Allmän kurs


Längd: 1-3 år
Studietakt:
100%
Kurstid:
20 aug 2018 – 7 jun 2019
Ansök senast: Löpande antagning
Antagningsvillkor: Samtliga sökande kallas till intervju.
Kostnader: Materialavgift 1100:-/termin och måltidsabonnemang 400:-/vecka
Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)
Kontakt: Anders Mattsson, 08-636 23 66, info@brommafolkhogskola.se

al

Allmän kurs ger dig
– möjlighet till studier på universitet och högskola
– större chanser på arbetsmarknaden

Allmän kurs vänder sig till dig som saknar gymnasieutbildning, som behöver komplettera denna eller som vill förnya gamla gymnasiekunskaper. Du studerar kärnämnen under 1-3 år för att uppnå grundläggande behörighet.

Studier på folkhögskola sker med helhetssyn. Du inhämtar kunskaper utifrån dina egna förutsättningar och deltar också aktivt i gemensamma aktiviteter. Du studerar i en en liten sammanhållen klass där du blir personligt bemött och där allas olikheter är en tillgång. Studierna utvecklar din sociala kompetens, ditt självförtroende och din förmåga att uppnå dina mål.

Uppläggning
Undervisningen sker genom lärarledda lektioner, föreläsningar, studiebesök, projektarbeten i självständig och grupparbetsform. Du träffar dina lärare mycket och har stor möjlighet att få stöd och hjälp med dina studier.

Vi jobbar mycket med IT som kommunikation och som lärplattform. Under utbildningen får du tillgång till en Chromebook för ditt skolarbete, i klassen använder ni den hela tiden i ert arbete.

Allmän kurs innebär heltidsstudier. Normalt studerar du mellan 09:00 och 16:00. Andra tider kan förekomma.

Du får nödvändiga baskunskaper i form av kärnämnena Svenska, Engelska, Matematik, Samhällskunskap, Religionskunskap, Historia och Naturkunskap. Du kan också studera för särskild behörighet i vissa ämnen (Engelska 6 och Matematik 2 och 3). Utbildningen ger grundläggande behörighet för fortsatta studier på universitet och högskola.

Kurstider läsåret 18/19
20 augusti – 21 december 2018
7 januari – 7 juni 2019

Löpande antagning – platser kvar!

Har du några frågor kring våra utbildningar är du välkommen att höra av dig till oss.

Nivå 1 – Människan i samhället

Ämnen | Kurser
Svenska 1
Engelska 5 (6)
Matematik 1b
Samhällskunskap 1b
Idé- och livsåskådning (Religion 1)
Psykologi 1
Skapande
Temaarbete

Förkunskaper
Kursen vänder sig till dig som avslutat grundskolan, avbrutit en gymnasieutbildning eller som vill förnya gamla kunskaper.

Nivå 2a – Hållbar utveckling och samhälle (Högskoleförberedande)


Filmen är gjord av de studerande på Allmän kurs – HuS, Vårterminen 2016

Ämnen | Kurser
Svenska 2
Engelska 5 (6)
Matematik 1b-2b-3b
Idé- och livsåskådning (Religion 1)
Naturkunskap 1b
Psykologi A
Samhällskunskap 1b
Historia 1b
Högskoleförberedande projekt
Skapande

Förkunskaper
Kursen vänder sig till dig med förkunskaper från minst ett år på allmän kurs eller gymnasiet.

Nivå 2b – Internationella utblickar (Högskoleförberedande)

Ämnen | Kurser
Svenska 2-3
Engelska 6 (7)
Matematik 2b-3b
Religion/Idé- och livsåskådning
Internationella och globala frågor
Mänskliga rättigheter
Temaarbete
Skapande
Viss möjlighet finns att läsa Historia 1b.

Förkunskaper
Kursen vänder sig till dig som gått två år på allmän kurs eller på gymnasiet.

Nivå 1-2 – Yoga, hälsa och pedagogik

Kurstid
1 år

Ämnen | Kurser
Svenska 1
Engelska 5 (6)
Matematik 1b
Samhällskunskap 1b
Idé- och livsåskådning (Religion 1)
Psykologi 1
Skapande
Temaarbete
Basmedicin 1 (profilkurs)

Förkunskaper
Kursen vänder sig till dig som avslutat grundskolan, avbrutit en gymnasieutbildning eller som vill förnya gamla kunskaper.

Distans och på skolan
Studietakten på heltid är fördelad i två delar:

  1. Profildelen sker halvtid på distans med fyra fysiska helgträffar per termin.
  2. Studier av övriga allmänna ämnen sker halvtid, fysiskt på plats under veckorna.

Distansundervisningsdelen förutsätter en viss datorvana och tillgång till dator (plus gärna en smartphone) samt tillräckligt bra uppkoppling för att streama videomaterial. Uppgifter presenteras och redovisas på distans varje vecka med undantag för skolloven. Ett flertal uppgifter förutsätter en egen aktiv yoga- eller rörelsepraktik hemma alternativt på skolan/i studio.

Övrig information

  • Yogautbildningen ger en god grund för fortsatta fördjupade studier inom en rad yoga- och rörelseformer samt träning i att hålla klasser och pass.
  • Behörighet i kursen Basmedicin 1 ges vid genomförda moment och ger vidare möjligheter att studera Mediyoga samt en ingång till andra kroppsterapeutiska utbildningar.
  • Vi utfärdar diplom till den som genomfört alla moment med full närvaro och godkänt resultat.
  • Möjlighet att fungera som referens till framtida uppdragsgivare för den som vill börja hålla klasser.
  • Det går även att gå utbildningen enbart för sin egen personliga utveckling.

Collegestudier

Studera teologi eller mänskliga rättigheter på högskola och stärk din studieförmåga på folkhögskola

Vi presenterar en möjlighet för dig som idag läser på folkhögskola eller högskola, men upplever hinder i studierna, samt för dig som inte har den allmänna behörigheten som krävs för att börja studera på högskola.

Collegestudier innebär att vi erbjuder studier på halvfart på folkhögskola och halvfart på högskola under ett läsår. Studierna på folkhögskola är anpassade utifrån din nuvarande nivå och med individuellt stöd i allmänna ämnen motsvarande gymnasiet, som till exempel svenska som andra språk och engelska. På folkhögskolan kan du även få specialpedagogiskt stöd och hjälp med studieteknik, som du har nytta av även på högskolan.

För att bli antagen till collegestudier ska du kunna bli klar med din allmänna behörighet på halvfart under ett läsår.

På högskolan läser du utvalda introduktionskurser på distans med närträffar eller campuskurser. Du väljer inriktning mot Religion-Kultur-Samhälle, Teologiskt basår/pastor/präst eller inriktning Mänskliga rättigheter.

De studerande som läser collegestudier läser på olika folkhögskolor i landet och på Teologiska högskolan i Stockholm. För att gruppen ska dra nytta av varandra i ett gemensamt lärande, kommer gemensamma kurstillfällen att ordnas i samband med distanskursernas obligatoriska träffar. I dagsläget räknar vi med 4 gemensamma kurstillfällen per termin.

Genom collegestudier får du möjlighet till en mjuk övergång till högskolestudier. Om studierna fungerar bra, erbjuder högskolan en plats för dig på något av sina högskoleprogram kommande läsår.

När du studerar på collegestudier söker du studiemedel från CSN halvtid för gymnasiala studier och halvtid för högskolestudier. Collegestudier innebär extra kostnader för resor och boende på olika skolor. Kostnader för resor vid obligatoriska träffar betalas av skolorna. Mat och boende i samband med träffar betalas av den studerande.

Collegestudier arrangeras av Teologiska högskolan, Bromma folkhögskola, Karlskoga folkhögskola.

 

Valbara kurser på Teologiska högskolan i Stockholm

DISTANSKURSER
MED INRIKTNING MOT RELIGION-KULTUR-SAMHÄLLE
Hösttermin
Bibeln & religionerna: introduktion i religionshistoria och exegetik, 15 hp
Vårtermin
Religion, kultur och samhälle, 15 hp

DISTANSKURSER
MED INRIKTNING TEOLOGISKT BASÅR/PASTOR/PRÄST
Hösttermin
Bibeln & religionerna: introduktion i religionshistoria och exegetik, 15 hp
Vårtermin
Teologi- och kyrkohistoria. 10 hp
Missionsvetenskap. Distanskurs, 15 hp

CAMPUSKURSER
MED INRIKTNING MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Hösttermin
Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder, 7,5 hp
Mänskliga rättigheter och demokratins framväxt, 7,5 hp
Vårtermin
Religions- och övertygelsefrihet, 7,5 hp
Yttrande- och tryckfrihet, 7,5 hp

Informationen som pdf

Knappen leder till till folkhögskolornas gemensamma system Schoolsoft. Du börjar med att registrera ett ansökningskonto på Mina sidor (om du inte redan har ett). När du fyllt i och skickat in ansökan får du en automatisk bekräftelse till din e-postadress. Vi kontaktar dig om det behövs en komplettering.

> Läs mer om att ansöka