Musikutbildningarna


Längd: 1-2 år
Studietakt: 100%
Kurstid: 18 aug 2021 – 10 jun 2022
Ansök senast: 15 mars 2021 (kurserna är sökbara fr.o.m januari)
Antagningsvillkor: Antagningsprov
Kostnader: 1400:-/termin i materialavgift samt obligatoriskt förmiddagsfika 23:-/dag
Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)
Kontakt:  info@brommafolkhogskola.se

musik

Musiklinjen Betel

Bromma folkhögskola erbjuder en musiklinje med sex olika inriktningar av skilda karaktärer:
Bredd,  Klassisk, Församlingsmusiker, Afro, Studio & Ljudtekniker och BUS Academy.

I alla våra inriktningar ingår individuell och gemensam undervisning på ditt huvudinstrument, musikteori, kör, projektveckor, valbara kurser och samtalsgrupp som tillsammans syftar till att den studerande ska växa både som musiker och som människa. Varje inriktning har också mer ämnesspecifikt innehåll som du hittar under respektive flik.

Som en del i undervisningen genomför vi ett stort antal projekt i form av konserter, musikcaféer, gudstjänster, musikalprojekt och luciatåg både på skolan och i sammanhang utanför skolan. Musiklinjen ska också ge inblick i en stor bredd av musikgenrer.

Kurstider läsåret 21/22
18 augusti – 21 december 2021
10 januari – 10 juni 2022

Mer information om antagningsprover kommer senare.

Musik – Bredd

Musik-Bredd passar dig oavsett vilken genre du spelar. Till skillnad från de andra inriktningarna som är mer specialiserade, får du här en bredare inriktning med inslag från flera olika stilar samt även en kurs i musikaliskt ledarskap. Detta är ett bra val t.ex. för dig som är aktiv i församlingens musikliv och vill bli bättre på det du gör. Andra som gått Musik-Bredd går sedan vidare och läser till musiklärare. Vill du jobba med musik och människor, ger detta dig en bra grund.

Innehåll, Musik – Bredd:

• Enskild undervisning på huvudinstrument
• Enskild undervisning på bi-instrument
• Gemensamma lektioner i huvudinstrument
• Ensemble på olika instrument
• Musikteori – Gehörslära, harmonilära och musiklära
• Körsång
• Dirigering / Musikalisk ledning
• Bruksgitarr i grupp
• Samtalsgrupp
• Skolgemensamma aktiviteter
• Valbara kurser – t.ex låtskrivning, scenisk beredskap, percussion, leda gospelkör, hammond, arrangering, kristen tro
• Konserter, gudstjänster, projektveckor

Musik – Klassisk

Den här utbildningen ger dig möjlighet att utvecklas på ditt huvudinstrument. Du får enskild undervisning på två instrument, samt lärarledd ensemble på ditt huvudinstrument. Kursen ger dig en bra förberedelse för högre musikutbildning. På skolan ges många tillfällen att musicera, både på konserter och i skolans andakts- och gudstjänstliv. Musiklinjen Betels klassiska musiker skapar också program för externa konserter i Stockholms närmiljö.

Utbildningens olika delar
• Enskild undervisning på huvudinstrument
• Gemensamma lektioner i huvudinstrument
• Ensemble / Kammarmusik
• Musikteori – Gehörslära, harmonilära och musiklära
• Körsång
• Dirigering / Musikalisk ledning
• Samtalsgrupp
• Skolgemensamma aktiviteter
• Samtalsgrupp
• Valbara kurser – t.ex låtskrivning, scenisk beredskap, percussion, leda gospelkör, hammond, arrangering, kristen tro
• Konserter, gudstjänster, projektveckor

Tjej vid orgelklaviatur

Musik – Församling

Denna utbildning passar dig som vill utvecklas som musiker och människa för att kunna arbeta i kyrka och församling, eller göra ett förberedande år för att söka kantorsutbildning eller organistutbildning. Du kan gå den som ett påbyggnadsår efter Musik-Bredd, eller söka utbildningen direkt om du har motsvarande kunskap. Du har enskild undervisning i tre instrument och får också ensemblespel på olika instrument, samt kör, dirigering/musikalisk ledning. I kursen ingår praktik i församling och du medverkar också i skolans andakts- och gudstjänstliv.

Innehåll, Musik – Församling
• Enskild undervisning på huvudinstrument
• Enskild undervisning på biinstrument
• Enskild undervisning på orgel
• Gemensamma lektioner i huvudinstrument
• Bruksensemble på olika instrument
• Musikteori – Gehörslära, harmonilära och musiklära
• Körsång
• Dirigering / Musikalisk ledning
• Bruksgitarr i grupp
• Samtalsgrupp
• Valbara kurser – t.ex låtskrivning, scenisk beredskap, percussion, leda gospelkör, hammond, arrangering, kristen tro
• Skolgemensamma aktiviteter
• Praktik – askultation, gudstjänster etc
• Konserter, gudstjänster, projektveckor

Musik – Afro

När du går Musik – Afro spelar du i samma ensemble under hela året och har därigenom goda möjligheter att utvecklas tillsammans som grupp. Parallellt med detta får du också undervisning på ditt huvudinstrument.
Ensembleundervisningen är uppdelad i olika perioder, s.k genre-block. Under varje block spelas t.ex pop, soul, blues, gospel eller jazz. Ensemblen har även schemalagda reptider varje dag.
Att åka på turné en vecka ingår i kursen.

Afroensemble kan du söka på sång, piano, bas, gitarr, trummor, blås eller percussion.

Innehåll, Musik – Afro
• Enskild undervisning på huvudinstrument
• Gemensamma lektioner i huvudinstrument
• Ensemble – Block i olika genrer såsom blues, soul, jazz, pop, gospel och country
• Ensemble – Improvisation och musikaliskt hantverk
• Musikteori – gehörslära, jazz/pop-harmonilära
• Körsång
• Turné 1 vecka
• Ensemblemetodik
• Samtalsgrupp
• Skolgemensamma aktiviteter
• Valbara kurser – t.ex låtskrivning, scenisk beredskap, percussion, leda gospelkör, hammond, arrangering, kristen tro
• Konserter, gudstjänster, projektveckor

Musik – Studio & Ljudtekniker

Studiolinjen ger dig möjlighet att utveckla dina kunskaper inom ljudteknik i studio men även för liveframträdanden. Du har studioteknik som huvudinstrument. Det ges många tillfällen att medverka som ljudtekniker vid konserter och inspelningar och tillsammans med de övriga musikutbildningarna på skolan görs det flera både stora och mindre projekt. Tillsammans med Musik Afro gör man också en modern popkonsert där musikproduktion ingår som en del i projektet. Övriga kurser som musikteori/gehör, kör, livsåskådning, samt de obligatoriska ämnen som övriga musikelever har på skolan ingår i kursen. Gemensam Studio är masterclass-lektioner som pågår varje vecka.

Innehåll, Musik – Studio och Ljudtekniker
• Enskild undervisning på huvudinstrument
• Gemensam studio – Masterclass
• Musikteori – gehörslära, jazz/pop-harmonilära
• Körsång
• PA-teknik – masterclass
• Musikproduktion och turnévecka tillsammans med Musik Afro
• Konserter
• Samtalsgrupp
• Skolgemensamma aktiviteter
• Valbara kurser – t.ex låtskrivning, scenisk beredskap, percussion, leda gospelkör, hammond, arrangering
• Konserter, gudstjänster, projektveckor

Ungdomskör

BUS Academy – barn- och ungdomskörledarutbildning

Hösten 2020 startade Sveriges första och enda ettåriga barn- och ungdomskörledarutbildning. Det är en unik utbildning för dig som med körsång vill verka bland barn och ungdomar i dagens Sverige.

Utbildningen erbjuder mångfald, hög kvalitet, genrebredd, ny kreativ pedagogik och metodik, projektledning, entreprenörskap och fördjupad kunskap om just barn och ungas specifika styrkor, förutsättningar och behov. BUS står för barn- och ungdomskörledarutbildning i Sverige.

Utbildningen ges på Bromma folkhögskola och Kulturfyren Gamla Stan.

Läs mer och ansök på kursens egen sida!

Att läsa musik på Bromma folkhögskola – Musiklinjen Betel

Våra kurser vänder sig till dig som vill arbeta med musik, men de kan också vara en förberedelse för högre musikstudier vid musikhögskola eller en chans att utveckla ett musikaliskt intresse.

Våra kurser är ettåriga, med möjlighet att söka ett andra år.

I skolans kreativa och uppmuntrande miljö ges många tillfällen att medverka på konserter, andakter och gudstjänster. Den mångfald av olika musiker och den genrebredd som finns på skolan skapar också tillfällen att spela tillsammans i olika band, grupper och ensembler. På skolan får du också möjlighet att samarbeta med andra kreativa utbildningar som Teaterlinjen och Ateljé X.

Sidan uppdaterad 23 november 2020