Diakonal utbildning


Längd: 2 år
Studietakt: 75%
Kurstid år 1:
18 aug 2021 – 10 jun 2022
Ansök senast: 15 april 2021 (kursen är sökbar fr.o.m januari)
Intervjudag: Meddelas senare (behöriga sökanden kallas)
Antagningsvillkor:
3 år gymn. högskoleförberedande, social/pedagogisk yrkesutbildning eller inom andra människorelaterade yrken, ideellt ledarskap och kyrklig förankring
Kostnader: 700:-/termin i materialavgift samt obligatoriskt förmiddagsfika 23:-/dag
Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)
Kontakt: Olle Hilariusson, 08-636 23 17, olle.hilariusson@brommafolkhogskola.se

diakon

Diakonal utbildning på Bromma folkhögskola är en tvåårig utbildning på deltid. Kursen innebär studier två dagar per vecka (måndag-tisdag) i Bromma. Utöver dessa två schemalagda dagars studier tillkommer självstudier, projekt och en församlingsstudie som kan bedrivas på annan ort. Kursen är registrerad och CSN-berättigad till 75%.

Du vill

– Utbilda dig till diakon inom Equmeniakyrkan
eller
– Fördjupa dina kunskaper för att arbeta vidare i ditt yrke
(t.ex. sjuksköterska, lärare, fritidsledare, musiker, dramapedagog etc.)

Du har

– En grundläggande socialt eller pedagogiskt inriktad utbildning, alt.utbildning inom något vårdyrke eller något annat människorelaterat yrke.
I antagning till kursen tar vi också hänsyn till lång yrkeserfarenhet, ideellt socialt arbete och kyrkligt engagemang.

Du får

– Utgå ifrån dig själv och dina egna erfarenheter.
– En grupp klasskamrater att arbeta, utvecklas och lära tillsammans av och med.
– En blandning av teori och praktik.
– Handledning och ämneskunskap från flera olika lärare.
– Möjligheter att utmana och fördjupa dig själv inom diakonalt förhållningssätt och arbete!

Läs mer om utbildningens innehåll (pdf)

Just nu befinner sig utbildningen i en omarbetningsfas i samverkan med EHS och pastorsutbildningen med sikte på att fr.o.m ht-21 starta ett gemensamt år i utbildningarna för pastoral respektive diakonal församlingstjänst. För dig som påbörjar din utbildning ht-20 kommer denna omarbetning att påverka ditt andra läsår. Oavsett vad så kommer du att få en fullvärdig utbildning under två år.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta kursföreståndare Olle Hilariusson, 08-636 23 17, olle.hilariusson@brommafolkhogskola.se

Kurstider läsåret 21/22
18 augusti – 21 december 2021
10 januari – 10 juni 2022

Sista ansökningsdag är 15 april 2021.

Bli ordinerad diakon i Equmeniakyrkan

Vill du bli diakon i Equmeniakyrkan är det en fördel för dig om du tidigt ansöker om att bli diakonkandidat. Blir du antagen diakonkandidat får du del av det särskilda kandidatprogrammet under din utbildningstid. Denna blankett kan beställas hos Equmeniakyrkan, Antagningsnämnden, Box 14038, 167 14 Bromma. Du kan också kontakta diakonihandläggare Marie Lindholm på Equmeniakyrkan tfn 08-580 031 83.

Läs mer:
Är diakon något för dig? (folder, pdf)

Sidan uppdaterad 15 oktober 2020