Equmeniakyrkan Läser

Bokklubben för anställda inom Equmeniakyrkan och Equmenia

Längd: Läsecirkel höst och vår
Kurstid: Slutet av augusti 2023–maj 2024
Anmälan senast: 18 augusti 2023
Kostnader: Materialkostnad 400:- (betalas via Swish eller bankgiro, se nedan)
Kontakt: Alf Rikner, 0706-18 87 11, alf.rikner@equmeniakyrkan.se 
Elisabeth Lindgren, 08-580 031 51, elisabeth.lindgren@equmeniakyrkan.se

ANMÄLAN STÄNGD

Du som anställd i Equmeniakyrkan och Equmenia lokalt, regionalt och nationellt är välkommen att vara med i denna satsning på läsning som görs inom ramen för kyrkans kompetensutveckling (KUP).

Du får möjlighet att läsa nysläppta och noga utvalda böcker, vara med i gruppsamtal och möta spännande författare i en digital bokklubb.

Satsningen på läsning görs som en del i KUP:s breda program för kyrkans medarbetare.

Bok 1: aug – okt

Bokens folk

Joel Halldorf

Bok 2: okt – dec

Stå ut med de andra. En bok om kärlek och enhet.

Sofia Camnerin

Bok 3: dec – feb

Skapad skapare: essäer om att vara människa

Patrik Hagman

Bok 4: mars – apr

Straff

Ann-Helén Laestadius

Bok 5: apr – maj

Den allra vanligaste människan; stadier och vägar

Emilia Fogelklou

Så fungerar det

Utgångspunkten i satsningen är att ta vara på folkbildningens idétradition och mötas i samtalsbaserat lärande.

  • Under varje läsperiod läser alla deltagare samma utvalda bok.
  • Alla deltagare får den aktuella boken hemskickad.
  • Innan läsningen startar publiceras en digital presentation av författaren och boken som man kan ta del av när det passar.
  • Under varje kvartal kan du tillsammans med de andra deltagarna delta i ett samtal via Zoom där du får chans att träffa författaren och ställa frågor.
  • Vid ett eller flera tillfällen per läsperiod samlas deltagarna i mindre samtalsgrupper om 6-8 deltagare via Zoom för att prata om boken. Det finns en samtalsledare utsedd i varje grupp som bl.a. ansvarar för att hitta gemensamma samtalstider.

Genom denna satsning ges alla medarbetare möjlighet att mötas i den teologiska mångfald Equmeniakyrkan står i.

Samtalsledare

Kan du tänka dig att vara samtalsledare för en digital samtalsgrupp? Som samtalsledare får tillgång till ett Zoomkonto (om du inte redan har ett), introduktion kring hur du leder samtal via nätet liksom möjlighet att ha idéutbyte med andra samtalsledare.

Som tack för din insats deltar du utan att betala materialavgiften.

Därför läser Equmeniakyrkan

Equmeniakyrkan växte fram som en läsarrörelse där begrundan och eftertanke bidrog till att föra församlingar, människor och hela samfundet till en ökad förståelse för livet som det är.

Den läsartraditionen och rörelsen vill vi hålla fast vid. Equmeniakyrkan är en relationell kyrka och det här är en god hjälp att utveckla detta ytterligare. Vi är en del av världen och böckerna hjälper oss få syn på vad som är viktigt just nu.

Att läsa böcker är mer än förströelse. Det är också vägar till kunskap – om oss själva och världen vi lever i – men bidrar samtidigt till personlig mognad, självkännedom och empati genom glädjen och utbytet att samtala med andra.

Böcker vässar dessutom vår förmåga till att läsa djupare. Inte minst angeläget i vår tid när forskning bland annat visar betydelsen om vikten att stanna upp och reflektera vilket vi gör när vi djupläser. En förmåga som riskerar gå förlorad om skärmen tar över i våra liv och vi tappar bort de tryckta böckerna. Därför satsar kyrkan på ”Equmeniakyrkan Läser” för alla medarbetare.

Kostnad

För en materialavgift på 400 kronor får du de fem böckerna hemskickade på posten, ta del av författarpresentationer, gruppsamtal kring böckerna och möta de flesta av författarna.

Materialavgiften på 400 kr betalas till Bromma folkhögskola i samband med anmälan, via bg 5640-8529 eller swishnr 123 627 89 98. (märk inbetalningen med ”bokcirkel” och vem inbetalningen avser)

Anmäler du dig senast 25 juni skickas första boken ut innan sommaren, annars får du den under vecka 34. OBS! Håll koll på din post ifall du får en avi och behöver hämta ut boken.

När du anmäler dig förväntas du delta i de boksamtal som erbjuds utifrån de böcker som ingår.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring Equmeniakyrkan läser. Se även Equmeniakyrkans hemsida med information om kursen.

Alf Rikner, Församlingsutvecklare Region Svealand, 0706-18 87 11, alf.rikner@equmeniakyrkan.se 

Elisabeth Lindgren, Handläggare lärande och undervisning, 08-580 031 51, elisabeth.lindgren@equmeniakyrkan.se 

Anmälan senast 18 augusti

Knappen leder till till folkhögskolornas gemensamma system Schoolsoft. Om det är första gången du ansöker till en folkhögskola så får du först registrera ett konto på Mina sidor i Schoolsoft.

När du fyllt i och skickat in ansökan får du en automatisk bekräftelse till din e-postadress. Mer information om kursen kommer direkt till dig i mitten av november. Informationen skickas till den e-postadress du uppger i din anmälan.

Om du tidigare gjort ansökan i Schoolsoft (och alltså redan har ett konto) så måste du kolla att dina kontaktuppgifter är aktuella, det gör du under fliken Min profil när du loggat in. Det gäller även om du ansökt till annan folkhögskola.

ANMÄLAN STÄNGD

Sidan uppdaterad 12 december 2023