Studiebesök från Japan


Folkhögskolan har haft studiebesök av en grupp från Japan som ville veta mer om fritidsledarutbildning i Sverige och som berättade hur ungdomsarbetet ser ut i Japan.

I gruppen ingick Tatsuhei Morozumi (researcher at the Institute of Living Science Bunkyo University, Tokyo), Teppei Aoyama (Associate Professor at Bunkyo University), Tetsuo Miyashiro (youth worker), Tatsuhei Morozumi (Researcher at Institute of Living Sciences Bunkyo University), Hiroshi Oyama (University of Tokyo), Kanako Sado (youth worker), Akihumi Yamamoto (youth worker) samt en tolk. De togs emot av lärarna Agneta Noreheim och Daniel Backgård på fritidsledarlinjen. Det blev ett spännande och intressant möte – som kanske kan resultera i mera utbyte framöver!