Musikutbildningarna


Längd: 1-2 år
Studietakt: 100%
Kurstid: 20 aug 2018 – 7 jun 2019
Ansök senast: Ansökningstiden har gått ut
Antagningsvillkor: Antagningsprov
Kostnader: 1400:-/termin samt måltidsabonnemang 400:-/vecka
Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)
Kontakt: Göran Nygren, 08-636 23 26, goran.nygren@brommafolkhogskola.se

musik

Fem utbildningar

På musiksidan erbjuder Bromma folkhögskola fem utbildningar av skilda karaktärer:
Musik-Bredd,  Klassisk musiker, Församlingsmusiker, Afroensemble och Studio & Ljudtekniker.

Blandningen av musikämnen och t.ex, samtalsgrupper och Kristen tro-lektioner syftar till att den studerande ska växa både som musiker och som människa. Musikundervisningen vill också ge inblick i en bredd av olika musikgenrer.

I vårt samhälle idag har det individuella stort utrymme. Vad gäller musik, handlar det om att vara bäst i en utslagningstävling och att stå på scen. Vår musikutbildning vill vara en motkraft till detta. Förutom god undervisning, så finns här öppenhet och generositet. Omsorgen om medmänniskan är vad livet egentligen handlar om. Det är vägen till det meningsfulla i livet.

Kurstider läsåret 18/19
20 augusti – 21 december 2018
7 januari – 7 juni 2019

Sista ansökningsdag är 15 mars 2018. Obs! Senast 27 augusti till Studiolinjen!
Antagningsprover sker vecka 17 och måndag i vecka 18 (23-27/4 och 30/4). Kostnaden för provdagen är 150 kr (lunch och två fikatillfällen ingår bl.a i den kostnaden).
OBS! Kallelser och information inför antagningsprov skickas ut via mejl den 3 april!

Klippning: Melina Granberg Karageorgiou
Filmning: Evelina Hansson, Stina Lahrin

Obs! Ansökan stängd till inriktningen (fulltecknad, juni 2018)

Musik – Bredd

Musik-Bredd passar dig oavsett vilken genre du spelar. Till skillnad från de andra musikutbildningarna som är mer specialiserade, får man här en bredare inriktning med inslag från flera olika stilar samt även en kurs i ledarskap. Detta är ett bra val t.ex. för dig som är aktiv i församlingens musikliv och vill bli bättre på det du gör. Andra som gått Musik-Bredd går sedan vidare och läser till musiklärare. Vill du jobba med musik och människor, ger detta dig en bra grund.

Utbildningens olika delar
Kursens olika ämnen:
• Enskild undervisning på huvudinstrument
• Enskild undervisning på bi-instrument
• Gemensamma lektioner i piano/sång
• Bruksensemble
• Bruksgitarr i grupp
• Körsång
• Musikteori – Gehörslära, harmonilära och musiklära
• Dirigering
• Kristen tro/Livsåskådning
• Ledarskap
• Samtalsgrupp
• Valbara kurser – t.ex teater, dans, percussion, låtskrivning, musikhistoria, leda gospelkör, m.m.

klassisk1

Utvecklas på ditt huvudinstrument

Den här utbildningen ger dig möjlighet att utvecklas på ditt huvudinstrument. Du får enskild undervisning på två instrument, samt lärarledd ensemble på ditt huvudinstrument. Kursen ger dig en bra förberedelse för högre musikutbildning. På skolan ges många tillfällen att musicera, både på konserter och i skolans andakts- och gudstjänstliv. Musikinstitutet Betels klassiska musiker skapar också program för externa konserter i Stockholms närmiljö.

Utbildningens olika delar
• Enskild undervisning på huvudinstrument
• Enskild undervisning på biinstrument
• Ensemble
• Metodik
• Musikteori – Gehörslära, harmonilära och musiklära
• Körsång
• Dirigering
• Gemensamma lektioner i piano/sång
• Kristen tro/Livsåskådning
• Samtalsgrupp
• Valbara kurser – t.ex. teater, dans, percussion, låtskrivning, musikhistoria, leda gospelkör, m.m.

Grade – examen
Om du vill examineras i ett klassiskt instrument enligt Associated Board of Royal Schools of Music’s standard, s.k. Grade-examen, ges det möjlighet till detta.

Musikinstitutet erbjuder möjlighet att förbereda examination på instrument, sång och musikteori. Prov görs genom Associated Board of the Royal Schools of Music, som skickar representant från England till Stockholm för examination.

Ur en given repertoar väljs 3 stycken som redovisas, dessutom ingår prima vista, skalspel och gehör.

Ett skriftligt omdöme ges utifrån provet, samt poäng för varje moment och ett diplom.

Grade-examen kan göras på 8 nivåer, där 1 är grund och 8 är högskolestandard. Ytterligare 3 nivåer finns, men då på mer professionell basis.

Arbeta med musik i församlingen!

Denna utbildning ger kompetens för att arbeta med musik i församling. Du kan gå den som ett påbyggnadsår efter Musik-Bredd, eller söka utbildningen direkt om du har motsvarande kunskap. I kursen ingår praktik i församling och ungdomsarbete. Du medverkar också i skolans andakts- och gudstjänstliv. Du läser också tillsammans med den diakonala utbildningen.

Utbildningens olika delar
• Enskild undervisning på huvudinstrument
• Enskild undervisning på biinstrument
• Bruksensemble
• Körsång
• Dirigering
• Musikteori – Gehörslära, harmonilära och musiklära
• Bruksgitarr i grupp
• Orgel
• Metodik
• Gemensamma lektioner i piano/sång
• Kristen tro
• Extra bibelkurser
• Samtalsgrupp
• Valbara kurser – t.ex. teater, hammondorgel, bibelämnen, ungdomsledarskap, skapande, leda gospelkör, m.m.

Obs! Ansökan stängd till inriktningen (fulltecknad, juni 2018)

Afroensemble

Här får du möjlighet att utvecklas på ditt huvudinstrument i en ensemble. Utbildningen är upplagd i olika perioder. Under varje period behandlas en genre inom pop, rock, gospel, jazz etc. Du får enskild undervisning på ditt huvudinstrument. Det ges många tillfällen att spela på konserter, andakter och gudstjänster, både på skolan och i sammanhang utanför skolan. Att åka på turné en vecka ingår i kursen.

OBS! Vi tar även in blåsare till Afroensemble (förutom sång, piano, gitarr, bas och trummor).

Utbildningens olika delar
• Enskild undervisning på huvudinstrument
• Ensemble – Block i olika genrer såsom rock, soul, country m.m.
• Ensemble – Improvisation
• Turné 1 vecka
• Ensemble metodik
• Gemensamma lektioner i piano/sång
• Körsång
• Musikteori – gehörslära, jazz/pop-harmonilära
• Kristen tro/Livsåskådning
• Samtalsgrupp
• Valbara kurser – t.ex. teater, dans, percussion, låtskrivning, musikhistoria, leda gospelkör, m.m.

studio6

Studio & Ljudtekniker

Studiolinjen ger dig möjlighet att utveckla dina kunskaper inom ljudteknik i studio men även för liveframträdanden. Du har studioteknik som huvudinstrument samt ett bi-instrument. Övriga kurser som musikteori/gehör, kör, livsåskådning, samt de obligatoriska ämnen som övriga musikelever har på skolan ingår i kursen. Gemensam Studio är masterclass-lektioner som pågår varje vecka.

Kursen innehåller:
• Teknisk uppbyggnad av en studio
• Inspelningsteknik (afro och klassiskt)
• Mixningsteknik
• Musikproducering/arrangering
• Software synthar/samplers
• PA-teknik

Att läsa musik på Bromma folkhögskola – Musikinstitutet Betel

Våra kurser vänder sig till dig som vill arbeta med musik, men de kan också vara en förberedelse för högre musikstudier vid musikhögskola eller en chans att utveckla ett musikaliskt intresse.

Våra kurser är ettåriga, med möjlighet att söka ett andra år.

I skolans kreativa och uppmuntrande miljö ges många tillfällen att medverka på konserter, andakter och gudstjänster. Den mångfald av olika musiker och den genrebredd som finns på skolan skapar också tillfällen att spela tillsammans i olika band, grupper och ensembler. På skolan får du också möjlighet att samarbeta med andra kreativa utbildningar som Teaterlinjen och Ateljé X.

Knappen leder till till folkhögskolornas gemensamma system Schoolsoft. Du börjar med att registrera ett ansökningskonto på Mina sidor (om du inte redan har ett). När du fyllt i och skickat in ansökan får du en automatisk bekräftelse till din e-postadress. Vi kontaktar dig om det behövs en komplettering.

> Läs mer om att ansöka