Sista ansökningsdag 16/4

Bara en liten påminnelse!
Sista ansökningsdag till flera av utbildningarna på Bromma folkhögskola är den 16 april.
Ansöker gör du här på hemsidan, under respektive utbildning.