Allmän kurs


Längd: 1-3 år
Studietakt:
100%
Kurstid:
18 aug 2021 – 10 jun 2022
Ansök senast: 1 maj 2021 (obs! Allmän kurs Distans startar i januari 2021)
Antagningsvillkor: Samtliga sökande kallas till intervju.
Kostnader: Materialavgift 1100:-/termin samt obligatoriskt förmiddagsfika 23:-/dag
Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)
Kontakt: Anders Mattsson, 08-636 23 23, info@brommafolkhogskola.se

al

Allmän kurs ger dig
– möjlighet till studier på universitet och högskola
– större chanser på arbetsmarknaden

Allmän kurs vänder sig till dig som saknar gymnasieutbildning, som behöver komplettera denna eller som vill förnya gamla gymnasiekunskaper. Du studerar kärnämnen under 1-3 år för att uppnå grundläggande behörighet. Utöver dessa ämnen kan du också fördjupa dig i Hållbar utveckling, Internationella relationer, Filosofi, Psykologi och Mediakunskap.

Studier på folkhögskola sker med helhetssyn. Du inhämtar kunskaper utifrån dina egna förutsättningar och deltar också aktivt i gemensamma aktiviteter. Du studerar i en liten sammanhållen klass där du blir personligt bemött och där allas olikheter är en tillgång. Studierna utvecklar din sociala kompetens, ditt självförtroende och din förmåga att uppnå dina mål.

Upplägg
Undervisningen sker genom lärarledda lektioner, föreläsningar och studiebesök. Du får också öva dig att arbeta i projekt genom tydligt avgränsade grupparbeten. Vidare tränar du studieteknik för att kunna lägga upp dina studier på ett självständigt sätt. Du träffar dina lärare mycket och har stor möjlighet att få stöd och hjälp med dina studier.

Vi jobbar med G Suite som lärplattform. Under utbildningen får du tillgång till en egen chromebook för ditt skolarbete.

Allmän kurs innebär heltidsstudier. Normalt studerar du mellan 08:40 och 15:40. Andra tider kan förekomma.

Du får nödvändiga baskunskaper i form av kärnämnena Svenska, Engelska, Matematik, Samhällskunskap, Religionskunskap, Historia och Naturkunskap. Du kan också studera för särskild behörighet i vissa ämnen (Engelska 7 och Matematik 2 och 3). Utbildningen ger grundläggande behörighet för fortsatta studier på universitet och högskola.

Kurstider läsåret 21/22
18 augusti – 21 december 2021
10 januari – 10 juni 2022

Har du några frågor kring våra utbildningar är du välkommen att höra av dig till oss.

OBS! Allmän kurs Distans startar i januari 2021, sista ansökningsdag 15 december. Läs mer och ansök här

Nivå 1 – Människan i samhället

Ämnen | Kurser
Svenska 1
Engelska 5 (6)
Matematik 1b
Samhällskunskap 1b
Idé- och livsåskådning (Religion 1)
Psykologi 1
Skapande
Temaarbete

Förkunskaper
Kursen vänder sig till dig som avslutat grundskolan, avbrutit en gymnasieutbildning eller som vill förnya gamla kunskaper.

Nivå 2a – Hållbar utveckling och samhälle (Högskoleförberedande)


Filmen är gjord av de studerande på Allmän kurs – HuS, Vårterminen 2016

Ämnen | Kurser
Svenska 2
Engelska 5 (6)
Matematik 1b-2b-3b
Idé- och livsåskådning (Religion 1)
Naturkunskap 1b
Psykologi A
Samhällskunskap 1b
Historia 1b
Högskoleförberedande projekt
Skapande

Förkunskaper
Kursen vänder sig till dig med förkunskaper från minst ett år på allmän kurs eller gymnasiet.

Nivå 2b – Internationella utblickar (Högskoleförberedande)

Ämnen | Kurser
Svenska 2-3
Engelska 6 (7)
Matematik 2b-3b
Religion/Idé- och livsåskådning
Internationella och globala frågor
Mänskliga rättigheter
Temaarbete
Skapande
Viss möjlighet finns att läsa Historia 1b.

Förkunskaper
Kursen vänder sig till dig som gått två år på allmän kurs eller på gymnasiet.

Allmän kurs Distans

Allmän kurs Distans vänder sig till dig som behöver bli klar med dina gymnasiekurser för att få grundläggande behörighet till högskola eller yrkeshögskola. Vi använder skolans digitala plattform i G Suite for Education (Google Classroom, Google Meet, Chat etc). Vidare ingår individuella arbeten.

Allmän kurs distans på Bromma folkhögskola är uppdelad på två olika spår:

  • Spår 1 motsvarar 1:a året på gymnasiet
  • Spår 2 är en mer intensiv fortsättning för dig som är nästan klar med din behörighet till högskola

Sista ansökningsdag är 15 december 2020.

Läs mer och ansök på hemsidan för Allmän kurs Distans

Sidan uppdaterad 15 oktober 2020