Terminsstart i höst


Höstterminen för de flesta utbildningarna startar måndag 20 augusti kl 10.00. Välkommen till ett spännande nytt läsår!