Demokrati & delaktighet inom EU


Vill du veta mer om vilka möjligheter dina ungdomar har genom EU?
Vill du ha mer kunskap kring engagemang och stipendier inom EU?

Detta är en kurs för dig som möter ungdomar mellan 13 och 25 i din yrkesroll eller som ideell ledare. Syftet är att ge dig mer kunskap om och förståelse för hur EU fungerar, hur beslut fattas på EU-nivå, hur EU påverkar vardagen, samt när och hur organisationer och personer kan påverka besluten.

Kursen genomförs under 2 eftermiddagar (6 och 21 november).
Anmälan senast 15 oktober! Läs mer om kursen.