Studieekonomi och CSN

På folkhögskola är all undervisning kostnadsfri. Däremot får du själv bekosta kurslitteratur och eventuella studieresor.

Bekräftelseavgift

En bekräftelseavgift på 500 kr betalas in i samband med att du antar din plats. Avgiften räknas av vid debitering av materialkostnaden under höstterminen.

Materialavgift

En stor del av undervisningsmaterialet i kurserna produceras av skolans lärare och studerande i form av kompendier och elevarbeten. För att täcka kostnader för detta och för material och utrustning relaterad till respektive utbildning tar skolan ut en materialavgift som delas upp på två betalningar under hösten (sept och nov) och två på våren (febr och april).

I avgiften ingår bland annat nyckelbricka, tillgång till kopiering, material för skapande, material för utepedagogik, en del studiebesök, wifi, olycksfallsförsäkring samt tillgång till datorer.

  • Allmän kurs 1100 kr/termin
  • Ateljé X 2900 kr/termin
  • Musikutbildningarna 1800 kr/termin
  • Teaterlinjen 1400 kr/termin
  • Diakonal utbildning 800 kr/termin
  • Fritidsledarutbildningen 1800 kr/termin
  • Behandlingspedagog 2500 kr/termin

Kostnader för litteratur, studieresor eller andra arrangemang varierar mellan kurserna. Kursföreståndaren ger mer information om detta.

Skolans swishnummer är 123 627 89 98.

Obligatoriskt förmiddagsfika

En viktig del i folkhögskolans idé är mötets betydelse, och en del av detta möte är måltiden. För att understryka måltidens betydelse är förmiddagskaffet, där du serveras kaffe/te och smörgåsar, obligatoriskt för alla studerande på skolan. Du betalar 25 kr/dag. Du får en faktura på detta månadsvis.

På Campus Bromma finns en fantastisk restaurang där du som deltagare erbjuds att köpa lunch och eftermiddagsfika till ett bra pris.

CSN

Är du under 20 år får du studiehjälp och du kan söka inackorderingstillägg om du bor på skolan. Är du 20 år och äldre kan du söka studiemedel som består av ett bidrag och ett lån. För vissa eftergymnasiala yrkesutbildningar finns dock ingen nedre åldersgräns för ansökan om studiemedel.

Information om Mecenat-kortet får du på Mecenats hemsida, www.mecenat.se

För dig som har studiemedel – Rapport om studieresultat
Efter varje termin skickar Bromma folkhögskola information till CSN om hur dina studier har gått. För att få rätt till fortsatta studiemedel, ska du ha ”bedrivit studier i normal takt”. Har du inte gjort det, meddelar vi CSN detta, oavsett orsaken till att studierna inte fungerat. Därför är det så viktigt att du, när du är sjuk, anmäler detta till både Bromma folkhögskola och Försäkringskassan. Har du en längre sjukperiod, kan CSN via Försäkringskassan se att det är orsaken till att du inte lyckats med studierna. Finns det andra orsaker till att du inte fullgjort dina studier, har du möjlighet att återkvalificera dig för studiemedel genom att nästa termin – utan studiemedel – studera enligt plan i det antal veckor Bromma folkhögskola meddelar att du restar med.

Ej studieaktiv
Om Bromma folkhögskola gör bedömningen att du inte följer dina studier enligt de krav som skolan ställer, rapporterar vi till CSN att du inte är studieaktiv. Kursföreståndaren ska föra en dialog med dig om dina studier innan beslutet fattas och Bromma folkhögskola meddelar alltid i skrift att CSN informerats om att den studerande inte är studieaktiv. När du återgår till studier, får CSN rapport om det.

Övrigt
Du har själv ansvar för att CSN har riktiga uppgifter om dina studier och du ska själv anmäla eventuella förändringar (ändrad inkomst, studieuppehåll, sjukdom, studieavbrott) till CSN.

Mer information får du av CSN, antingen via CSN:s webbsida, www.csn.se, eller hos CSN:s kundtjänst, 0771-27 60 00.

Information om studiestöd och CSN finns också på folkhogskola.nu

Sidan uppdaterad 15 januari 2024