många ansökningar. Kursen kan dubbleras om vi får många ansökningar.

Sidan uppdaterad 24 februari 2022