Behandlingspedagog

Distansstudier med närträffar

Längd: 2 år
Studietakt: 100%
Studieform: Distans med åtta fysiska närträffar per år
Kurstid: 18 aug 2021 – 13 maj 2022 (första läsåret)
Ansök senast: 15 april 2021
Antagningsvillkor: Du ska ha fyllt 22 år och ha 3-årig gymnasieexamen (eller motsvarande) med behörighet för yrkeshögskola. Du bör ha varit ute i arbetslivet några år, gärna inom socialt arbete eller fritidsverksamhet. Om du haft eget beroende alternativt kriminalitet så behöver du styrka att det ligger minst fem år tillbaka i tiden. Om du blir antagen behöver vi ett utdrag ur belastningsregistret.
Digitalt Öppet hus: 25 mars kl 15-17 – Klicka här!
Kostnader: 2500:- per termin i materialavgift. Utöver det tillkommer kostnad för litteratur, ev resor, boende och mat på närträffar.
Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)
Kontakt: Alexandra Persson, 08-636 23 04, alexandra.persson@brommafolkhogskola.se

ANSÖKAN STÄNGD

Utbildningen till behandlingspedagog är till för dig som vill jobba – eller redan jobbar – med människor i det psykosociala fältet. Du får en bred yrkesutbildning som ger dig verktyg och praktiska färdigheter i att arbeta professionellt med människor i förändringsprocesser inom till exempel socialpsykiatri, kriminalvård, behandlingshem, beroendevård eller förebyggande verksamhet.

Distansundervisning, närträffar och lärande i arbete (LiA)

Distansstudierna ska vara möjliga att kombinera med ett deltidsjobb och är flexibelt upplagda för att kunna genomföras på olika tider. Vi rekommenderar att inte arbeta mer än 60% för att hinna med studierna. Studierna förutsätter aktiv digital kommunikation med lärare och klasskamrater.

Distansundervisningen sker via G-Suite, vilken innehåller Classroom, Meet, Chat mm. Deltagare behöver ha en egen dator för distansundervisning. På skolan finns datorer att låna under närträffar.

Varje termin har 3-4 obligatoriska fysiska närträffar på skolan, 3-5 vardagar per närträff. Under närträffarna arbetar vi intensivt med praktiska övningar, grupprocesser och reflektioner. Därför är ditt deltagande i gruppen viktigt och närvaron på de obligatoriska träffarna ett krav för kursintyg.

I utbildningen ingår sammanlagt 18 veckors LiA i nära samverkan med arbetslivet. LiA ska ge dig en god grund för en kritiskt reflekterande yrkesutövning och etiskt förankrad yrkesidentitet. Om du redan har en anställning kan LiA ske på din arbetsplats, om du inte har en anställning blir det på en praktikplats. Du söker själv din praktikplats.

Datum för kursveckor och kurslitteratur skickas ut vid utbildningens start.

Pedagogik och innehåll

Folkbildningens pedagogik med erfarenhetsbaserat lärande, samhällsengagemang och deltagarinflytande präglar utbildningen. Kursföreståndare följer dig hela utbildningen och du kommer också att möta yrkesverksamma föreläsare som delar kunskap inom sina expertområden. Här får du utveckla hela dig! Du får teorier, verktyg och metoder via inläsning av kurslitteratur, skrivuppgifter, grupparbeten och föreläsningar. Vi lägger stor vikt vid att träna inför verkligheten! Nya kunskaper implementeras genom att arbeta med case och upplevelsebaserade workshops under närträffarna. Du genomgår en självreflekterande process i handledningsgrupp och i enskilda utvecklingssamtal. 

Innehåll:

 • Professionellt medberoende
 • Normer och maktperspektiv 
 • Professionellt bemötande
 • Kommunikation
 • Grupprocess
 • Samhällsperspektiv
 • Etik
 • MI, (motivational interview) 
 • Psykologi
 • Psykiatri
 • NPF
 • Affektteori
 • Hälsa och hållbarhet
 • Uttryckande konst
 • Konst och kultur i förändringsarbete
 • Beroendekunskap
 • ADDIS
 • Kriminalitet
 • Lagstiftning
 • Socialpedagogik
 • Casemetodik
 • Utepedagogik
 • Fördjupningsarbete utifrån vetenskapsteori. 

Mål

Utbildningens övergripande mål:

 • Kunskap för att arbeta salutogent och inkluderande med utsatta människor.
 • Kunskap om etiska förhållningssätt och professionellt bemötande inom yrkesområdet.
 • Teoretisk grund kring människors utveckling, lärande och välbefinnande, dvs. beteendevetenskap, sociologi samt metoder för vetenskapligt arbete.
 • Introduktion till olika strategier, metoder och förhållningssätt för att arbeta i stödjande förändringsprocesser för grupper och individer.
 • Kunskap om samhälle, lagstiftning och olika sociala skyddsnät.
 • Reflektera över egna värderingar, motiv och egen bakgrund samt finna ett genomtänkt förhållningssätt till sig själv i mötet med andra.

  KURSPLAN BEHANDLINGSPEDAGOGUTBILDNING (pdf)

Urval och antagning

Om du har skickat in en komplett ansökan och är behörig kommer du att vara med i antagningsprocessen. I maj månad kommer de som gått vidare kallas till en antagningsdag på skolan där närvaro är en förutsättning för att kunna bli antagen. Antagningen grundar sig på personlig lämplighet och erfarenhet. Vi kan komma att kontakta referenspersoner. För att bli aktuell som sökande måste alla handlingar bifogas; skolbetyg, personligt brev, CV.

Intyg

Efter avslutad och godkänd utbildning får kursdeltagare ett kursintyg. För att bli godkänd krävs:

 • Deltagande på närträffar
 • Godkända LIA-perioder
 • Deltagit i handledning och grupparbeten
 • Inlämning av samtliga uppgifter
 • Deltagit och givit feedback i gruppen
 • Godkänt projektarbete

Närträffar

Obligatoriska närträffar hösten 2021: vecka 34, 38, 42 och 48. (gäller år 1)
Obligatorisk närträffar våren 2022: vecka 10, 16 och 19. (gäller år 1)

Kursen startar under förutsättning att regeringen tillför fortsatta statsbidrag för läsåret 21/22.

Saknar du behörigheter? Läs mer här!

Sista ansökningsdag är 15 april 2021.

ANSÖKAN STÄNGD

VIKTIGT VID ANSÖKAN

Studera hos oss

 • Hur söker jag?
 • Studentboende
 • Studieekonomi och CSN
 • Studeranderätt
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Likabehandlingsplan

Sidan uppdaterad 28 april 2021