Hur påverkas folkhögskolorna i coronapandemin?

Allvarligt ekonomiskt läge på många folkhögskolor

Coronapandemin har påverkat hela vårt samhälle. Det ekonomiska läget är mycket allvarligt på många av landets folkhögskolor.
– Det är en exceptionell tid och vi behöver stöd för att klara krisen, säger Elaine Lindblom, rektor på Karlskoga folkhögskola.
För många folkhögskolor, särskilt rörelseskolor med internat, har coronapandemin inneburit tuffa ekonomiska påfrestningar. Läget var pressat redan förut, och i år har det försämrats ytterligare. Lite förenklat kan man punkta ner några faktorer som sammantaget gör situationen allvarlig:
• Konferensverksamheten har nästan helt avstannat, och intäkterna uteblivit.
• Kortkurserna har minskat avsevärt.
• Många deltagare väljer bort internaten, med låg beläggning som följd.
• Anpassningen av undervisningen på grund av corona har medfört kostnader.
Tom sommar
Många folkhögskolor har kringverksamhet i form av kortkurser och konferenser som ger ett viktigt ekonomiskt tillskott.
– Den här verksamheten ger oss ett inflöde av människor och idéer, och genererar även inkomster till kärnverksamheten, säger Elaine Lindholm.
På Karlskoga folkhögskola var det helt tomt i somras, alla sommarkurser fick ställas in. Nu i höst är internatet endast halvfullt. Detta har fått märkbara konsekvenser. Skolan har en årsomsättning på 44 miljoner kronor och räknar i år med en förlust på 1,5 miljoner.
–  Vi har gjort uppsägningar och infört köpstopp, men läget är osäkert, och ingen vet vad som händer med smittspridningen framöver, säger Elaine Lindblom.
Folkhögskolorna kan visserligen ta del av stöd vad gäller korttidspermittering och sänkta arbetsgivaravgifter. Glädjande är söktrycket stort och Karlskoga folkhögskola fyller sina kurser.
Lågutbildade drabbas
Elaine Lindblom tror inte att behoven av kursplatser på folkhögskolorna kommer att minska framöver, snarare tvärtom.
– De med lägst utbildning drabbas hårdast när arbetslösheten ökar. Då kommer vi verkligen att behövas. Vi är också beredda att ta vårt ansvar, men det förutsätter så klart att vi finns kvar och har ekonomiska möjligheter att ta emot deltagarna, säger hon.
Det pressade ekonomiska läget på folkhögskolorna uppmärksammades av Folkbildningsrådet i juni genom skrivelser till regeringen och till landets folkhögskolor. Där föreslogs ekonomiska kompensation för tappad verksamhet i pandemins spår.
För att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk situation på folkhögskolorna har Folkbildningsrådet också föreslagit att det generella statsbidraget till folkhögskolorna ska öka från 2021 och framåt.
Karlskoga folkhögskola har cirka 350 deltagare. Huvudman för skolan är Equmeniakyrkan.
Thomas Östlund, Folkbildningsrådet