Mötesplats Bromma Ink


Bromma Ink 27 november
Plats: Bromma folkhögskola

Tack till Callis Amid och Mustafa Panshiri för att ni ställde upp för mötesplats Bromma Ink – vårt projekt för hållbar inkludering.

Det är föreläsare som Callis och Mustafa, som med perspektiv, kunskap och humor och med sitt pedagogiska sätt kommer att nå fram och bygga demokratiska broar i vårt samhälle.
En föreläsning som alla skolor borde boka!