Diakonal utbildning

Två år på deltid

Längd: 2 år
Studietakt: 75%
Kurstid år 1: 2 sep 2024 – 10 jun 2025
Ansök senast: 2 maj 2024
Öppet Hus: Onsdag 20 mars kl 16-18
Antagningskriterier: 3 år gymnasium högskoleförberedande, minst två års eftergymnasial utbildning + ett års arbetslivserfarenhet, ideellt ledarskap och kyrklig förankring
Kostnader: 800:- per termin i materialavgift samt obligatoriskt förmiddagsfika 25:- per dag
Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1). Termin 1 50% eller 100%, Termin 2-4 75%. Se mer info nedan.
Kontakt: Olle Hilariusson, 08-636 23 17, olle.hilariusson@brommafolkhogskola.se

Du vill …

… utbilda dig till diakon inom Equmeniakyrkan – läs mer längst ner på den här sidan
eller
… utbilda dig för att arbeta socialt och karitativt i församling/civilsamhället
eller
… fördjupa dina kunskaper för att arbeta vidare i ditt yrke (t.ex. sjuksköterska, lärare, fritidsledare, musiker, dramapedagog etc.)

Du har …

… minst två års eftergymnasial utbildning + ett års arbetslivserfarenhet.

I antagning till kursen tar vi också hänsyn till lång yrkeserfarenhet, ideellt socialt arbete och kyrkligt engagemang.

Du får …

… utgå från dig själv och dina egna erfarenheter
… en grupp klasskamrater att arbeta, utvecklas och lära tillsammans av och med
… en blandning av teori och praktik
… handledning och ämneskunskap från flera olika lärare
… möjligheter att utmana och fördjupa dig själv inom diakonalt förhållningssätt och arbete!

Diakonal utbildning på Bromma folkhögskola är en tvåårig utbildning på deltid som även innehåller kursen “Bibeln och religionerna” 15hp på Enskilda Högskolan i Stockholm (EHS).

Termin 1 har ett flexibelt schema. Det innebär i genomsnitt 2-3 dagar per vecka (måndag till onsdag) på Campus Bromma. Undervisningen sker i samverkan med Enskilda Högskolan Stockholm (EHS). 50% sker inom ramen för högskolan. 25% av kursen sker inom ramen för folkhögskolan.

Termin 2-4 är majoriteten av undervisningen förlagd till Campus Bromma (måndag och tisdag) och kan också innehålla fjärrundervisning. Utöver dessa schemalagda dagars studier tillkommer självstudier, projekt och en församlingsstudie som kan bedrivas på annan ort.

Utbildningens innehåll

Nedanstående kursområden utgör utbildningens innehåll i nuvarande plan. Uppdateras löpande.

 • Diakoni – teori och praktik
  – En överblick och fördjupad kunskap om diakoni
  – En teologisk grund för diakonalt arbete inom olika fält i kyrka och samhälle
  – Möjlighet att pröva och gestalta den diakonala yrkesrollen.
  – Diakonins identitet och historia (tolkning, historik och praktik)
  – Kyrka och samfundskunskap
  – Diakonala fält, t.ex. ungdomsdiakoni, integration.
  – Yrkesroll och professionalitet
  – Socialt arbete
  – Politisk och profetisk diakoni
 • Omvärld och beteende
  – Förståelse för det salutogena perspektivet vad gäller människors hälsa
  – Omvärldsanalys ur ett hälsoperspektiv
  – Identitet, livsåskådning och hälsa
  – Etik
  – Kulturmöten och interkulturella perspektiv
  – Exposure – en dialogbaserad modell för omvärldsanalys och levande diakoni
  – Kriser och psykisk ohälsa
 • Teologi
  – Bibeln och religionerna, 15 hp på EHS. Fördjupad kunskap om Gamla och Nya testamentet samt de stora världsreligionerna.
  – Grundläggande kunskaper om gudstjänstens historia och innehåll
  – Diakonal teologi
  – Gudstjänst, andakt, nattvard, dop, begravning
  – Kunskap om själavårdens teori och praktik
  – Utveckla den egna själavårdande förmågan och själavårdshandledning, samtalsmetodik, tystnadsplikt
  – Individuella samtal 5 st
 • Pedagogik
  – En fördjupad insikt och kunskap om pedagogiska teorier i relation till församlingens uppdrag
  – Utveckla pedagogisk reflektion och färdigheter och på så sätt bidra till det församlingspedagogiska områdets utveckling
  – Bibelpedagogik
  – Livsnära samtal – att leda samtalsgrupp
  – Grupputveckling
  – Led med ditt liv

Övriga ämnen

 • Projekt
  – Utforska projektarbetes metod och dynamiken som projekt kan medföra
  – Kunskap om projektarbetets arbetsformer och villkor
  – Projektet som förändringsverktyg
  – Genomförande av eget projekt med skriftlig och muntlig presentation
 • Praktik
  – Följa en diakon i det dagliga arbetet
  – Reflektera över yrkesroll och arbetsuppgifter
  – Ska förankra utbildningen i församlingens verklighet
  – Församlingsarbete utifrån ett diakonalt perspektiv
  – Relation och interaktion mellan teologi och social kontext
  – Beskrivande självständig rapport och reflektion av församlingsstudien
 • Pilgrimsvandring
  – Upplevelse av pilgrimsvandring i utbildningsgruppen
  – Pilgrimsvandringens historia och samtida uttryck
  – Pilgrimsvandring som pedagogiskt verktyg och metod
  – Pilgrimsvandring och diakoni
 • Internationella utblickar
  – Erfara och utforska diakonalt arbete, i ett annat land
  – Kyrkans mission
  – Diakonala och kontextuella verkligheter på olika platser
  – Planering och genomförande av studiebesök/-resa
  – Reflektion och dokumentation

Kurstider läsåret 24/25

2 september 2024 – 17 januari 2025
22 januari – 10 juni 2025

Antagning

Du söker till diakonal utbildning genom Bromma folkhögskola. När vi har läst din ansökan och finner dig behörig kommer vi att kalla dig till intervjudag 6 maj. Kallelsen skickas via e-post. Blir du antagen till utbildningen så antas du automatiskt till kursen på EHS. 

Studieekonomi

För termin 2-4 kan du ansöka om 75% studiemedel via CSN för studier vid Bromma folkhögskola.

För termin 1 kan du ansöka om 50% studiemedel via CSN för studier på EHS. 

Om du redan läst den högskolekurs som ingår i första terminen läser du i stället 50% på folkhögskola.

Om du har behov av mer studiemedel än 50% under första terminen så kan du läsa en utökad kurs på folkhögskolan och ansöker då om 50% CSN via EHS och 50% via folkhögskolan. Här kan du läsa om ett alternativ till utökad kurs. Har du frågor om studieekonomi så kontakta kajsa@brommafolkhogskola.se

Ansökan senast 2 maj 2024

Knappen leder till folkhögskolornas gemensamma system Schoolsoft. Om det är första gången du ansöker till en folkhögskola så får du först registrera ett konto på Mina sidor i Schoolsoft.

När du fyllt i och skickat in ansökan får du en automatisk bekräftelse till din e-postadress.

Om du tidigare gjort ansökan i Schoolsoft (och alltså redan har ett konto) så måste du kolla att dina kontaktuppgifter är aktuella, det gör du under fliken Min profil när du loggat in. Det gäller även om du ansökt till annan folkhögskola.

Följande handlingar ska bifogas när du ansöker. Enklast är att skicka dem digitalt i ansökningsformuläret. Om du väljer att posta så ska det vara bevittnade kopior, aldrig originalbetyg.

 • Slutbetyg från tidigare utbildningar. Om du inte har slutbetyg, skicka skolans sammanställning över färdiga kurser, t.ex. samlat betygsdokument
 • Arbetsbetyg eller intyg
 • En levnadsbeskrivning där du berättar om dig själv samt motivering till varför du vill gå utbildningen
 • Två referenspersoner

Bli ordinerad diakon i Equmeniakyrkan

Vill du bli diakon inom Equmeniakyrkan så genomgår du ytterligare en process, dvs du ansöker om att bli diakonkandidat. Från skolans håll rekommenderar vi att du ansöker om att bli diakonkandidat innan du startar utbildningen, sista ansökningsdag är i maj 2024. Observera att det som uttrycks som kriterier för utbildningen är villkor för att antas som diakonkandidat. Blir du antagen får du del av det särskilda kandidatprogrammet under din utbildningstid. Denna blankett kan beställas hos Equmeniakyrkan, antagningsnamnden@equmeniakyrkan.se, www.blidiakon.nu. Du kan också kontakta handläggare Linnéa Lidskog på Equmeniakyrkan, 08-580 032 25.

Om du funderar i banorna kring att bli diakonkandidat i Equmeniakyrkan: Kallelsedagar 23-24 mars 2024

VIKTIGT VID ANSÖKAN

Studera hos oss

 • Hur söker jag?
 • Studentboende
 • Studieekonomi och CSN
 • Läsårstider
 • Studeranderätt
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Likabehandlingsplan

Sidan uppdaterad 16 april 2024