Roder

En ledarutbildning

Längd: 2 fysiska samlingar på 3 timmar och 3 digitala samlingar på 2 timmar
Kostnader: Materialavgift 300 kr
Kursstart: 22 augusti kl 16.30 (Stockholmsgruppen)
Kontakt: bertilforsberg.bromma@gmail.com

Roder är ett koncept för personlig livsreflektion som togs fram 2017 av kursledaren Bertil Forsberg och som utvecklades 2020 i samarbete med Equmeniakyrkan Region Stockholm och Bromma folkhögskola. När du genomfört denna ledarutbildning kan du själv leda en Roder-kurs.

Roder är kursen om livet som hjälper mig att hålla kursen i livet. Namnet syftar på att kursen ger tillfälle att bearbeta krafter som ofta finns under ytan i våra liv. Vi inte alltid är medvetna om dem. Likväl har de potential att styra våra liv i en riktning vi inte alls vill. Och ofta krymper de vårt livsrum.

Roder tar upp sju centrala livsteman:

  • Min riktning i livet
  • Modet att skapa ett rymligare livsrum (rädsla)
  • Min känsla av att inte duga
  • Min förmåga att försonas med det som varit
  • Mina förväntningar på kärlek och gemenskap
  • Min djupaste längtan
  • Mina mål i livet

Målgrupp och syfte

Kursen på Bromma folkhögskola riktar sig till dig som är intresserad av att vara ledare för Roder i den egna församlingen. Syftet är att ge dig insikt om Roders innehåll, pedagogik, ramverk och förhållningssätt så att du får goda förutsättningar för ett framgångsrikt genomförande i den egna församlingen.

Kursinnehåll

Presentation av Roders olika teman, kurskvällarnas upplägg, kompletterande arrangemang, beskrivning av ledarrollen, reflektion om församlingens förhållningssätt.

Upplägg

Korta genomgångar varvas med enskild reflektion och reflektion i grupp. Ett viktigt inslag i kursen är vidare att deltagarna iklär sig rollen som deltagare i en Roderkurs och genomför hela eller delar av kurskvällar i komprimerad form.

Anmäl dig via Schoolsoft så återkommer vi med startdatum.

Anmälan

Knappen leder till folkhögskolornas gemensamma system Schoolsoft. Om det är första gången du ansöker till en folkhögskola så får du först registrera ett konto på Mina sidor i Schoolsoft.

När du fyllt i och skickat in ansökan får du en automatisk bekräftelse till din e-postadress. Vi kontaktar dig om det behövs en komplettering.

Om du tidigare gjort ansökan i Schoolsoft (och alltså redan har ett konto) så måste du kolla att dina kontaktuppgifter är aktuella, det gör du under fliken Min profil när du loggat in. Det gäller även om du ansökt till annan folkhögskola.

Sidan uppdaterad 14 augusti 2023