Bibelskola Tillsammans


Kursorter: Välj mellan Eskilstuna och Insjön
Längd:
1 termin
Studietakt: 
50%
Kurstid:
 19 aug – 20 dec 2019
Ansök senast: 15  maj
Kostnader: Materialavgift 1000:-
Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)
Kontakt Eskilstuna: BG Backman,  bg@elimkyrkan.com
Kontakt Insjön: Göran Svensson,  goran.frikyrkan@gmail.com

tillsammans

Ges i Eskilstuna och Insjön

Bibelskola Tillsammans är en nystartad bibelskola som tar sin utgångspunkt i den lokala församlingens resurser och utmaningar. Du kommer att möta lärare med stor erfarenhet av bibel, församling och kristet engagemang i vårt samhälle.

Kursen är på halvfart med två dagars gemensamma studier. Utöver det kommer du att få tillfälle till egen fördjupning som utmanar dig som kristen och lärjunge. Utbildningen drivs på två orter av Bromma folkhögskola i samarbete med Elimkyrkan i Eskilstuna och Insjöns frikyrkoförsamling. Kursen har ett tydligt ekumeniskt perspektiv där vi lär av varandra från olika kyrkor i vårt land och internationellt.

Vi har följande ämnesområden:

Bibel – tro och liv
Du kommer att lära dig om bibeln – dess bakgrund, innehåll och budskap. Vi kommer utifrån bibeln samtala om den kristna trons grunder och om hur den kristna tron utmanar våra liv idag.

Församling – gemenskap som växer
Du kommer att utmanas i dina tankar om vad en församling är. Tro är inte bara till för dig själv, i församlingen finns en motkraft till den individualistiska livsstilen i vår tid. Församlingen är inte en sluten gemenskap, den måste hela tiden söka sig utanför sig själv.

Lärjungaskap och ledarskap
Du kommer genom studier och praktik, i bön och gemenskap att fördjupas i ditt lärjungaskap. Vi studerar ledarskap i syfte att för du ska kunna finna din egen ledarstil där dina gåvor kommer i funktion.

Tro och samhälle
Du kommer att få reflektera över hur den kristna tron kommer till uttryck i vårt samhälle och i mötet med människor i olika livssituationer, i  evangelisation och diakoni.

Litteratur
Förutom bibel, använder vi oss av främst fyra böcker som på olika sätt speglar de block vi läser, och ger tillfälle till fördjupning, reflektion, samtal och utmaning. Vi kommer även att få möta flera av författarna som kan ge oss levande introduktioner.

Vem söker?
Vi förväntar oss att du lever med i en kristen gemenskap, att du regelbundet besöker andakter och gudstjänster, kanske är du också ledare i någon grupp. På vår bibelskola kommer du under terminen att få hjälp att reflektera över vad detta betyder för dig

Kurstid Eskilstuna/Insjön
19 augusti – 20 december 2019

Sista anmälningsdag är 15  maj 2019

Intervjudag/Informationsträff
Dag och tid uppdateras inom kort!

Kontakt
Eskilstuna: bg@elimkyrkan.com
Insjön: goran.frikyrkan@gmail.com

Kursen är CSN-berättigad.

Sidan uppdaterad