KUP

Kompetensutveckling i Equmeniakyrkan

Längd: Kortkurs med 3 kurstillfällen
Kurstid: 25 januari–5 oktober 2023
Ansök senast: 1 december 2022
Kostnader: Materialkostnad 1500:-
Kontakt: Elisabeth Lindgren, elisabeth.lindgren@equmeniakyrkan.se, 0765-053151,
Gustaf Björkman, gustaf.bjorkman@equmeniakyrkan.se, 0765-011702

KUP är Equmeniakyrkans kompetensutvecklingsprogram. Alla anställda i Equmeniakyrkans församlingar är välkomna att gå programmet. KUP syftar till att ge dig redskap för att möta samtidens utmaningar – att vara kyrka i vår tid.  Grundtanken med KUP är att både ge dig ny kunskap och nya färdigheter. När du har gått KUP ska du veta mer om spåret du valt men också vara utrustad med handfasta verktyg för att kunna utföra ditt arbete i församlingen. Utbildningen ges av Equmeniakyrkan och Equmenia, tillsammans med Bromma folkhögskola och Enskilda Högskolan Stockholm.

Utbildningen är uppdelad i tre spår. Ett av spåren ges på Södra Vätterbygdens folkhögskola (SVF) och två av spåren ges på Campus Bromma i Stockholm. KUP är kostnadsfritt för medarbetare inom Equmeniakyrkan och Equmenia men vi tar ut en materialkostnad på 1 500 kr. Resa, eventuell logi och litteratur bekostas av den sändande församlingen.

Kurstillfällen

25-27 januari 2023

25-27 april 2023

4-5 oktober 2023

Spår 1 Själavård och andlig vägledning

Spårledare: Cicci Hagevi

Huvudlärare: Titti Larsson och inbjudna gästföreläsare

Plats: Campus Bromma, Stockholm och Bjärka Säby Linköping

Själavårdsspåret tar ett helhetsgrepp på själavård och andlig vägledning i församlingen. Du får lära dig om olika situationer du möter i själavården och hur du kan arbeta med andlig vägledning i församlingen. 

Spår 2 Ledarskap i församlingen

Spårledare: Britta Bolmenäs

Huvudlärare: Gustaf Björkman och inbjudna gästföreläsare

Plats: Södra Vätterbygdens folkhögskola Jönköping

Ledarskapsspåret vänder sig främst till dig som är eller vill bli församlingsföreståndare. Spåret ger kunskap och verktyg för att leda förändringsarbete i församlingen. Med utgångspunkt i ditt sammanhang får du tillsammans med andra inhämta kunskap, hitta din identitet som ledare och analysera för att skapa förutsättningar för förändringsarbete. Hur fungerar det delade ledarskapet mellan styrelsen och församlingsföreståndaren i Equmeniakyrkan? Hur ser ett hållbart ledarskap ut? Hur leder jag en församling som förändras och inte bara förvaltar? Hur ska jag hantera konflikter: förebygga, eftersläcka, överleva.

Spår 3 Diakoni och Evangelisation

Spårledare: Sara Löfstedt

Huvudlärare: Ulf Bergsviker och inbjudna gästföreläsare

Plats: Campus Bromma 

Diakoni- och evangelisationsspåret lyfter frågorna hur diakoni och evangelisation hänger ihop i teori och praktik liksom hur vi blir en kyrka som inte bara förvaltar utan förvandlar? Spåret vänder sig till dig som inte vill fly från kyrkans uppdrag utan förstår att diakoni och evangelisation är vår kyrkas främsta överlevnadsfrågor. I spåret får du teologiskt pröva och tolka dina erfarenheter av diakoni och evangelisation. Du får också reflektera kring diakoni och evangelisation utifrån församlingen som konkret sammanhang. Dessutom får du verktyg för att upprätta en konkret plan kring din församlings diakoni och evangelisation.

Kontaktpersoner

Har du frågor om KUP? Välkommen att kontakta:
Elisabeth Lindgren, elisabeth.lindgren@equmeniakyrkan.se, 0765-053151
Gustaf Björkman, gustaf.bjorkman@equmeniakyrkan.se, 0765-011702

Anmälan senast 1 december

Knappen leder till till folkhögskolornas gemensamma system Schoolsoft. Om det är första gången du ansöker till en folkhögskola så får du först registrera ett konto på Mina sidor i Schoolsoft.

När du fyllt i och skickat in ansökan får du en automatisk bekräftelse till din e-postadress. Mer information om kursen kommer direkt till dig i mitten av november. Informationen skickas till den e-postadress du uppger i din anmälan.

Om du tidigare gjort ansökan i Schoolsoft (och alltså redan har ett konto) så måste du kolla att dina kontaktuppgifter är aktuella, det gör du under fliken Min profil när du loggat in. Det gäller även om du ansökt till annan folkhögskola.

Sidan uppdaterad 6 december 2022