Allmän kurs


Längd: 1-3 år
Studietakt:
100%
Kurstid:
19 aug 2019 – 9 jun 2020
Ansök senast: 1 maj
Antagningsvillkor: Samtliga sökande kallas till intervju.
Kostnader: Materialavgift 1100:-/termin
Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)
Kontakt: Anders Mattsson, 08-636 23 66, info@brommafolkhogskola.se

al

Allmän kurs ger dig
– möjlighet till studier på universitet och högskola
– större chanser på arbetsmarknaden

Allmän kurs vänder sig till dig som saknar gymnasieutbildning, som behöver komplettera denna eller som vill förnya gamla gymnasiekunskaper. Du studerar kärnämnen under 1-3 år för att uppnå grundläggande behörighet.

Studier på folkhögskola sker med helhetssyn. Du inhämtar kunskaper utifrån dina egna förutsättningar och deltar också aktivt i gemensamma aktiviteter. Du studerar i en en liten sammanhållen klass där du blir personligt bemött och där allas olikheter är en tillgång. Studierna utvecklar din sociala kompetens, ditt självförtroende och din förmåga att uppnå dina mål.

Uppläggning
Undervisningen sker genom lärarledda lektioner, föreläsningar, studiebesök, projektarbeten i självständig och grupparbetsform. Du träffar dina lärare mycket och har stor möjlighet att få stöd och hjälp med dina studier.

Vi jobbar mycket med IT som kommunikation och som lärplattform. Under utbildningen får du tillgång till en Chromebook för ditt skolarbete, i klassen använder ni den hela tiden i ert arbete.

Allmän kurs innebär heltidsstudier. Normalt studerar du mellan 09:00 och 16:00. Andra tider kan förekomma.

Du får nödvändiga baskunskaper i form av kärnämnena Svenska, Engelska, Matematik, Samhällskunskap, Religionskunskap, Historia och Naturkunskap. Du kan också studera för särskild behörighet i vissa ämnen (Engelska 6 och Matematik 2 och 3). Utbildningen ger grundläggande behörighet för fortsatta studier på universitet och högskola.

Kurstider läsåret 19/20
19 augusti – 20 december 2019
8 januari – 9 juni 2020

Sista ansökningsdag är 1 maj 2019

Har du några frågor kring våra utbildningar är du välkommen att höra av dig till oss.

Nivå 1 – Människan i samhället

Ämnen | Kurser
Svenska 1
Engelska 5 (6)
Matematik 1b
Samhällskunskap 1b
Idé- och livsåskådning (Religion 1)
Psykologi 1
Skapande
Temaarbete

Förkunskaper
Kursen vänder sig till dig som avslutat grundskolan, avbrutit en gymnasieutbildning eller som vill förnya gamla kunskaper.

Nivå 2a – Hållbar utveckling och samhälle (Högskoleförberedande)


Filmen är gjord av de studerande på Allmän kurs – HuS, Vårterminen 2016

Ämnen | Kurser
Svenska 2
Engelska 5 (6)
Matematik 1b-2b-3b
Idé- och livsåskådning (Religion 1)
Naturkunskap 1b
Psykologi A
Samhällskunskap 1b
Historia 1b
Högskoleförberedande projekt
Skapande

Förkunskaper
Kursen vänder sig till dig med förkunskaper från minst ett år på allmän kurs eller gymnasiet.

Nivå 2b – Internationella utblickar (Högskoleförberedande)

Ämnen | Kurser
Svenska 2-3
Engelska 6 (7)
Matematik 2b-3b
Religion/Idé- och livsåskådning
Internationella och globala frågor
Mänskliga rättigheter
Temaarbete
Skapande
Viss möjlighet finns att läsa Historia 1b.

Förkunskaper
Kursen vänder sig till dig som gått två år på allmän kurs eller på gymnasiet.

Knappen leder till till folkhögskolornas gemensamma system Schoolsoft. Du börjar med att registrera ett ansökningskonto på Mina sidor (om du inte redan har ett, då bör du se till att dina kontaktuppgifter är aktuella under fliken Min profil). När du fyllt i och skickat in ansökan får du en automatisk bekräftelse till din e-postadress. Vi kontaktar dig om det behövs en komplettering.

> Läs mer om att ansöka