Vi har fått bin

I vår strävan att öka den biologiska mångfalden och som ett led i vårt arbete med Agenda 2030 har vi nu fått nya hyresgäster på skolområdet – bina! Rektor Jenny stod för välkomnandet.

Bzzzz!