Ung diakoni

En kurs om diakoni för, bland och med unga

Längd: 1 termin
Studietakt: 25%
Kurstid: 28 aug 2023 – 14 jan 2024
Närträffar: 25-26 augusti i Bromma, 27-28/10 i Göteborg, 12-13/1-24 i Bromma
Ansök senast: 15 aug 2023
Antagningsvillkor: 18 år, ideellt ledarskap och kyrklig förankring
Kostnader: Materialavgift 500 kr (gäller inte dig som läser kursen som utökad kurs inom diakonal utbildning)
Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)
Kontakt: olle.hilariusson@brommafolkhogskola.se

ANSÖKAN STÄNGD

Diakoni innebär att bland annat stå på de utsattas sida. Att vara ung idag är på många sätt att växa upp i en otrygg värld. Det är många unga som har brist på goda vuxenkontakter, lider av psykisk ohälsa och när de ser på den värld som vuxna format så känner de oro och saknar framtidstro.

Kursen Ung diakoni syftar till att stärka dig som vill gå in i diakonalt engagemang för unga. Kursen vill vara med och bidra till att unga finner engagemang och tilltro till sig själva, andra, världen och framtiden.

Ung diakoni kan läsas som separat kurs eller som en utökad del av den diakonala utbildningen vid Bromma folkhögskola.

Kursinnehåll

I kursen kommer vi att se på ungas situation, fördjupa oss i hur vi kan leva kyrkans diakonala uppdrag i möte med unga – så att vi alla kan leva de liv vi är skapade till. Vi kommer att se på hur ett diakonalt förhållningssätt är viktigt i varje möte med en ung människa.

Några av utgångspunkterna, förutom Bibeln, är Barnkonventionen och Världshälsoorganisationens åtta aspekter för god existentiell hälsa.

Kursen välkomnar dig som har församlings- och ledarerfarenhet, är över 18 år och har färdiga gymnasiestudier. Den passar bra för den som arbetar deltid i församling, har ett arbete bland unga och vill fördjupa sig i diakonala frågor, är ledare bland barn och unga i kyrkan och vill stärka det diakonala perspektivet i sitt ledarskap eller utvecklas som diakon eller pastor.

Kursen bygger på tre delar:

  • Att vara ung idag
  • Diakonalt arbete bland unga
  • Diakonalt ledarskap bland unga

Kursen har som mål att:

  • Belysa ungas livssituation idag för att se vilka diakonala utmaningar som där finns.
  • Bearbeta vad diakoni bland barn och unga innebär
  • Se på och pröva hur man som kyrkan kan arbeta diakonalt bland unga
  • Stärka kursdeltagarna till ett diakonalt ledarskap bland barn och unga.
  • Rusta ledare till att verka för ungas egenmakt
  • Ge verktyg till att i det egna sammanhanget göra analys av diakonala behov bland unga

Så här såg innehållet ut hösten 2022:

DEL 1 Att vara ung idag 
Barnkonventionen och WHOs 8 punkter för hälsa 
Kraften hos unga  
Diakoni för unga 
Livet på nätet
Kränkt för sin tro
Kyrkan möter unga med diagnoser
Generationsforskning

DEL 2 Diakonalt arbete bland unga 
KASAM  
Vara Nere – en digital kurs 
En kyrka för stadens bästa  
En diakonal kyrka för unga
Att möta ungas behov  
Lokala nedslag och exempel 

DEL 3 Diakonalt ledarskap bland unga 
Att samtala enskilt med unga
Att ge röst för många och klimatet

Kostnad: 500:- betalas enligt instruktion vid kursstart och omfattar lånematerial, en del av matkostnader vid närträffarna. 

Kursansvariga
Ola Rikner, Equmenia 
Olle Hilariusson, Bromma folkhögskola

Upplägg

Ung diakoni har en studietakt på 25% och går under höstterminen. Upplägget blandar fysisk undervisning med fjärrundervisning (dvs digitala samlingar). Det är tre fysiska samlingar (närträffar) i anslutning till helger, varav två på Campus Bromma och en i Göteborg samt digitala samlingar nästan alla onsdagar 18.30-20.30 under hösten. Som deltagare i kursen blir du indelad i en regional grupp och den gruppen kan välja att träffas fysiskt eller digitalt.

Närträffar

Kursens första närträff hålls på Bromma folkhögskola 25–26 augusti 2023 med start kl 16.00 på fredagen och avslutning lördag kl 17.00. Övriga närträffar äger rum 27-28 oktober i Göteborg samt 12-13 januari 2024 på Bromma folkhögskola.

Kursen görs i samarbete med Equmenia

Ansökan senast 15 augusti

Knappen leder till folkhögskolornas gemensamma system Schoolsoft. Om det är första gången du ansöker till en folkhögskola så får du först registrera ett konto på Mina sidor i Schoolsoft.

När du fyllt i och skickat in ansökan får du en automatisk bekräftelse till din e-postadress.

Om du tidigare gjort ansökan i Schoolsoft (och alltså redan har ett konto) så måste du kolla att dina kontaktuppgifter är aktuella, det gör du under fliken Min profil när du loggat in. Det gäller även om du ansökt till annan folkhögskola.

ANSÖKAN STÄNGD

Sidan uppdaterad 12 september 2023