Behandlingspedagog


Längd: 2 år
Studietakt: 100%
Studieform: Distans med åtta fysiska närträffar per år
Kurstid:
18 aug 2021 – 20 maj 2022 (första läsåret)
Ansök senast: 15 april 2021 (kursen är sökbar fr.o.m januari)
Antagningsvillkor: Du ska ha fyllt 22 år och ha 3-årig gymnasieexamen (eller motsvarande) med behörighet för yrkeshögskola. Du bör ha varit ute i arbetslivet några år, gärna inom socialt arbete eller fritidsverksamhet. Om du haft eget beroende alternativt kriminalitet så behöver du styrka att det ligger minst fem år tillbaka i tiden. Om du blir antagen behöver vi ett utdrag ur belastningsregistret.
Om du saknar behörigheter – läs här
Kostnader: 2500:-/termin i materialavgift. Utöver det tillkommer kostnad för ev resor, boende och mat på närträffar.
Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)
Kontakt: Alexandra Persson, 08-636 23 04, alexandra.persson@brommafolkhogskola.se

Distansstudier och Lärande i arbete (LIA)

Utbildningen till behandlingspedagog är till för dig som vill jobba – eller redan jobbar – med människor som har beroendeproblematik och/eller psykosociala problem. Här får du både yrkeskunskaper och praktiska erfarenheter. Teoretiska studier varvas med studiebesök och varje läsår nio veckors LIA (Lärande i arbete) i nära samverkan med arbetslivet. LIA ska ge dig en god grund för en kritiskt reflekterande yrkesutövning och etiskt förankrad yrkesidentitet. Om du redan har en anställning sker LIA på din arbetsplats, om du inte har en anställning blir det på en praktikplats.

Pedagogik

Folkbildningens pedagogik med erfarenhetsbaserat lärande, samhällsengagemang och deltagarinflytande ska prägla utbildningen. En kursföreståndare följer dig hela utbildningen och du kommer också att möta föreläsare som delar kunskap inom sina expertområden. Utbildning är processinriktad för att skapa tillfällen till reflektion, eftertanke och personlig utveckling. Stor vikt läggs vid kommunikation, samverkan, ledarskap och konflikthantering

Mål

Utbildningens övergripande mål:

  • kunskap för att arbeta salutogent, mobiliserande och inkluderande med utsatta människor på institution, i öppenvård eller inom skolan
  • teoretisk grund kring människors utveckling, lärande och välbefinnande, dvs. beteendevetenskap, sociologi samt metoder för vetenskapligt arbete
  • introduktion till olika strategier, metoder och förhållningssätt för att arbeta i stödjande förändringsprocesser för grupper och individer
  • kunskap om samhälle, lagstiftning och olika sociala skyddsnät

Vi har kontakt med branschorganisationen BALSAM och kommer att följa deras rekommendationer kring utbildningsmål.

Distansarbete

Distansarbetet sker via G Suite (Classroom, Meet, Chat) så du behöver tillgång till dator och internetuppkoppling. Studierna förutsätter aktiv och daglig digital kommunikation med kursföreståndare och övriga deltagare i gruppen.

Närträffar

Obligatoriska närträffar ht-21: vecka 34, 38, 42 och 48.
Närträffarna för vt-22 presenteras här inom kort.

Kursen startar under förutsättning att regeringen tillför fortsatta statsbidrag för läsåret 21/22.

Saknar du behörigheter? Läs mer här!

 

Sista ansökningsdag är 15 april 2021

Sidan uppdaterad 26 november 2020