Validering med reell kompetens

Dokumentet som pdf

Du som inte fullföljt gymnasiet eller har läst någon annan utbildning som inte ger grundläggande behörighet, men har arbetslivserfarenhet, har ändå möjlighet att söka till eftergymnasiala utbildningar på skolan. Du söker då på Reell kompetens.

Reell kompetens grundar sig på kunskaper och erfarenheter som du fått t.ex. i arbetsliv, föreningsliv, genom längre utlandsvistelser eller kurser. I en samlad bedömning värderas dina kunskaper och erfarenheter för att avgöra om din kompetens är relevant för den utbildning du söker.

Utbildning på Bromma folkhögskola som går att söka med prövning av reell kompetens är Behandlingspedagogutbildning.

Saknar du formell behörighet för dessa kan du ansöka om prövning av reell kompetens och på så vis ändå bli antagen.

Grundläggande villkor för ansökan om reell kompetens

För att ansöka om prövning av reell kompetens, ska du uppfylla följande grundvillkor:

 1. Du ska ha minst tre års dokumenterad arbetslivserfarenhet efter 19 års ålder.
 2. Du ska ha betygsdokument från gymnasium, vuxenutbildning eller folkhögskola som visar att du påbörjat men inte fullföljt/blivit godkänd i kurser för grundläggande behörighet.

Så ansöker du om prövning av reell kompetens

Bedömning av reell kompetens görs i samband med att du ansöker till Bromma folkhögskola. För att vi ska genomföra en prövning, ska din ansökan innehålla följande:

 1. Ett personligt brev som visar dina samlade meriter. Ange i brevet:
  – vilka speciella kunskaper du har som är viktiga för den aktuella utbildningen
  – hur du förvärvat kunskaperna
  – hur du bedömer att kunskaperna gör det möjligt att klara utbildningen. Du kan t.ex. ge exempel på arbetsuppgifter/uppdrag eller situationer som styrker din förmåga att läsa och förstå texter och dessas innehåll.
 2. Dokumentation som kan användas vid bedömningen, t.ex. intyg, betyg eller andra dokument. Arbetslivserfarenhet ska styrkas med intyg från arbetsgivaren med utförlig beskrivning av arbetsuppgifter, omfattning i tid och referenser till närmsta chef. (Observera att anställningsintyg/bevis, lönebesked och liknande gäller inte.)
 3. Övriga handlingar du vill att vi ska ta med vid bedömningen.

Beslut

Språknivå är viktigt för att kunna tillgodogöra sig utbildningen och vi kan komma att be dig göra ett test för att se att du uppfyller B2 nivå enligt Europakalan CEFR.

Om vi bedömer att dina meriter motsvarar kraven på kompetens innebär det att du kan bli kallad till intervju. Beslut om att du inte uppfyller behörighetskraven kan inte överklagas.

Jämförelse med högskolor

Högskolor kan också bedöma reell kompetens. Med det menas kunskaper som du erhållit utanför skolsystemet. Då skickar du in intyg från arbete och andra studier som visar vad du kan. Vanligt är att högskolan anser dig grundläggande behörig om du har efter arbetat i tre år efter att du har fyllt 19 år och är godkänd i följande kurser: Svenska 1, 2 och 3 /A och B, eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3/A och B, Matte 1 a, b eller c /A, Engelska 5 och 6/A och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2/A. Du kan ha läst dessa kurser på gymnasieskolan, komvux eller folkhögskola.

Dokumentet som pdf

< Till Behandlingspedagog

Sidan uppdaterad 14 januari 2022