Demokrati och Delaktighet inom EU


Vill du veta mer om vilka möjligheter dina ungdomar har genom EU?
Vill du ha mer kunskap kring engagemang och stipendier inom EU?
Vi har en kurs för dig som möter ungdomar mellan 13 och 25 i din yrkesroll eller som ideell ledare.
Syftet är att ge dig mer kunskap om och förståelse för hur EU fungerar, hur beslut fattas på EU-nivå, hur EU påverkar vardagen, samt när och hur organisationer och personer kan påverka besluten.

Du kan välja på 4 platser i Sverige:
Bromma folkhögskola 6 och 21 november
SVF, Jönköping 22-23 november
Stadionkyrkan, Malmö 22-23 november
Härnösands folkhögskola 29-30 november

Läs mer om kursen