Historia och huvudmän

Vår historia

Vi är en folkhögskola med historia från Lidingö, Bromma och Kungsholmen

Lidingö folkhögskola utvecklades en fritidsledarutbildning med fokus på friluftsliv och ledarskap. Där fanns också tre skapande utbildningar i Livsverkstan, Ateljé X och Teaterverkstan. Det internationella spåret stod de senaste åren Exchange för med studerande från Afrika, Latinamerika och Asien samt med internationella fältstudier. Skolan på Lidingö startade 1981 men redan på 1970-talet fanns där en fritidsledarutbildning.

Betel folkhögskola i Bromma fanns sedan 1970-talet en musikutbildning med flera olika inriktningar: Afro, Musik bredd, Kyrkomusiker, Klassisk musik. Betel var en filial till Sjöviks folkhögskola i Dalarna.

Mitt på Kungsholmen utvecklades Lidingö folkhögskola city. Där växte Allmän kurs fram med fokus på människan och kulturen i samhället samt ett internationellt och hållbart perspektiv. Allmän kurs är en behörighetsgivande utbildning på folkhögskola.

De två skolenheterna Lidingö och Betel möttes hösten 2014 och började forma en intressant mix av yrkesutbildningar och konstnärliga utbildningar. Hösten 2015 tillkom även Allmän kurs med sitt samhällsengagemang och sitt internationella perspektiv.

Skolan byggs därför av tre skoldelar som var och en har en spännande historia. Nu skriver vi ny historia och hoppas att du vill vara med och forma den med oss.

Vi tror på mötet mellan olika människor, mellan olika utbildningsinriktningar och mellan olika livs- och trosåskådningar. Vi försöker alltid att använda en pedagogik som frigör.

Skolstyrelse 2022/23

Elaine Lindblom, ordförande
Hanz Linderyd
Jenny Dobers
Magnus Lindgren
Suzanne Molin
Atle Svanberg

Våra huvudmän

Bakom Bromma folkhögskola står Equmeniakyrkan och dess ungdomsorganisation Equmenia. Förutom Bromma folkhögskola ansvarar Equmeniakyrkan och Equmenia även för Karlskoga folkhögskola, Härnösands folkhögskola, Sjöviks folkhögskola och Södra Vätterbygdens folkhögskola. Botkyrka folkhögskola är anknuten huvudmannen genom två lokala församlingar.

Folkhögskolornas utgör en väsentlig del av kyrkans samhällsengagemang och de arbetar även inåt rörelsen. Med kristen tro som grund ska skolorna erbjuda en miljö för bildning och personlig utveckling. De ska vara tillgängliga för alla, hävda allas lika värde och aktivt ta ställning för demokratin.

Equmeniakyrkans bildarorganisationer har sina rötter i 1800-talets folkväckelse och folkrörelser. Bildningsverksamhet blev tidigt ett inslag i deras utveckling och man startade därför folkhögskolor.

Varje folkhögskola är en egen juridisk person med egen styrelse som tillsätter rektor och fastställer mål och verksamhetsplan. Vid tillsättande av rektor ska styrelsen samråda med huvudmännen. Huvudmannarörelserna bidrar med ideella insatser, t ex i styrelsearbetet, och har inga krav på avkastning.

Om Equmeniakyrkan och Equmenia

2011 bildades en ny kyrka av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige. I maj 2013 antogs namnet Equmeniakyrkan. Kyrkans namn markerar samhörigheten med dess ungdomsförbund Equmenia. Bildarsamfundens ungdomsorganisationer ingick redan 2007 i en federation som då fick namnet Equmenia för att 2012 bli en gemensam organisation. De båda rörelserna har sina nationella kanslier i Alvik, Bromma.

Läs mer på hemsidorna för Equmeniakyrkan och Equmenia.

Sidan uppdaterad 19 december 2022