Med anledning av rådande Coronasituation

Viktig information till våra studerande:
Från och med torsdag 19 mars är undervisningen på Bromma folkhögskola virtuell.
Respektive kursföreståndare kommer att informera om hur det blir för just dina lektioner.
Skolan är inte stängd i nuläget men alla konserter är inställda och all gruppundervisning är förlagd till vår virtuella miljö.