Behandlingspedagog

Distansstudier med närträffar

Längd: 2 år
Studietakt: 100%
Studieform: Distans med 7-8 fysiska närträffar per år, 3-5 veckodagar per träff
Kurstid: 21 aug 2023 – 15 maj 2024
Ansök senast: 16 april 2023
Öppet Hus: Onsdag 29 mars kl 16-18
Antagningsvillkor: Du ska ha fyllt 22 år och ha 3-årig gymnasieexamen (eller motsvarande) med behörighet för yrkeshögskola. Du bör ha varit ute i arbetslivet några år, gärna inom socialt arbete eller fritidsverksamhet. Om du haft eget beroende alternativt kriminalitet så behöver du styrka att det ligger minst fem år tillbaka i tiden. Om du blir antagen behöver vi ett utdrag ur belastningsregistret.
Kostnader: 2500:- per termin i materialavgift. Utöver det tillkommer kostnad för litteratur, ev resor, boende och mat på närträffar.
Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)
Kontakt: Alexandra Persson, alexandra.persson@brommafolkhogskola.se

ANSÖKAN ÖPPNAR 15/1

Yrkesroll

Utbildningen till behandlingspedagog är till för dig som vill jobba – eller redan jobbar – med människor i det psykosociala fältet. Du får en bred yrkesutbildning som ger dig verktyg och praktiska färdigheter i att arbeta professionellt med människor i förändringsprocesser inom till exempel socialpsykiatri, kriminalvård, behandlingshem, beroendevård eller förebyggande verksamhet.

Pedagogik

Folkbildningens pedagogik med erfarenhetsbaserat lärande, samhällsengagemang och deltagarinflytande präglar utbildningen.  I mötet med andra kursdeltagare som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter ökar vi vår förståelse för världen och oss själva. Detta är en viktig del av folkhögskolans arbetssätt. Kursföreståndare följer dig hela utbildningen och du kommer också att möta yrkesverksamma föreläsare som delar kunskap inom sina expertområden. Här får du utveckla hela dig! Du får verktyg, metoder och teorier via inläsning av kurslitteratur, skrivuppgifter, grupparbeten och föreläsningar. Nya kunskaper implementeras genom att arbeta med case och upplevelsebaserade workshops under närträffarna. 

I utbildningen läggs stor vikt vid grupprocesser. Du genomgår en självreflekterande process genom hela utbildningen i handledningsgrupp och i enskilda utvecklingssamtal. Utbildningen är krävande och du kommer att behöva möta dig själv och möta människor i svåra situationer. Därför bör du befinna dig i en stabil fas i livet. Du behöver kunna sätta utbildningen i fokus, skolan kan inte ge personliga lösningar på grund av arbete osv.

Vi tillhör föreningen BALSAM som är en branschorganisation för utveckling och kvalitetssäkring av tvååriga socialpedagogiska  och behandlingspedagogiska yrkesutbildningar på folkhögskolor i Sverige. BALSAM:s utbildningsmål är vägledande för vårt utbildningsinnehåll.

Innehåll

 • Professionellt medberoende
 • Normer och maktperspektiv 
 • Professionellt bemötande
 • Kommunikation
 • Motiverande samtal
 • Grupprocess
 • Samhällsperspektiv
 • Psykologi
 • Psykiatri
 • Beroendekunskap
 • Kriminalitet
 • Socialpedagogik
 • Casemetodik
 • Fördjupningsarbete utifrån vetenskapsteori

Mål

Utbildningens övergripande mål:

 • Kunskap för att arbeta salutogent och inkluderande med utsatta människor.
 • Kunskap om etiska förhållningssätt och professionellt bemötande inom yrkesområdet.
 • Teoretisk grund kring människors utveckling, lärande och välbefinnande, dvs. beteendevetenskap, sociologi samt metoder för vetenskapligt arbete.
 • Introduktion till olika strategier, metoder och förhållningssätt för att arbeta i stödjande förändringsprocesser för grupper och individer.
 • Kunskap om samhälle, lagstiftning och olika sociala skyddsnät.
 • Reflektera över egna värderingar, motiv och egen bakgrund samt finna ett genomtänkt förhållningssätt till sig själv i mötet med andra.

Fullständig kursplan för utbildningen

Närträffar

Varje termin har 3-4 obligatoriska fysiska närträffar på skolan, 3-5 vardagar per närträff. Under närträffarna arbetar vi intensivt med praktiska övningar, diskussioner, grupprocesser och reflektioner. Därför är ditt deltagande i gruppen viktigt och närvaro på samtliga obligatoriska träffar ett krav för kursintyg.

Distansundervisning

Distansstudierna ska vara möjliga att kombinera med ett deltidsjobb och är flexibelt upplagda för att kunna genomföras på olika tider. Studierna förutsätter dock aktiv digital kommunikation med lärare och klasskamrater. Du behöver vara villig att arbeta med grupparbeten under distansveckorna. Vi rekommenderar att inte arbeta mer än 60% för att hinna med studierna. 

Distansundervisningen sker via Google Workspace, vilken innehåller Classroom, Meet, Chat mm. Du behöver ha en egen dator för distansundervisning. På skolan finns datorer att låna under närträffar.

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår sammanlagt 18 veckors LIA i nära samverkan med arbetslivet. LIA ska ge dig en god grund för en kritiskt reflekterande yrkesutövning och etiskt förankrad yrkesidentitet. Om du redan har en anställning kan LIA ske på din arbetsplats, om du inte har en anställning blir det på en praktikplats. Du söker själv din praktikplats.

Datum för kursveckor och kurslitteratur skickas ut vid utbildningens start.

Intyg

Efter avslutad och godkänd utbildning får du ett kursintyg. För att bli godkänd krävs:

 • Deltagande på närträffar
 • Godkända LIA-perioder
 • Deltagit i handledning och grupparbeten
 • Inlämning av samtliga uppgifter
 • Deltagit och givit feedback i gruppen
 • Godkänt projektarbete

Urval och antagning

För att bli aktuell som sökande måste du bifoga ett antal handlingar enligt information här nedanför. Vi gör en samlad bedömning utifrån formell kompetens, erfarenheter, motivation samt motiv till att gå utbildningen. 

För dig som saknar behörighet och vill söka med reell kompetens – följ instruktionerna i dokumentet Validering med reell kompetens och bifoga till ansökan. 

Antagningen kommer delvis att ske genom intervjuer. I maj månad kommer de som gått vidare kallas till en antagningsdag på skolan där närvaro är en förutsättning för att kunna bli antagen.

Ett formellt antagningsbesked kommer att skickas till din registrerade e-postadress efter sista ansökningsdag. Vi kan komma att kontakta referenspersoner. Om du blir antagen behöver vi ett utdrag ur belastningsregistret.

Ansökan senast 16 april

Knappen leder till folkhögskolornas gemensamma system Schoolsoft. Om det är första gången du ansöker till en folkhögskola så får du först registrera ett konto på Mina sidor i Schoolsoft.

När du fyllt i och skickat in ansökan får du en automatisk bekräftelse till din e-postadress. Vi kontaktar dig om det behövs en komplettering.

Om du tidigare gjort ansökan i Schoolsoft (och alltså redan har ett konto) så måste du kolla att dina kontaktuppgifter är aktuella, det gör du under fliken Min profil när du loggat in. Det gäller även om du ansökt till annan folkhögskola.

Följande handlingar ska bifogas när du ansöker:

 • Slutbetyg från tidigare utbildningar. Om du inte har slutbetyg, skicka skolans sammanställning över färdiga kurser, t.ex. samlat betygsdokument
 • CV och intyg från relevant yrkeserfarenhet.
 • 2 referenser. Ange namn, titel/relation samt mejladress eller telefonnummer.
 • Har du haft tidigare problematik med till exempel beroende, kriminalitet och/eller psykisk sjukdom så behöver du kunna styrka att det ligger minst fem år tillbaka i tiden. 
 • Porträttfoto på dig själv (endast för vår administrativa hantering)
 • Personligt brev där du berättar om dig själv samt motivering till varför du vill gå utbildningen.

Här är ett antal frågor som kan användas som grund när du skriver ditt personliga brev. Du får gärna skriva fritt på ditt sätt men det är bra om du får med svar på de flesta av frågorna: 
– Personlig info (namn, ålder, nuvarande sysselsättning, intressen  m.m)
– Hur ser din bakgrund ut?  Tidigare erfarenhet av studier, yrkesliv, ideellt arbete  eller annat som är relevant.
– Varför söker du behandlingspedagog på Bromma folkhögskola och varför just nu i livet?
– Vilka förväntningar har du, vad vill du utvecklas i och lära dig mer om genom utbildningen?
– Hur är din studievana och har du studerat på distans tidigare?
– På vilket sätt kan du bidra till gruppen?
– Kommer du att kombinera utbildningen med andra studier och/eller arbete och i vilken grad i så fall?
– Är det något annat som är bra för oss att veta om dig?

För att bli aktuell som sökande måste alla handlingar bifogas; skolbetyg, personligt brev, referenser vi kan kontakta och CV.

För dig som saknar behörighet och vill söka med reell kompetens – följ instruktionerna i dokumentet Validering med reell kompetens och bifoga till ansökan. 

ANSÖKAN ÖPPNAR 15/1

VIKTIGT VID ANSÖKAN

Studera hos oss

 • Hur söker jag?
 • Studentboende
 • Studieekonomi och CSN
 • Läsårstider
 • Studeranderätt
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Likabehandlingsplan

Sidan uppdaterad 2 november 2022