Musikutbildningarna


Längd: 1-2 år
Studietakt: 100%
Kurstid: 17 aug 2020 – 9 jun 2021
Ansök senast: 15 mars 2020 (obs! kursen är sökbar fr.o.m januari)
Antagningsvillkor: Antagningsprov
Kostnader: 1400:-/termin i materialavgift samt obligatoriskt förmiddagsfika 25:-/dag
Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)
Kontakt: Joakim Holgersson, 08-636 23 26, joakim.holgersson@brommafolkhogskola.se

musik

Fem utbildningar

På musiksidan erbjuder Bromma folkhögskola fem utbildningar av skilda karaktärer:
Musik – Bredd,  Klassisk musiker, Församlingsmusiker, Afroensemble och Studio & Ljudtekniker.

Blandningen av musikämnen och t.ex, samtalsgrupper och Kristen tro-lektioner syftar till att den studerande ska växa både som musiker och som människa. Musikundervisningen vill också ge inblick i en bredd av olika musikgenrer.

I vårt samhälle idag har det individuella stort utrymme. Vad gäller musik, handlar det om att vara bäst i en utslagningstävling och att stå på scen. Vår musikutbildning vill vara en motkraft till detta. Förutom god undervisning, så finns här öppenhet och generositet. Omsorgen om medmänniskan är vad livet egentligen handlar om. Det är vägen till det meningsfulla i livet.

Kurstider läsåret 20/21
17 augusti – 18 december 2020
7 januari – 9 juni 2021

Sista ansökningsdag är 15 mars 2020. (obs! kursen är sökbar fr.o.m januari)

Musiklinjen Betel har ÖPPET HUS tisdag 11/2 kl 09.30-17.00. Anmälan senast 5/2.

Antagningsprover sker vecka 17 (20-24/4) och vecka 18 (27/4). Kostnaden för provdagen är 150 kr (lunch och två fikatillfällen ingår bl.a i den kostnaden).

Förberedelse inför spelprov

OBS! Kallelser och information inför antagningsprov skickas ut via mejl senast den 1 april!

Musik – Bredd

Musik-Bredd passar dig oavsett vilken genre du spelar. Till skillnad från de andra musikutbildningarna som är mer specialiserade, får man här en bredare inriktning med inslag från flera olika stilar samt även en kurs i ledarskap. Detta är ett bra val t.ex. för dig som är aktiv i församlingens musikliv och vill bli bättre på det du gör. Andra som gått Musik-Bredd går sedan vidare och läser till musiklärare. Vill du jobba med musik och människor, ger detta dig en bra grund.

Utbildningens olika delar
Kursens olika ämnen:
• Enskild undervisning på huvudinstrument
• Enskild undervisning på bi-instrument
• Gemensamma lektioner i piano/sång
• Bruksensemble
• Bruksgitarr i grupp
• Körsång
• Musikteori – Gehörslära, harmonilära och musiklära
• Dirigering
• Kristen tro/Livsåskådning
• Ledarskap
• Samtalsgrupp
• Valbara kurser – t.ex låtskrivning, scenisk beredskap, percussion, leda gospelkör, hammond, arrangering

Utvecklas på ditt huvudinstrument

Den här utbildningen ger dig möjlighet att utvecklas på ditt huvudinstrument. Du får enskild undervisning på två instrument, samt lärarledd ensemble på ditt huvudinstrument. Kursen ger dig en bra förberedelse för högre musikutbildning. På skolan ges många tillfällen att musicera, både på konserter och i skolans andakts- och gudstjänstliv. Musikinstitutet Betels klassiska musiker skapar också program för externa konserter i Stockholms närmiljö.

Utbildningens olika delar
• Enskild undervisning på huvudinstrument
• Enskild undervisning på biinstrument
• Ensemble
• Metodik
• Musikteori – Gehörslära, harmonilära och musiklära
• Körsång
• Dirigering
• Gemensamma lektioner i piano/sång
• Kristen tro/Livsåskådning
• Samtalsgrupp
• Valbara kurser – t.ex låtskrivning, scenisk beredskap, percussion, leda gospelkör, hammond, arrangering

Grade – examen
Om du vill examineras i ett klassiskt instrument enligt Associated Board of Royal Schools of Music’s standard, s.k. Grade-examen, ges det möjlighet till detta.

Musikinstitutet erbjuder möjlighet att förbereda examination på instrument, sång och musikteori. Prov görs genom Associated Board of the Royal Schools of Music, som skickar representant från England till Stockholm för examination.

Ur en given repertoar väljs 3 stycken som redovisas, dessutom ingår prima vista, skalspel och gehör.

Ett skriftligt omdöme ges utifrån provet, samt poäng för varje moment och ett diplom.

Grade-examen kan göras på 8 nivåer, där 1 är grund och 8 är högskolestandard. Ytterligare 3 nivåer finns, men då på mer professionell basis.

Arbeta med musik i församlingen!

Denna utbildning ger kompetens för att arbeta med musik i församling. Du kan gå den som ett påbyggnadsår efter Musik-Bredd, eller söka utbildningen direkt om du har motsvarande kunskap. I kursen ingår praktik i församling och ungdomsarbete. Du medverkar också i skolans andakts- och gudstjänstliv. Du läser också tillsammans med den diakonala utbildningen.

Utbildningens olika delar
• Enskild undervisning på huvudinstrument
• Enskild undervisning på biinstrument
• Bruksensemble
• Körsång
• Dirigering
• Musikteori – Gehörslära, harmonilära och musiklära
• Bruksgitarr i grupp
• Orgel
• Metodik
• Gemensamma lektioner i piano/sång
• Kristen tro
• Extra bibelkurser
• Samtalsgrupp
• Valbara kurser – t.ex låtskrivning, scenisk beredskap, percussion, leda gospelkör, hammond, arrangering

Afroensemble

När du går Afroensemble spelar du i samma ensemble under hela året och har därigenom goda möjligheter att utvecklas tillsammans som grupp. Parallellt med detta får du också undervisning på ditt huvudinstrument.
Ensembleundervisningen är upplagd i olika perioder, s.k genre-block. Under varje block spelas t.ex pop, soul, blues, gospel eller jazz. Ensemblen har även schemalagda reptider varje dag.
Under året ges det många tillfällen att spela på konserter, andakter och gudstjänster både på skolan och i sammanhang utanför skolan. Att åka på turné en vecka ingår i kursen.

Afroensemble kan du söka på sång, piano, bas, gitarr, trummor, blås eller percussion.

Utbildningens olika delar
• Enskild undervisning på huvudinstrument
• Ensemble – Block i olika genrer såsom blues, soul, jazz, pop, gospel och country
• Ensemble – Improvisation och musikaliskt hantverk
• Turné 1 vecka
• Ensemble metodik
• Gemensamma lektioner i piano/sång
• Körsång
• Musikteori – gehörslära, jazz/pop-harmonilära
• Kristen tro/Livsåskådning
• Samtalsgrupp
• Valbara kurser – t.ex låtskrivning, scenisk beredskap, percussion, leda gospelkör, hammond, arrangering

Studio & Ljudtekniker

Studiolinjen ger dig möjlighet att utveckla dina kunskaper inom ljudteknik i studio men även för liveframträdanden. Du har studioteknik som huvudinstrument samt ett bi-instrument. Det ges många tillfällen att medverka som ljudtekniker vid konserter och inspelningar och tillsammans med de övriga musikutbildningarna på skolan görs det flera både stora och mindre projekt. Tillsammans med Musik Afroensemble gör man också en modern popkonsert där musikproducering ingår som en del i projektet. Övriga kurser som musikteori/gehör, kör, livsåskådning, samt de obligatoriska ämnen som övriga musikelever har på skolan ingår i kursen. Gemensam Studio är masterclass-lektioner som pågår varje vecka.

Utbildningens olika delar
• Enskild undervisning på huvudinstrument
• Gemensam studio – Masterclass
• Enskild undervisning på bi-instrument
• Turné 1 vecka med Afroensemble
• Konserter
• Körsång
• Musikteori – gehörslära, jazz/pop-harmonilära
• Kristen tro/Livsåskådning
• Samtalsgrupp
• Valbara kurser – t.ex låtskrivning, scenisk beredskap, percussion, leda gospelkör, hammond, arrangering

Att läsa musik på Bromma folkhögskola – Musiklinjen Betel

Våra kurser vänder sig till dig som vill arbeta med musik, men de kan också vara en förberedelse för högre musikstudier vid musikhögskola eller en chans att utveckla ett musikaliskt intresse.

Våra kurser är ettåriga, med möjlighet att söka ett andra år.

I skolans kreativa och uppmuntrande miljö ges många tillfällen att medverka på konserter, andakter och gudstjänster. Den mångfald av olika musiker och den genrebredd som finns på skolan skapar också tillfällen att spela tillsammans i olika band, grupper och ensembler. På skolan får du också möjlighet att samarbeta med andra kreativa utbildningar som Teaterlinjen och Ateljé X.

Sidan uppdaterad