Yogalärarutbildning


Bromma folkhögskola ger utbildning till yogalärare med två omfattningar:

 • Yogalärarutbildning, 1 termin distans (vt 2021)
 • Yogalärarutbildning, 1 år distans (läsåret 2021/22)

Läs mer på flikarna här nedanför!

Längd: 1 termin
Studietakt:
50%
Studieform: Distans med fyra fysiska helgträffar
Kurstid:
7 jan 2021 – 9 jun 2021
Ansök senast: 15 november 2020
Kostnader: Materialavgift 2000:-
Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)
Kontakt: Pablo Romero,  pablo.romero@brommafolkhogskola.se
Obs! Vi får många ansökningar och vill kunna svara på alla frågor, läs igenom all information om utbildningen innan du mejlar frågor eller skickar in din ansökan.

Yogalärarutbildning med Embodiment

Är du nyfiken på att utforska yoga på djupare plan tillsammans med andra i ett tryggt och inspirerande sammanhang?

Vill du få stöd i att utforska olika former av yogisk praktik och embodiment för mer närvaro i vardagen? Embodiment betyder i det här sammanhanget att medvetandegöra hur kroppen påverkas av andning och rörelse.  Vill du förmedla din yogapraktik till andra, och få stöd i din nuvarande yogalärarroll eller vill du nära din “inre lärare” med syftet att fördjupa din egen praktik?

Du är varmt välkommen att ansöka till “Yogalärarutbildning med Embodiment” som startar i januari 2021!

Bärande idéer och mål

 • Fungerar både som en breddning och fördjupning till den ettåriga kursen “Yogalärarutbildning med skapande rörelse” samt som en fristående kortare yogalärarutbildning.
 • Utöka kunskaper i hathayoga och yinyoga genom praktik och teori.
 • Fördjupning i anatomi & fysiologi utifrån holistiska, naturvetenskapliga och funktionella perspektiv.
 • Att utforska embodiment genom olika praktiker med fokus på yoga och mindfulness men även via andra former som exempelvis dans, kampkonst och funktionell träning.
 • Reflektera och stötta den inre processen med hjälp av verktyg som mindfulness, medkänsla (compassion), samreglering (co-regulation) och delande (sharing).
 • Träning i att samskapa och hålla pass & workshops i ett tryggt och stöttande sammanhang.
 • Coaching i att fördjupa din yoga-/rörelsepraktik samt eventuell egen verksamhet.
 • Bygg en gemenskap och ett kontaktnät med yoga och embodiment som grund.

Upplägg

Utbildningen Yogalärarutbildning med Embodiment pågår under en termin på halvtid med distansundervisning samt fyra fysiska helgträffar och fjärrundervisning mellan träffarna. Distansundervisningen förutsätter en viss datorvana och tillgång till dator (plus gärna en smartphone) samt tillräckligt bra uppkoppling för att streama ljud- och videomaterial.

Uppgifter presenteras och redovisas på distans veckovis med undantag för skolloven. Ett flertal uppgifter förutsätter en egen aktiv yoga- eller rörelsepraktik hemma alternativt i studio.

Utbildningen har tonvikt på teori på distans och praktik & upplevelse vid de fysiska träffarna.

Datum för helgträffar samt möten (online)

Vt 2021
Gemensamt möte online 1: 27 januari
Helgträff 1: 27-28 februari
Delande i smågrupper 1: 3 mars
Gemensamt möte online 2: 10 mars
Helgträff 2: 27-28 mars
Delande i smågrupper 2: 31 mars
Gemensamt möte online 3: 7 april
Helgträff 3: 24-25 april
Delande i smågrupper 3: 28 april
Gemensamt möte online 4: 5 maj
Helgträff 4: 22-23 maj
Delande i smågrupper 4: 26 maj

Ramtider för helgträffarna är lördagar kl 10-18 och söndagar kl 10-17. Tiderna för de gemensamma mötena online samt delande i smågrupper är onsdagar kl 17.00-18.15.

Huvudteman i utbildningen

Hatha yoga och yinyoga
Anatomi, fysiologi och biomekanik
Embodiment
Naturliv & skogsbad
Mindfulness, compassion & stresshantering
Skapande dans & improvisation
Pedagogik
Fyra inbokade möten online för gemensam teori och praktik.
Delande (online) vid fyra inbokade tillfällen.
Bokcirkel med inspirerande litteratur.
Gemensamt projekt med samskapad “yoga-antologi” i slutet av kursen.

Diplom

Intyg efter fullständigt genomförd utbildning: Yogalärare med Embodiment 200 timmar.

Längd: 1 år
Studietakt:
50%
Studieform: Distans med åtta fysiska helgträffar
Kurstid:
18 aug 2021 – 10 jun 2022
Ansök senast: 15 april 2021 (kursen är sökbar fr.o.m januari)
Kostnader: Materialavgift 2000:-/termin
Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)
Kontakt: Pablo Romero,  pablo.romero@brommafolkhogskola.se
Obs! Läs noga igenom all information om utbildningen här på sidan (samt sidan du kommer till när du klickar på ”Till ansökan”) innan du mejlar eventuella frågor eller skickar in din ansökan. Tack!

Yogalärarutbildning med skapande rörelse

Brinner du för yoga, rörelse, kampkonst och/eller dans i olika former?

Är du öppen för att bredda och fördjupa din praktik genom möten med nya rörelseformer och människor, samskapande och utforskande tillsammans i en stöttande grupp under pedagogisk handledning?

Vill du öka dina teoretiska kunskaper i anatomi & fysiologi och samtidigt utveckla din förmåga att leda, bidra, förmedla och hålla yoga & rörelse för andra och samtidigt växa som människa?

Om svaren på frågorna är JA så är du varmt välkommen att söka till Yogalärarutbildning med skapande rörelse till hösten!

Namaste!

Bärande idéer och mål

 • Bli presenterad för, upptäcka och utforska en palett av rörelseformer med fokus på yoga men även dans, kampkonst, funktionell träning samt kommunikation.
 • Fördjupa kunskap och förståelse för vissa principer inom modern yoga som närvaro, andning och biomekanik som grund för utforskande av olika rörelseformer.
 • Få en grund i människans anatomi & fysiologi samt behörighet för Basmedicin 1.
 • Skapa och formulera sin egen rörelseform för eget bruk samt för att kunna hålla pass & workshops för andra.

Upplägg

Yogalärarutbildning med skapande rörelse är en ettårig utbildning på halvtid med distansundervisning samt åtta fysiska helgträffar. Distansundervisningen förutsätter en viss datorvana och tillgång till dator (plus gärna en smartphone) samt tillräckligt bra uppkoppling för att streama videomaterial.

Uppgifter presenteras och redovisas på distans varje vecka med undantag för skolloven. Ett flertal uppgifter förutsätter en egen aktiv yoga- eller rörelsepraktik hemma alternativt i studio.

Utbildningen har tonvikt på teori på distans och praktik & upplevelse vid de fysiska träffarna.

Helgträffar

Ht 2021
4 träffar.

Vt 2022
4 träffar.

Huvudteman i utbildningen

Hatha yoga
Yinyoga
Yogafilosofi och historia
Anatomi, fysiologi och biomekanik
Mindfulness & stresshantering
Skapande dans & improvisation
Thaiyogamassage och bodywork
Naturliv
Pedagogik
Gestalta en egenutvecklad rörelseform (uppsats, bok, video, hemsida, blogg eller app m.m.)

Intyg och diplom

Deltagarintyg ”Yogalärarutbildning med skapande rörelse ht 2021-vt 2022”
Diplom Yogalärare med skapande rörelse (vid 100% godkända uppgifter)
Medicin 1 (behörighet gymnasienivå vid genomförda moment) – Ger bl.a möjlighet att läsa MediYoga.

Sidan uppdaterad 16 november 2020